Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kỹ thuật - Công nghệ » Công nghệ thông tin
Đang xử lý..
/ Kỹ thuật - Công nghệ / Công nghệ thông tin / Hệ thống thông tin / Cơ sở dữ liệu | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 143 mục.
123456789
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Phân tích dữ liệu
Nguồn: Trung Tâm CDAC Ấn Độ, 2018
Mã số: 28428 2018 1.8 MB 120 5,780 0  0  
 

Khai phá dữ liệu - An Introduction to Data Mining - Clustering - Classification | Xem..


Giáo trình DBMS - Tổ HTTT
Nguồn: Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, 2008
Mã số: 26298 2017 1.6 MB 250 8,873 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL và SQL Server Chương 2: Tạo và thiết lập ràng buộc CSDL Chương 3: Quản lý và duy trì dữ liệu Chương 4: Làm việc với view Chương 5: Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger Chương 6: Bảo mật trong SQL Chương 7: Giao dịch SQL Phụ lục Tài liệu tham khảo | Xem..


Cơ sở dữ liệu - Chu Nguyễn Thành Long
Nguồn: IETC, 2013
Mã số: 27775 2016 521.5 kB 57 10,080 0  0  
 

Dành cho hệ Tại chức Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chương 2: Các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 3: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu Chương 4: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu | Xem..


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - KS. Nguyễn Vương Thịnh
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2008
Mã số: 27558 2016 2.9 MB 241 8,521 0  0  
 

Mở đầu Phần I. Quản trị SQL Server Phần II. Câu lệnh T-SQL Phần III. Phát triển ứng dụng với SQL Server | Xem..


Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Đặng Quý Linh (cb)
Nguồn: Tổng Cục dạy nghề, 2013
Mã số: 27282 2015 2.0 MB 108 6,156 0  0  
 

NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Bài 1:Tổng quan về hệ quản trị CSDL Access Bài 2: Xây dựng bảng Bài 3: Truy vấn dữ liệu Bài 4: Xây dựng form Bài 5: Macro – Tập lệnh Bài 6: Báo biểu (Report) | Xem..


Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Huỳnh Văn Đức
Nguồn: Trường Đại học kinh tế TP.HCM, 2009
Mã số: 27133 2015 1.7 MB 134 4,243 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chương 2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 3. Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL Chương 4. Phụ thuộc hàm Chương 5. Dạng chuẩn Chương 6. Chuẩn hoá lược đồ quan hệ Chương 7. Mô hình thực thể kết hợp Phụ lục. XẾP LỊCH THỰC HÀNH | Xem..


Thiết kế, xây dựng và quản trị CSDL
Nguồn: Ban chỉ đạo CNTT, 2004
Mã số: 27037 2015 970.9 kB 127 1,739 0  0  
 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu chương 2: Mô hình thực thể-liên kết chương 3: Mô hình quan hệ, các ràng buộc quan hệ và đại số quan hệ chương 4: Phụ thuộc hàm và chuẩn hoá cơ sở dữ liệu quan hệ chương 5: Giới thiệu ngôn ngữ vấn tin có cấu trúc SQL Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Cơ sở dữ liệu - ThS. Đỗ Thị Minh Nguyệt
Nguồn: Trường CĐCĐ HT, 2010
Mã số: 26969 2015 357.7 kB 47 1,714 0  0  
 

Chương I. Giới thiệu chung về CSDL Chương II. Mô hình thực thể liên kết Chương III. Mô hình DLQH & CSDL quan hệ Chương IV. Ngôn ngữ vấn tin SQL Chương V. Ràng buộc dữ liệu | Xem..


Bài giảng Oracle - Trần Hồ Lệ Phương Đan
Nguồn: Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ, 2013
Mã số: 26906 2015 1.9 MB 223 6,269 0  0  
 

Phần 1: Tổng quan về Oracle, Phần 2: Ngôn ngữ SQL Phần 3: Ngôn ngữ PL/SQL - Các hàm có sẵn trong Oracle - Ngôn ngữ thủ tục PL/SQL - Function - procedure - package - trigger | Xem..


Giáo trình MySQL - Nguyễn Minh Thành
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 26809 2015 1.3 MB 51 1,293 1  0  
 

Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Bài 2. TỔNG QUAN VỀ CSDL MYSQL Bài 3. BẢNG - TABLE Bài 4. THAO TÁC TRÊN CSDL Bài 5. TRUY VẤN – QUERY Bài 6. FUNCTION – PROCEDURE – TRIGGER Bài 7. BẢO MẬT VÀ QUẢN TRỊ Bài 8. SỬ DỤNG CÔNG CỤ GIAO DIỆN ĐỒ HOẠ - MySQL GUI TOOLS Bài Tập | Xem..


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp - Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Nguyễn Thu Hằng
Nguồn: Trường ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên, 2012
Mã số: 26641 2015 2.1 MB 142 6,202 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1. Doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp Chương 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chương 3. Ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp Tài liệu tham khảo | Xem..


SQL Server 2008 - Lương Trần Hy Hiến
Nguồn: Nhất Nghệ, 2015
Mã số: 26613 2015 0 53 5,669 1  0  
 

- Các khái niệm về cơ sở dữ liệu - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu | Xem..


Giáo trình Microsoft Access 2003 - Tô Huỳnh Thiên Trường
Nguồn: Trường TCN KTCN Hùng Vương, 2008
Mã số: 26507 2015 4.5 MB 107 1,531 0  0  
 

Bài 01: Cơ sở dữ liệu trong Microsoft Access Bài 02: Table trong Microsoft Access Bài 03: Query trong Microsoft Access Bài 04: Form wizard trong Microsoft Access Bài 05: Report wizard trong Microsoft Access Bài 06: Thiết kế form trong Microsoft Access Bài 07: Thiết kế report trong Microsoft Access .. Bài 10: Tạo thực đơn lệnh trong Access Bài tập Microsoft Access | Xem..


Cơ sở dữ liệu phân tán - TS. Nguyễn Mậu Hân
Nguồn: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2008
Mã số: 25668 2014 1.6 MB 185 1,670 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân tán Chương 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán Chương 3. Xử lý truy vấn trong csdl phân tán Chương 4. Quản trị các giao tác phân tán Chương 5. Điều khiển tương tranh phân tán Chương 6. Cơ sở dữ liệu đối tượng phân tán Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Khoa CNTT & Truyền Thông
Nguồn: Trường Đại Học Cần Thơ, 2011
Mã số: 26425 2015 2.2 MB 142 1,495 0  0  
 

Tổng quan môn học Phần lý thuyết Chương 1 – Các biện pháp bảo vệ CSDL Chương 2 Ngôn ngữ SQL & PL/SQL trong Oracle Chương 3. Quản lý giao dịch & phục hồi Phần thực hành Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu - Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Văn Phúc
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 26284 2015 4.4 MB 370 1,683 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chương 2: Tổng quan về ADO.NET Chương 3: Kết nối cơ sở dữ liệu Chương 4: Thực thi lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu Chương 5: Lớp datareader Chương 6: Lưu trữ dữ liệu với dataset Chương 7: Cập nhật dữ liệu dùng dataset Chương 8: Trích lọc và sắp xếp với dataview Chương 9: Quan hệ và ràng buộc Chương 10: Kiểm soát giao dịch nâng cao Tài liệu tham khảo | Xem..

123456789
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme