Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Tiêu chuẩn - Quy trình
 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý » Tiêu chuẩn - Quy trình
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý / Tiêu chuẩn, Quy trình, Khung | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 39 mục.
123
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế (TCXDVN 293 :2003) - Bộ xây dựng
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 4449 2008 358.2 kB 82 61,818 133  12  
 

Chỉ dẫn này áp dụng thiết kế chống nóng cho các loại nhà ở khi xây mới hoặc cải tạo. Chỉ dẫn này không áp dụng cho những công trình tạm, lán trại, công trường, các công trình ngầm, các công trình đặc biệt... | Xem..


Quy chuẩn và tiêu chuẩn trong Xây Dựng - PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1944 2008 946.5 kB 59,542 195  48  
 

Tài liệu tóm tắt rất đầy đủ các tính chất và nội dung của tiêu chuẩn và quy chuẩn trong xây dựng: NĐ 209/2004/NĐ-CP Ngày 16/12/2004 của thủ tướng chính phủ về QLCLCTXD NĐ 08/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng TT 15/TT-BXD triển khai NĐ 08/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng QĐ 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy chế sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động.. | Xem..


Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - Lê Văn Thịnh
Nguồn: Bộ Xây dựng, 2006
Mã số: 6085 2008 269.7 kB 42 54,462 148  31  
 

1. Đặt vấn đề 2. Những quy định chung về Quy chuẩn xây dựng 3. Những nội dung chủ yếu của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 4. Các tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam 5. Tóm tắt nội dung một số tiêu chuẩn về quản lý chất lượng | Xem..


Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 (TCXD 229:1999)
Nguồn: Bộ Xây dựng, 1999
Mã số: 11723 2010 1.2 MB 56 39,040 10  2  
 

Chỉ dẫn này dùng để tính toán thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên các kết cấu, nền móng nhà và các công trình theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737:1995.. | Xem..


Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục (TCXDVN 269:2002)
Nguồn: Bô Xây Dựng, 2002
Mã số: 4649 2008 271.6 kB 12 37,415 5  1  
 

Tiêu chuẩn này thay thế cho phần "Phương pháp thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục" của tiêu chuẩn 20 TCN 82-88: "Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường" | Xem..


Bài giảng Quản trị chất lượng
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 13652 2010 187.1 kB 48 30,971 5  2  
 

Tài liệu này giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản lý chất lượng, được trình bày dưới dạng đề cương bài giảng phục vụ chủ yếu cho sinh viên ngành kinh tế và có thể làm tài liệu tham khảo cho các bạn đọc quan tâm đến quản lý chất lượng. Chương I: Một số khái niệm chất lượng Chương II: Quản lý chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện. Chương III: Một số phuơng.. | Xem..


Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4118:1985)
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 13599 2010 1.9 MB 67 29,833 2  0  
 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới. 1. Quy định chung 2. Bố trí mặt bằng hệ thống kênh tưới 3. Các công trình trên hệ thống kênh tưới . 4. Mực nước khống chế trên kênh tưới 5. Tính toán lưu lượng và hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới | Xem..


Áp dụng tiêu chuẩn ISO-9000 trong xây dựng - PGS.TS.Nguyễn Tiến Cường
Nguồn: Cục Giám định NN về chất lượng CTXD, 2008
Mã số: 964 2008 1.0 MB 69 27,667 59  5  
 

1. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 - Đặc điểm vận dụng trong ngành xây dựng của nước ta 2. Trách nhiệm lãnh đạo 3. Quản lý nguồn lực 4. Tạo sản phẩm 5. Đo lường, phân tích và cải tiến 6. Trình tự xây dựng hệ QLCL ISO-9000 và nhận chứng chỉ 7. Sổ tay chất lượng 8. Thủ tục chất lượng 9. Kế hoạch chất lượng dự án | Xem..


Bài giảng Quản lý chất lượng - ThS. Dương Mạnh Cường
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 20586 2011 3.5 MB 68 27,525 0  1  
 

Chương 1. Tổng quan về chất lượng Chương 2. Những vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng Chương 3. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn **Kèm theo bài giảng PPT. | Xem..


Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
Nguồn: Uỷ hội sông Mê Công, 2001
Mã số: 15626 2011 746.1 kB 84 24,063 2  1  
 

Bài 1 - Giới thiệu các hệ thống quản lý môi trường Bài 2 - Các yêu cầu chung của ISO 14001 Bài 3 - 4.2 Chính sách môi trường Bài 4 - 4.3.1 Các khía cạnh môi trường Bài 5 - 4.3.2 Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác Bài 6 - 4.3.3 Các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường. Bài 7 - 4.3.4 Chương.. | Xem..


Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng - Lê Văn Thịnh
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22560 2012 93.1 kB 82 23,316 0  0  
 

Nội dung, trình tự , biện pháp và nguyên tắc giám sát xây dựng. Lời nói đầu I. Quá trình hình thành nghề tư vấn II. Kỹ sư tư vấn xây dựng và các tổ chức tư vấn xây dựng III. Nội dung công tác tư vấn IV. Giám sát xây dựng V. Yêu cầu của giám sát xây dựng VI. Nội dung công tác giám sát xây.. | Xem..


Quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý tiến độ hướng tới hội nhập quốc tế và khu vực - PGS. TS. Trần Chủng
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22557 2012 187.5 kB 35 23,236 0  0  
 

1. Lời nói đầu. 2. Tiếp cận để hội nhập quốc tế trong lĩnh vực QLda. 3. Thực trạng công tác QLdaXD ở Việt Nam. 4. Lập và quản lý tiến độ trong xây dựng. 5. Những nội dung đổi mới công nghệ QLCLCTXD. 6. Nghề tư vấn giám sát và đạo đức nghề nghiệp. 7. Kết luận. Tài liệu tham khảo. | Xem..


Bài giảng Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng - Nguyễn Hùng
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22558 2012 120.5 kB 24 22,650 1  0  
 

Theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. I. Mục đích - yêu cầu II. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và vị trí, tầm quan trọng của bản quy định số 17/2000/QĐ-BXD III. Những nguyên tắc chủ yếu của quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng IV. Nội dung chủ yếu của quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng | Xem..


Quy trình Thiết kế Kênh biển
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 6352 2009 635.2 kB 21,914 17  5  
 

Quy trình thiết kế này dùng để thiết kế mới hoặc cải tạo các kênh vận tải ven biển và các kênh biển ra vào cảng.. Quy định về phạm vi áp dụng Phần A Thiết kế công nghệ kênh biển Phần B: Quy trình bổ sung thiết kế kênh biển Phụ lục I: Phương pháp luận chứng kinh tế kỹ thuật về mực nước tính toán. Phụ lục II: Phương pháp luận chứng kinh tế kỹ thuật về chế độ chạy tàu.. | Xem..


Những điểm mới trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 07/2003/NĐ-CP - Lê Văn Thịnh
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22559 2012 89.5 kB 18 21,572 0  0  
 

Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tơư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ 52/1999/NĐ-CP và Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 1 . Các quyết định đầu tư dự án của tất cả các thành phần kinh tế trơước hết phải tuân thủ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng đã được duyệt.. | Xem..


Giáo trình Quản trị chất lượng - Trương thị Ngọc Thuyên
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2011
Mã số: 16364 2011 601.1 kB 154 20,973 2  1  
 

Lời mở đầu. Chương I. Những vấn đề chung về chất lượng sản phẩm. Chương II. Một số khái niệm chất lượng. Chương III. Quản lý chất lượng toàn diện – TQM Chương IV. Các phương pháp, kỹ thuật quản lý chất lượng Chương V. Lượng hóa - đánh giá chất lượng Chương VI. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 Tài liệu tham khảo | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme