Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 51 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Phương pháp số - Vũ Mạnh Tới
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2013
Mã số: 28076 2017 1.1 MB 55 11,392 0  0  
 

Chương 1: Sai số và xấp xỉ Chương 2: Tính gần đúng nghiệm của một phương trình Chương 3: Tính gần đúng nghiệm của một hệ phương trình đại số tuyến tính Chương 4: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định Chương 5: Giải gần đúng phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng Tài liệu tham khảo | Xem..


Đại số tuyến tính - Nguyễn Hữu Việt Hưng
Nguồn: Bài giảng, 1999
Mã số: 27275 2015 2.0 MB 291 2,217 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 0: Kiến thức chuẩn bị Chương I: Không gian véctơ Chương II: Ma trận và Ánh xạ tuyến tinh Chương III: Định thức và hệ phương trình tuyến tính Chương IV: Cấu trúc của tự đồng cấu Chương V: Không gian véctơ Euclid Chương VI: Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương Chương VII: Đại số đa tuyến tính Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Nhập môn Đại số tuyến tính - Phạm Phú Triêm
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2004
Mã số: 27279 2015 1.2 MB 167 2,198 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I : Trường số phức Chương II : Ma trận và định thức Chương III: Không gian vectơ Chương IV: Hệ phương trình tuyến tính Chương V : Vectơ riêng - giá trị riêng dạng song tuyến - dạng toàn phương Chương VI: Không gian Euclid - không gian Unita Tài liệu tham khảo | Xem..


Phương pháp tính - Phạm Phú Triêm
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2005
Mã số: 27089 2015 790.7 kB 100 3,746 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1 : HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Chương 2 : PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN Chương 3 : NỘI SUY GIÁ TRỊ HÀM SỐ Chương 4 : XẤP XỈ ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH Chương 5 : XẤP XỈ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN | Xem..


Bài giảng Đại số tuyến tính - Bùi Xuân Diệu
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà nội, 2009
Mã số: 27006 2015 569.2 kB 97 1,884 0  0  
 

Tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ, Bài tập và lời giải Chương 1 . Tập hợp - Logic - Ánh xạ - Số phức Chương 2 . Ma trận - Định thức - Hệ phương trình. Chương 3 . Không gian véctơ. Chương 4 . Ánh xạ tuyến tính Chương 5 . Dạng toàn phương, không gian Euclide | Xem..


Không gian Euclid - Nguyễn Chí Phương
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 26415 2015 1.7 MB 32 7,730 0  0  
 

1. Tích vô hướng và không gian Euclid 2. Sự trực giao 3. Cơ sở trực giao và cơ sở trực chuẩn. Quá trình trực giao hóa Gram-Schmidt 4. Khoảng cách trong không gian Euclid 5. Ma trận biểu diễn của tích vô hướng 6. Toán tử đối xứng 7. Toán tử trực giao Bài tập Đề thi học kỳ i năm học 2010-2011 | Xem..


Đại số tuyến tính
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 26411 2015 355.3 kB 42 7,978 0  0  
 

Tài liệu tham khảo Toán Cao Cấp Chương I: Ma Trận và Định Thức Chương II: Hệ Phương trình tuyến tính. Chương III : Không gian Vectơ Bài 1: Vectơ n chiều Bài 2: Các mối liên hệ tuyến tính trong không gian Rn Bài 3: Cơ sở của không gian Rn | Xem..


Bài giảng Tin Ứng dụng 2 – Matlab 7 - Nguyễn Bá Tuyên, Nguyễn Quang Chiến
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2007
Mã số: 25819 2014 1.1 MB 66 1,473 0  0  
 

Tài liệu tham khảo & Bài tập cho sinh viên Kỹ thuật Biển Chương I: Matlab căn bản Chương II: Tính toán trong Matlab Chương III: Vectơ Chương IV: Ma trận đại số & tuyến tính Chương V: Scripts và functions (M-FILES) Chương VI: Đồ thị dạng đường Chương VII: Đồ thị không gian Phần bài tập Tài liệu tham khảo | Xem..


Dạng song tuyến tính dạng toàn phương - Trần Ngọc Hội
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 25764 2014 184.7 kB 24 6,308 0  0  
 

Bài giảng Môn đại số A2 §1. Khái niệm về dạng song tuyến tính và dạng toàn phương §2. Dạng chính tắc của dạng toàn phương §3. Dạng chính tắc trực giao của dạng toàn phương trên không gian euclide §4. Dạng chuẩn tắc - luật quán tính của dạng toàn phương thực §5. Dạng toàn phương xác định Bài tập | Xem..


Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất & dầu khí - MATLAB - ThS. Đỗ Quang Khánh, ThS. Bùi Tử An
Nguồn: Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2007
Mã số: 25734 2014 1.7 MB 192 2,595 0  0  
 

MATLAB CĂN BẢN • Tổng quan về MATLAB • Các phép toán, biểu thức và hàm cơ bản • Lập trình trong MATLAB • Đồ họa cơ bản • Cấu trúc chương trình CÁC VẤN ĐỀ NÂNG CAO TRONG MATLAB • Symbolic trong MATLAB • Ma trận và đại số tuyến tính • Hàm số và phương trình • Đồ họa nâng cao • Vấn đề tạo giao.. | Xem..


Giáo trình Toán cao cấp A2 - GVC.ThS. Nguyễn thị Minh Thư (cb)
Nguồn: Trường CĐ Công nghệ THông tin Tp.HCM, 2013
Mã số: 25581 2014 550.5 kB 93 2,544 0  0  
 

PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - KHỐI KỸ THUẬT Chương I. Số phức Chương II. Ma trận và định thức Chương III. Hệ phương trình tuyến tính Chương IV. Một số thuật toán tính gần đúng ĐỀ THI THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Phương Pháp Tính - Hồ Công Xuân Vũ Ý
Nguồn: Trường Đại Học Tiền Giang, 2014
Mã số: 25515 2014 1.2 MB 310 9,342 0  1  
 

I. Số gần đúng và sai số II. Giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt III. Phương pháp tính trong đại số tuyến tính IV. Đa thức nội suy và phương pháp bình phương bé nhất V. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định VI. Giải gần đúng phương trình vi phân thường VII. Giải gần đúng phương trình đạo.. | Xem..


Elementary Linear Algebra - Kuttler
Nguồn: Nước ngoài, 2009
Mã số: 25003 2014 1.2 MB 325 3,048 0  0  
 

Đại số tuyến tính nhập môn. 1. Introduction 2. Fn 3. Systems Of Equations 4. Matrices 6. Determinants 7. Rank Of A Matrix 8 Linear Transformations .. 16. Linear Transformations **Tài liệu toán đại số ôn thi cao học. | Xem..


Đại số tuyến tính
Nguồn: Trường Đại học An Giang, 2007
Mã số: 24533 2013 569.9 kB 117 1,517 0  0  
 

1. Định thức 2. Các phương pháp tính đành thức cấp n 3. Ma trận khả nghịch 4. Hệ phương trình tuyến tính 5. Hạng của ma trận 6. Vectơ riêng - Giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính - Chéo hóa 7. Ma trận lũy linh 8. Đa thức | Xem..


Tài liệu Thực hành laboratory
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 24352 2013 551.0 kB 71 1,863 0  0  
 

1. Matlab cơ bản 2. Đại số tuyến tính 3. Giải tích hàm một biến | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Maple - ThS. Trương Quốc Bảo
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2004
Mã số: 24158 2013 953.1 kB 122 1,473 0  0  
 

Chương I. Môi trường làm việc của maple Chương II. Các lệnh trực tiếp của maple Chương III. Phương trình - bất phương trình. Hệ phương trình - hệ bất phương trình Chương IV. Đồ thị trong maple Chương V. Giới hạn - đạo hàm – tích phân Chương VI. Đại số tuyến tính Chương VI. Phương trình vi phân và đạo hàm riêng Tài liệu tham khảo chính | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình