Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 54 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, 2012
Mã số: 23792 2012 859.6 kB 83 1,924 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng Chương 2. Giới thiệu một số đặc điểm trong ngôn ngữ C# và .NET Framework Chương 3. Những cơ sở của ngôn ngữ C#. Chương 4. Lớp và đối tượng Chương 5. Thừa kế và đa hình Chương 6. Nạp chồng toán tử Chương 7. Mảng, chỉ mục, và tập hợp Chương 8. Giao diện Chương 9. Chuỗi Tài liệu tham khảo | Xem..


Microsoft .NET (C#) - Phạm Tuấn Anh
Nguồn: Cổng CNTT Việt Nam, 2009
Mã số: 22243 2012 1.9 MB 122 24,272 2  2  
 

- Cấu trúc lập trình C# căn bản - Tiếp cận C# - Hiện thực khái niệm hướng đối tượng (OOP) trong C# - Cơ sở dữ liệu - Lập trình dành cho công việc - Dự án - Đọc thêm - Tham khảo | Xem..


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - ThS. Trần Thống
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2011
Mã số: 22214 2012 806.1 kB 111 21,117 0  0  
 

Dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin. Mở đầu Chương 1: Kiến trúc .NET. Chương 2: Căn bản C# Chương 3: Đối tượng và kiểu Chương 4: Sự kế thừa . Chương 5: Toán tử và chuyển kiểu Chương 6: Sự ủy nhiệm, sự kiện và quản lý lỗi. Chapter 7: Quản lý bộ nhớ và con trỏ Chương 8: Chuỗi, biểu thức quy tắc và tập hợp Chương 9: Reflection Hướng dẫn phần thực hành Tài liệu tham khảo. | Xem..


Lập trình hướng đối tượng - ThS. Bùi Trọng Hiếu
Nguồn: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM, 2008
Mã số: 21687 2012 4.0 MB 536 14,798 0  0  
 

Chương 0. Giới thiệu về LTHĐT Chương 1. Lớp và đối tượng Chương 2. Quá tải toán tử Chương 3. Thừa kế Chương 4. Đa hình Chương 5. Templates Chương 6. Standard Template Library (STL) | Xem..


Phát triển phần mềm hướng đối tượng bằng UML - PGS.TS. Đặng Văn Đức
Nguồn: Viện Công nghệ Thông tin, 2002
Mã số: 20676 2011 1.9 MB 234 2,707 2  0  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Khái quát về UML Chương 3. Mô hình hóa trường hợp sử dụng Chương 4. Mô hình hóa tương tác đối tượng Chương 5. Biểu đồ lớp và gói Chương 6. Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động Chương 7. Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình Chương 8. Ví dụ áp dụng Chương 9. Mã trình phát sinh.. | Xem..


Thực hành Ngôn ngữ lập trình - Khoa CNTT
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM, 2005
Mã số: 20622 2011 843.5 kB 103 10,402 0  1  
 

PHẦN I. PROLOG Chương I. Vị từ - Tư duy lập trình và định nghĩa vấn đề trên Prolog Chương II. Các clause, cách giải thích các vấn đề trên Prolog Chương III. Môi trường lập trình B-Prolog Chương IV. Thực thi chương trình. - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời Chương IV. Thực thi chương trình. - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời Chương VI. Sự quay lui-Khống chế số lượng lời.. | Xem..


Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng (UML) - Trương Ninh Thuận
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, 2009
Mã số: 35314 2011 2.8 MB 182 19,143 2  2  
 

1. Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng 2. Giới thiệu về ngôn ngữ mô hình hóa UML 3. Biểu đồ ca sử dụng (Use case diagrams) 4. Biểu đồ lớp Class Diagrams 5. Mô hình hóa tương tác đối tượng 6. Biểu đồ trạng thái State diagrams 7. Biểu đồ hoạt động Activity diagrams 8. Biểu đồ thành phần và Biểu đồ triển khai | Xem..


Giáo trình Lập trình hướng đối tượng C++ - Ths Đặng Ngọc Hoàng Thành
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 2011
Mã số: 19141 2011 4.5 MB 231 15,430 3  5  
 

Giới thiệu Môi trường phát triển tích hợp IDE Chương 1. Cơ bản về C++ Chương 2. Biến và các kiểu dữ liệu Chương 3. Hằng Chương 4. Toán tử Chương 5. Xuất nhập cơ bản Chương 6. Các cấu trúc lệnh điều khiển Chương 7. Hàm Chương 8. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 9. Con trỏ Chương 10. Bộ nhớ động Chương 11. Kiểu dữ liệu struct và con trỏ struct Chương 12. Các kiểu dữ liệu khác Chương 13... | Xem..


Lập trình hướng đối tượng - Phạm Quang Huy
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2011
Mã số: 16544 2011 1.0 MB 98 12,396 0  0  
 

LỜI MỞ ĐẦU I. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng II. Lớp và đối tượng III. Kế thừa (inheritance) và đa hình (polymorphism). PHỤ LỤC A - CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ C# PHỤ LỤC B - BIỆT LỆ | Xem..


Lập trình hướng đối tượng OOP - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 15027 2010 4.1 MB 15,955 6  0  
 

Chương 1. Ôn Tập Chương 2. Các phương pháp lập trình Chương 3. Lập trình hướng đối tượng với C++ Chương 4. Sơ lược thư viện iostream.h Chương 5. Phương thức thiết lập, phương thức phá hủy Chương 6. Toán tử gán Chương 7. Toán tử số học Chương 8. Toán tử so sánh Chương 9. Kế thừa Chương 10. Mảng một chiều căn bản Chương 11. Ma trận căn bản Chương 12. Kế thừa Chương 13. Đa xạ-phương thức ảo | Xem..


Object-Oriented Programming Using C# - Microsoft
Nguồn: NIIT-iNet, 2010
Mã số: 13905 2010 1.8 MB 18,691 2  0  
 

Giáo trình đang được dùng giảng dạy .NET 2.0 tại Học viện Công nghệ Thông tin NIIT. Khái niệm hướng đối tượng là cơ sở cho tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Hiểu những khái niệm cơ bản của hướng đối tượng giúp nhà phát triển sử dụng các ngôn ngữ lập trình hiện đại ngày nay hiệu quả hơn. C # (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát.. | Xem..


Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Trần Thống
Nguồn: Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Đà Lạt, 2010
Mã số: 13712 2010 1.5 MB 193 41,365 9  1  
 

Trình bày các kĩ thuật lập trình hướng đối tượng minh họa sử dụng ngôn ngữ C#. Giáo trình đưa ra các ví dụ minh họa tương ứng với các kĩ thuật được giới thiệu trong giáo trình. Ngoài ra, còn giới thiệu các kĩ thuật sử dụng thư viện sẵn có trong .Net framework. Chương 1: Giới thiệu C# Chương 2: Căn bản C# Chương 3: Cấu trúc điều khiển Chương 4: Đối tượng và kiểu Chương 5: Sự.. | Xem..


Ngôn ngữ lập trình C++ - Nguyễn Mạnh Đức
Nguồn: Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, 2010
Mã số: 12962 2010 763.3 kB 22,816 14  4  
 

Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ C++ Chương 2. Các khái niệm cơ bản Chương 3. Các cấu trúc điều khiển Chương 4. Hàm và cấu trúc Chương trình Chương 5. Con trỏ (Pointer) Chương 6. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 7. Các thao tác với tệp tin Chương 8. Màn hình và cửa sổ - Đồ hoạ - âm thanh | Xem..


Lập trình hướng đối tượng với C++ - Pham Quoc Hung
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12214 2010 764.5 kB 52 9,950 3  0  
 

+ Một số tiện ích và mở rộng của C++ so với C + Đối tượng và lớp (Class and Object) + Định nghĩa chồng toán tử trên lớp + Kỹ thuật thừa kế | Xem..


The Design Patterns Java Companion - James W. Cooper
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 11732 2010 2.2 MB 218 9,241 1  0  
 

1. Creational Patterns 2. The Java Foundation Classes 3. Structural Patterns 4. Behavioral Patterns | Xem..


Bài tập PHP
Nguồn: Aptech, 2010
Mã số: 11090 2010 803.7 kB 33 24,843 16  3  
 

Chương 1: Giới thiệu PHP Chương 2: Xử lý Form trong PHP Chương 3: Sử dụng biến và biểu thức trong PHP Chương 4: Câu lệnh điều khiển và vòng lặp trong PHP Chương 5: Sử dụng hàm trong PHP Chương 6: Làm việc với mảng trong PHP Chương 7: Thao tác với CSDL Chương 8: Cookie và Session trong PHP Chương 9: Email và OOP | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình