Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 19 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Online-Signature Verification - Ngọc Thạch, Đức Tâm, Lan Hương, Phương Thanh
Nguồn: Đồ án, 2010
Mã số: 17361 2011 1.1 MB 32 2,223 0  0  
 

Đồ án Môn học Các hệ cơ sở tri thức, đề tài về xác thực chữ ký tay. 1. Tổng quan về Online-Signature Verification (OSV) 2. Thuật toán so khớp DTW (Dynamic Time Warping) 3. Hồi qui tuyến tính đơn giản (Simple Linear Regression) 4. Kết hợp DTW và ER2 5. Ứng dụng Demo | Xem..


Ứng dụng mạng tính toán trong hóa học - Ngô Hải Linh
Nguồn: Đại học Công nghệ Thông tin, 2012
Mã số: 25665 2014 342.6 kB 16 4,879 0  0  
 

Trình bày mô hình COKB (Computational Object Knowledge Base), trong đó có sử dụng các bài toán mẫu như là các tri thức đã có sẵn về bài toán được đặt ra, mô phỏng tối ưu hơn cho tri thức con người. Mở đầu I. Các phương pháp biểu diễn tri thức cơ bản II. Mô hình biểu diễn tri thức COKB III. Mạng các đối tượng tính toán IV. Ứng.. | Xem..


Giáo trình Trí tuệ nhân tạo
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 23405 2012 1.2 MB 81 11,057 1  0  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Biểu diễn vấn đề trong không gian trạng thái Chương 3. Các phương pháp tìm kiếm lời giải trong không gian trạng thái Chương 4. Tìm kiếm lời giải trên đồ thị và/hoặc Chương 5. Biểu diễn bài toán nhờ logic hình thức Chương 6. Biểu diễn tri thức và các phương pháp suy diễn | Xem..


Giáo trình Logic mờ và ứng dụng - Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Công Hào
Nguồn: Khoa CNTT, ĐH Khoa học Huế, 2009
Mã số: 24409 2013 1.5 MB 216 2,127 0  0  
 

Dành cho học viên cao học ngành KHMT Lời mở đầu Chương 1. Lý thuyết tập mờ Chương 2. Lôgic mờ Chương 3. Lập luận ngôn ngữ và thao tác dữ liệu mờ Chương 4. Mô hình cơ sở dữ liệu mờ theo cách tiếp cận Đại số gia tử Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Hệ chuyên gia - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2010
Mã số: 21768 2012 1.1 MB 71 16,521 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về hệ chuyên gia Chương 2: Biểu diễn tri thức Chương 3: Các kỹ thuật suy diễn và lập luận Chương 4: Hệ hỗ trợ ra quyết định Chương 5: Máy học Chương 6: Logic mờ và lập luận xấp xỉ Một số đề thi tham khảo | Xem..


Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Lê Xuân Vinh
Nguồn: Trường Đại học Quy Nhơn, 2008
Mã số: 20952 2011 3.3 MB 55 13,601 0  0  
 

- Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo - Biểu diễn tri thức và lập luận bằng logic - Hệ mờ và ứng dụng | Xem..


Trí Tuệ Nhân Tạo - Nguyễn Nhật Quang
Nguồn: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 17677 2011 4.8 MB 16,002 2  0  
 

Môn học này giúp sinh viên có được kiến thức về các khái niệm và kỹ thuật cơ bản của Trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, môn học này cũng giúp sinh viên hiểu được các ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo trong thực tế. Bài 1: Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo Bài 2: Tác tử Bài 3: Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm: Các chiến lược tìm kiếm cơ.. | Xem..


Các hệ cơ sở tri thức - Đỗ văn Nhơn
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ thông tin, 2011
Mã số: 17626 2011 1.6 MB 16,414 0  0  
 

Chương 1. Tồng quan Chương 2. Biểu diễn tri thức Chương 3. Các kỹ thuật suy diễn và lập luận Chương 4. Hệ hỗ trợ quyết định Chương 5. Hệ Mycin Chương 6. Mạng tính toán Chương 7. Hệ học Chương 8. Kết hợp cơ sở tri thức và cơ sở dữ liệu Chương 9. Hệ thống mờ cho các biến liên tục Tài liệu tham khảo | Xem..


XML Topic Maps: Creating and Using Topic Maps for the Web - Jack Editor Park
Nguồn: Internet, 2002
Mã số: 17644 2011 6.0 MB 598 6,036 0  0  
 

Bản đồ chủ đề dùng XML: Tạo lập và sử dụng cho Web. Lập bản đồ chủ đề theo đặc tả XTM, sử dụng bản đồ chủ đề để quản lý tri thức, mạng ngữ nghĩa, chuyển đổi tài liệu XTM vào trang web, phần mềm bản đồ chủ đề mã nguồn mở, một số lĩnh vực ứng dụng. | Xem..


Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Trương Chí Tín
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 17489 2011 1.4 MB 115 16,227 4  1  
 

Để đọc giáo trình này, sinh viên cần có kiến thức cơ bản về lôgic, cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Nội dung giáo trình này gồm 4 chương: Chương 1: Khái niệm về trí tuệ nhân tạo Chương 2: Các phương pháp giải quyết vấn đề Chương 3: Biểu diễn và xử lý tri thức Chương 4: Lập trình lôgic Tài liệu tham khảo | Xem..


Cơ sở dữ liệu 2 - Nhóm tác giả
Nguồn: Đại học Thái Nguyên, 2010
Mã số: 13038 2010 869.1 kB 117 14,543 4  3  
 

Cơ sở dữ liệu phân tán và Cơ sở dữ liệu suy diễn. Lời nói đầu Phần 1 - Cơ sở dữ liệu phân tán Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân tán Chương 2. Các phương pháp phân tán dữ liệu Chương 3. Xử lý vấn tin Chương 4. Quản lý giao dịch Phần 2 - Cơ sở dữ liệu suy diễn 2.1. Giới thiệu chung 2.2. Cơ sở dữ liệu suy diễn 2.3. Cơ sở dữ liệu dựa trên Logic 2.4. Một số vấn đề khác | Xem..


Trí tuệ nhân tạo
Nguồn: Đại học Huế, 2010
Mã số: 11933 2010 886.9 kB 23,512 3  0  
 

LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: Trí tuệ nhân tạo 1.1 Giới thiệu ngành trí tuệ nhân tạo 1.2 Tác tử thông minh CHƯƠNG 2: Giải quyết các vấn đề bằng tìm kiếm 1.2 Giải quyết bài toán bằng tìm kiếm mù 2.2 Giải quyết bài toán bằng tìm kiếm heuristics CHƯƠNG 3: Biểu diễn tri thức bằng logic vị từ cấp 1 3.1 Giới thiệu Logic vị từ cấp 1 3.2 Sử dụng logic vị từ cấp 1 | Xem..


Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào-ra
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 11514 2010 786.8 kB 85 8,448 1  0  
 

Lời nói đầu Chương II. Xây dựng mô hình ngôn ngữ dựa trên tập dữ liệu vào-ra. Chương III. Triển khai thuật toán mô hình hoá mờ dựa trên dữ liệu vào-ra Chương IV. Đánh giá kết quả chương trình Qua một số ứng dụng cụ thể Tổng kết Tài liệu tham khảo | Xem..


Tiểu luận: Kinh tế chính trị.
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 32019 2009 143.2 kB 16 6,215 1  2  
 

Đề tài: Nền kinh tế tri thức. Lời nói đầu Chương 1. Lý luận chung Chương 2. Thực trạng Việt Nam Chương 3. Giải pháp cho việc ứng dụng tốt Kết Luận | Xem..


Trí tuệ nhân tạo - Nguyễn Thanh Thuỷ
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2008
Mã số: 5818 2008 4.4 MB 239 17,767 11  4  
 

Các phương pháp giải quyết vấn đề và xử lý tri thức. 1. Khoa học trí tuệ nhân tạo: Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng 2. Các phương pháp giải quyết vấn đề 3. Biểu diễn tri thức và kỹ nghệ xử lý tri thức | Xem..


Bài giảng Trí tuệ nhân tạo và Hệ chuyên gia - Nguyễn Thiện Thành
Nguồn: Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2006
Mã số: 4368 2008 610.6 kB 118 23,955 44  10  
 

Chương 1 : Tổng quan về trí tuệ nhân tạo Chương 2 : Các phương pháp giải quyết vấn đề cơ bản Chương 3 : Hệ chuyên gia Chương 4 : Các phương pháp biểu diễn tri thức Chương 6 : Xử lý tri thức không chắc chắn Chương 7 : Việc học máy | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình