Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 26 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Xử lý tín tín hiệu số - Hồ Kim Dân
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 27078 2015 1.2 MB 140 3,104 0  0  
 

Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc Chương 5: Bộ lọc số có đặc tính xung hữu hạn, pha tuyến tính FIR | Xem..


Giáo trình Xử lý tín hiệu số - Nguyễn Linh Trung, Trần Đức Tân, Huỳnh Hữu Tuệ
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, 2012
Mã số: 25002 2014 1.3 MB 273 10,354 2  1  
 

Lời nói đầu 1. Giới thiệu về xử lý tín hiệu số 2. Số hóa tín hiệu tương tự 3. Tín hiệu và hệ thống rời rạc 4. Cấu trúc các bộ lọc số 5. Thiết kế bộ lọc số IIR 6. Thiết kế bộ lọc số FIR 7. Thiết kế bộ lọc số đa vận tốc Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Lê Duy Minh
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, 2010
Mã số: 23835 2012 5.2 MB 416 16,192 0  0  
 

Chương 1. Tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền thời gian Chương 2. Tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền z Chương 3. Tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục Chương 4. Tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc Chương 5. Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn Tài liệu ôn tập Xử lý tín hiệu số | Xem..


Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Khoa Điện-Điện tử
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 23196 2012 1.3 MB 143 15,653 0  1  
 

Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z . Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc Chương 5: Bộ lọc số có đặc tính xung hữu hạn, pha tuyến tính FIR | Xem..


Bài giảng Xử lý tín hiệu số - Nguyễn Phương Huy
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, 2009
Mã số: 21818 2012 3.1 MB 299 4,906 0  0  
 

Chương 1. Tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền thời gian Chương 2. Hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền z Chương 3. Hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục Chương 4. Tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc Chương 5. Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn | Xem..


Giáo trình Xử lý số tín hiệu - Phạm Hồng Thịnh
Nguồn: Trường ĐH Qui Nhơn, 2009
Mã số: 20824 2011 1.7 MB 179 17,827 1  1  
 

Chương 1. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n Chương 2. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z Chương 3. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục ω Chương 4. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc (miền K) Chương 5. Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứŽng xung chiều dài hữ—u hạn Chương 6. Thiết kế.. | Xem..


Bài giảng Xử lí tín hiệu số - Tập thể tác giả
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2009
Mã số: 17890 2011 2.8 MB 228 13,968 2  0  
 

Chương I. Tín hiệu số và hệ xử lý số Chương II. Ứng dụng biến đổi Z - Phân tích hệ xử lý số Chương III. Ứng dụng biến đổi Fourier - Phân tích tín hiệu số và hệ xử lý số Chương IV. Ứng dụng biến đổi fourier rời rạc (DFT) phân tích tín hiệu số và các hệ xử lý số Chương V. Bộ lọc số có đặc tính xung hữu hạn, pha tuyến tính | Xem..


Giáo trình Xử lý tín hiệu số 2 - ThS. Đỗ Huy Khôi - ThS. Phùng Trung Nghĩa
Nguồn: Khoa CNTT - Đại học Thái Nguyên, 2008
Mã số: 17883 2011 3.0 MB 234 11,901 1  0  
 

Chương I. Thiết kế bộ lọc số Chương II. Mã hoá băng con và lý thuyết wavelet Chương III. Lọc số nhiều nhịp Chương IV. Họ DSP thông dụng TMS320 | Xem..


Báo cáo Thí nghiệm xử lý số tín hiệu - Đỗ Thành Thắng
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 16248 2010 863.5 kB 32 6,400 2  0  
 

Bài 1: Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng Matlab Bài 2: Thiết kế bộ lọc số bằng Matlab Bài 3: Giới thiệu về digital signal processor Bài 4: Làm quen với bộ thí nghiệm labvolt-DSP | Xem..


Thực hiện bộ lọc FIR thích nghi dùng thuật toán LMS - Nguyễn Anh Cường
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia HN, 2010
Mã số: 14823 2010 732.2 kB 65 16,578 3  0  
 

Lời mở đầu Chương 1. Tổng quan về FPGA và ngôn ngữ VHDL Chương 2. Bộ lọc FIR Chương 3. Bộ lọc FIR thích nghi dùng thuật toán LMS Chương 4. Hệ thống số bù hai và các phép toán Chương 5. Thực nghiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


Lọc nhiễu tín hiệu điện tim thời gian thực bằng vi điều khiển dsPIC - Lê Thanh Bằng
Nguồn: Báo cáo, 2010
Mã số: 13926 2010 238.5 kB 22 8,042 0  0  
 

1. Cơ bản về tín hiệu điện tim. 2. Mô đun đo điện tim. 3. Dạng của tín hiệu điện tim khi chưa qua xử lý. 4. Cấu trúc của bộ lọc số. 5. Thiết kế bộ lọc số. 6. Kết quả đạt được. 7. Kết luận và phương hướng phát triển. | Xem..


Bộ lọc Kalman
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 14541 2010 204.8 kB 8 13,943 1  0  
 

1. Bộ lọc là gì ? 2. Bộ lọc Kalman là gì ? 3. Học bộ lọc Kalman như thế nào? 4. Bộ lọc Kalman rời rạc | Xem..


Xử lý tín hiệu số
Nguồn: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2010
Mã số: 13006 2010 1.2 MB 16,099 7  1  
 

Chương 1: Tín hiệu & hệ thống rời rạc Chương 2: Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong miền phức Z Chương 3: Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong miền tần số liên tục Chương 4: Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong miền tần số rời rạc Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số FIR Chương 6: Tổng hợp bộ lọc số IIR | Xem..


Báo cáo thí nghiệm Xử lý số tín hiệu - Lương Văn Điệp
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 11044 2010 1.5 MB 24,617 4  2  
 

Bài 1. Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MatLab Bài 2. Thiết kế bộ lọc số bằng MatLab Bài 3. Giới thiều về digital signal processor Bài 4. Làm quen với bộ thí nghiệm Labvolt - DSP | Xem..


Hướng dẫn thực hành thí nghiệm Xử lý số tín hiệu (updated) - Ths.Ngọc Anh
Nguồn: Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 11267 2010 1.4 MB 80 60,168 10  0  
 

Mở đầu Bài 1. Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLAB Bài 2. Thiết kế bộ lọc số bằng MATLAB Bài 3. Giới thiều về Digital Signal Processor Bài 4. Làm quen với bộ thí nghiệm Labvolt - DSP Tài liệu tham khảo | Xem..


Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu - Ths.Ngọc Anh
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 11265 2010 833.4 kB 27 58,231 7  0  
 

Bài 1. Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLAB Bài 2. Thiết kế bộ lọc số bằng MATLAB Bài 3. Giới thiều về Digital Signal Processor Bài 4. Làm quen với bộ thí nghiệm labvolt - DSP | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình