Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 115 mục.
12345678
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Nguyễn Ngọc Trung
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, 2006
Mã số: 27447 2016 597.9 kB 34 2,552 0  0  
 

Chương 1. Đại cương về đồ thị Chương 2. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton Chương 3. Đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất Chương 4. Cây TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật và cấu trúc dữ liệu - Ng. Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Ng. Văn Giáp, Đỗ Văn Đại
Nguồn: Trường ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên, 2012
Mã số: 26666 2015 666.8 kB 92 7,924 0  0  
 

Chương 1: Cấu trúc dữ liệu cơ bản Chương 2: Thuật toán Chương 3: Đệ quy và giải thuật đệ quy Chương 4: Các thuật toán sắp xếp Chương 5: Cây Chương 6: Tìm kiếm Tài liệu tham khảo | Xem..


Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Nguồn: Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2015
Mã số: 26651 2015 838.4 kB 129 7,820 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan Chương 2. Stack Chương 3. Queue Chương 4. Đệ qui Chương 5: Danh sách và chuỗi | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Tạ Tuấn Anh
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2009
Mã số: 26338 2015 530.9 kB 106 1,471 0  0  
 

Chương 1 - Nhập môn lập trình C Chương 2 - Lập trình C cơ bản Chương 3 - Các cấu trúc dữ liệu phức Chương 4 - Các vấn đề về bộ nhớ Chương trình Chương 5 - Vào ra dữ liệu Chương 6 - Tiền xử lí và tệp tiêu đề Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Nguồn: Sưu tầm, 2015
Mã số: 26231 2015 655.2 kB 161 1,634 0  0  
 

Chương 1: Các khái niệm cơ sở Chương 2: Tìm kiếm (Searching) Chương 3: Sắp xếp (Sorting) Chương 4: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Chương 5: Cây (Tree) Tài liệu tham khảo | Xem..


Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Ngô Hữu Phúc
Nguồn: Biên soạn, 2007
Mã số: 26017 2015 690.5 kB 64 2,186 0  0  
 

Bài 1: Giới thiệu về thuật toán và cấu trúc dữ liệu Bài 2: Đệ quy Bài 3: Mảng và danh sách. Bài 4. Ngăn xếp và hàng đợi. Bài 5. Các thuật toán sắp xếp. Bài 6. Cấu trúc cây. Bài 7. Cây nhị phân tìm kiếm. Bài 8. Các phương pháp tìm kiếm | Xem..


Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - ThS. Phan Tấn Quốc
Nguồn: Biên soạn, 2005
Mã số: 24787 2013 522.0 kB 68 1,477 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật Chương 2. Tìm kiếm và sắp xếp Chương 3. Cấu trúc dữ liệu động Chương 4. Cấu trúc cây | Xem..


Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Phan Đoàn Ngọc Phương
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2007
Mã số: 24551 2013 727.3 kB 78 1,574 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật Chương 2. Cấu trúc Mảng Chương 3. Danh sách liên kết (DSLK) Chương 4. Ngăn xếp và Hàng đợi Chương 5. Cây Chương 6 & 7. Kỹ thuật băm. Tìm kiếm và Sắp xếp ngoài Chương 8. Sắp xếp và tìm kiếm ngoài Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 2 - PMT
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 24498 2013 696.4 kB 53 1,466 0  0  
 

Bài 1 : Bảng băm (Hash Table) Bài 2: Cấu trúc cây và cây nhị phân Bài 3: Cây nhị phân tìm kiếm Bài 4: Cây nhị phân cân bằng Bài 5: Cây đỏ đen Bài 6: B-Tree và bộ nhớ ngoài Bài 7: Tìm kiếm và so khớp chuỗi | Xem..


Giáo trình Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học
Nguồn: Sưu tầm, 2015
Mã số: 24432 2013 159.1 kB 35 2,704 0  0  
 

Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình pascal Bài 2: Cấu trúc của ngôn ngữ lập trình pascal Bài 3: Biến – hằng Bài 4: Cấu trúc điều kiện – câu lệnh if – then Bài 5: Câu lệnh chọn case .. of .. Bài 10: Cấu trúc dữ liệu mảng (array) Bài TẬP | Xem..


Bài giảng Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật - Nguyễn Hữu Tuân
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2007
Mã số: 24267 2013 889.4 kB 84 13,479 1  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Thuật toán và cấu trúc dữ liệu Chương 2: Tìm kiếm (searching) Chương 3: Sắp xếp (sorting) Chương 4: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Chương 5: Cây (tree) Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. Lê Văn Tùng
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, 2014
Mã số: 23641 2012 1.7 MB 60 1,467 0  0  
 

Chương I. Thiết kế và phân tích giải thuật Chương II. Các kiểu dữ liệu cơ sở Chương III. Mảng, danh sách và các kiểu dữ liệu trừu tượng Chương IV. Cây Chương V. Sắp xếp Chương VI. Tìm kiếm | Xem..


Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2009
Mã số: 22449 2012 1.8 MB 111 18,520 0  1  
 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị Chương 2: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị Chương 3: Đồ thị Euler và đồ thị Haminton Chương 5: Bài toán đường đi ngắn nhất Chương 6: Bài toàn luồng cực đại trong mạng Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 - Trương Chí Tín
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 22191 2012 815.0 kB 54 19,421 0  0  
 

Chương 1 - Tập tin Chương 2 - B – Cây Chương 3 - Bảng băm Bài tập Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2008
Mã số: 22060 2012 1.1 MB 80 18,922 0  0  
 

Chương 1. Các khái niệm mở đầu Chương 2. Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản Chương 3. Cây (tree). Chương 4. Bảng băm (hash table) Tài liệu tham khảo. | Xem..


Data Structure Lab - Vivek Gupta
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 22046 2012 365.7 kB 53 18,753 0  0  
 

Code thực hành một số chương trình điển hình trong Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. 1. Ngăn xếp 2. Hàng đợi 3. Hàng đợi quay vòng 4. Danh sách 5. Ngăn xếp cấp phát bộ nhớ động 6. Hàng đợi cấp phát bộ nhớ động 7. Hàng đợi quay vòng cấp phát bộ nhớ động 8. Danh sách cấp phát bộ nhớ động 9. Chèn, xoá, duyệt trên cây nhị phân tìm.. | Xem..

12345678
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình