Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 38 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Mạng thông tin di động - Trần Nhựt Khải Hoàn
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 21516 2012 3.4 MB 185 16,107 0  0  
 

Dùng cho sinh viên đại học ngành Điện tử Viễn thông và Tự động hoá. 1. Giới thiệu 2. Các phương thức đa truy cập 3. Trải phổ trong CMDA 4. Hệ thống CMDA 5. Hệ thống GSM | Xem..


Bài giảng Thông tin di động
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 21266 2012 2.1 MB 217 18,707 1  1  
 

Chương 1- Thành phần & đặc điểm của mạng DĐ GSM Chương 2- Giao tiếp vô tuyến Chương 3- Xử lý tín hiệu trong thông tin di động GSM Chương 4- Các thủ tục trong GSM Chương 5- Hệ thống GPRS, UMTS & các hệ thống khác Chương 6- Hệ thống CDMA Chương 7- Các dịch vụ di động | Xem..


Tách sóng đa truy nhập dùng mạng Hopfield - Cao Bá Ngọc
Nguồn: Sưu tầm, 2003
Mã số: 20425 2011 2.6 MB 19,787 0  0  
 

Chương 1: Giới thiệu chung về CDMA Chương 2: Kênh truyền CDMA Chương 3: Thiết kế máy thu Chương 4: Máy thu dùng mạng neural Chương 5: Kết quả và thuật toán mô phỏng | Xem..


Nghiên cứu công nghệ CDMA ứng dụng cho nâng câp mạng GSM của Viettel lên 3G - Đào Quang Anh
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008
Mã số: 20197 2011 1.2 MB 102 15,746 2  0  
 

Luận văn thạc sĩ : Xử Lý thông tin và truyền thông. Mở đầu Chương 1. Giới thiệu chung Chương 2. Hệ thống WCDMA Chương 3. Các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ cho quá trình chuyển đổi lên 3G Chương 4. Các phương án công nghệ và giải pháp phát triển mạng 3G cho Viettel Kết luận và kiến nghị triển khai Tài liệu tham khảo | Xem..


PMC-MC-CDMA and MMC-MC-CDMA - Pham Hong Lien - Le Ngoc Anh
Nguồn: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2010
Mã số: 16200 2010 333.7 kB 14,982 1  1  
 

I. Introduction II. Parallel Multicode - Multicarrier – CDMA systems ( PMC-MC-CDMA ) III. M-ary Multicode - Multicarrier – CDMA systems ( MMC-MC-CDMA ) VI. Simulation Result V. Conclusion | Xem..


Hệ thống viễn thông với công nghệ hiện đại - Đinh Thị Thái Mai
Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội , 2010
Mã số: 15393 2010 1.8 MB 94 35,556 8  0  
 

Bài giảng Hệ thống Viễn thông. Chương 1: Khái quát về hệ thống viễn thông Chương 2: Mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN Chương 3: Mạng tích hợp số đa dịch vụ băng rông B-ISDN Chương 4: Mạng thông tin quang Chương 5: Mạng thông tin di động GSM, CDMA Chương 6: Mạng thế hệ sau NGN | Xem..


OFDM-based Multiple Access - Trần Xuân Nam
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010
Mã số: 13908 2010 335.1 kB 14 27,335 1  1  
 

• OFDM Multiple Access Schemes • Sơ đồ máy phát OFDM-FDMA • Máy thu OFDM-CDMA | Xem..


Nghiên cứu phương pháp chuyển giao mềm trong hệ thống TTDĐ DS/CDMA - Ngô Vũ Truyền
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, 2010
Mã số: 13558 2010 1.1 MB 99 12,714 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Hệ thống thông tin trải phổ Chương II: Hệ thống thông tin di động tổ ong CDMA IS-95 Chương III: Chuyển giao trong hệ thống thông tin di động tổ ong CDMA Chương IV: Chuyển giao mềm trong hệ thống thông tin di động CDMA IS-95 Chương V: Đánh giá ưu nhược điểm của chuyển giao mềm | Xem..


Công nghệ WCDMA và giải pháp nâng cấp mạng GSM lên WCDMA - Trương Văn Hảo
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2009
Mã số: 16870 2009 7.0 MB 98 16,987 4  1  
 

Chương 1 : Giới thiệu các hệ thống thông tin di động Chương 2 : Mạng GSM và giải pháp nâng cấp lên 3G Chương 3 : Giải pháp gprs trên mạng GSM Chương 4 : Công nghệ di động thế hệ 3 W-CDMA Phần mô phỏng Kết luận và hướng phát triển Tài liệu tham khảo | Xem..


Điều khiển công suất trong hệ thống MC-CDMA - Nguyễn Văn Xô
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2010
Mã số: 13057 2010 2.6 MB 96 31,765 3  0  
 

Chương 1. Công nghệ CDMA Chương 2. Kỹ thuật OFDM Chương 3. Hệ thống MC-CDMA Chương 4. Điều khiển công suất trong hệ thống MC-CDMA Chương 5. Kết qủa tính toán và mô phỏng Kết luận và hướng phát triển đề tài Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


Tối ưu số cell trong tính toán mạng di động CDMA - Nguyễn Hùng Vinh
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2010
Mã số: 12312 2010 1.8 MB 12,077 6  1  
 

Lời mở đầu Chương 1. Tổng quan về mạng di động CDMA Chương 2. Kỹ thuật trải phổ Chương 3. Chuyển giao và điều khiển công suất Chương 4. Quy hoạch mạng CDMA Chương 5. Tính toán tối ưu số cell trong mạng di động CDMA Chương 6. Chương trình tính toán và kết quả mô phỏng Tài liệu tham khảo Phụ lục **Có mã nguồn kèm theo. | Xem..


Kỹ thuật trải phổ - T.S Trần Thiện Chính
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010
Mã số: 12470 2010 2.3 MB 213 14,994 7  0  
 

Phần I: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP 1) Tổng quan hệ thống vô tuyến 2) Khái quát đa truy nhập 3) Đa truy nhập theo tần số FDMA 4) Đa truy nhập theo thời gian TDMA 5) Đa truy nhập theo mã CDMA 6) Đa truy nhập không gian SDMA 7) Đa truy nhập cảm biến sóng mang CSMA 8) Đa truy nhập với OFDM Phần II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRẢI PHỔ 1) Nguyên lý cơ bản của OFDM 2) Nguyên lý thông tin trải phổ 3) Các chuỗi.. | Xem..


Nghiên cứu hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba (3G) W-CDMA và khả năng ứng dụng ở Việt Nam trong tương lai
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010
Mã số: 11887 2010 1.3 MB 80 14,598 3  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về thông tin di động Chương 2: Mạng thông tin di động thế hệ thứ ba (3G) W-CDMA Chương 3: Khả năng ứng dụng mạng thông tin di động thế hệ ba (3G) W-CDMA từ mạng GSM ở Việt Nam trong tương lai Kết luận chung Giáo viên HD: PGS.TS. Trương Văn Cập | Xem..


Viễn thông mạng 3G - Nguyễn Thanh Trực, Trần Thi Hoa dịch
Nguồn: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2010
Mã số: 11710 2010 8.4 MB 580 9,937 11  2  
 

Dịch từ tài liệu nước ngoài. 1. Giới thiệu 2. Nguyên lý của CDMA 3. Giao diện vô tuyến của WCDMA: lớp vật lý 4. Kỹ thuật điều chế và trải phổ 5. Phân bố mã 6. Kênh mã hoá 7. Giao diện vô tuyến CDMA băng rộng:chùm giao thức 8. Mạng 9. Quy hoạch mạng 10. Quản lý mạng 12. Khái niệm mới tỏng mạng UMTS 13. Dịch vụ 3G 14. Ứng dụng 3G 15. Tương lai 16... | Xem..


Subband Adaptive Array for Mobile Communications with Applications to CDMA Systems - Trần Xuân Nam
Nguồn: Học Viện Kỹ Thuật Quân sự, 2003
Mã số: 10790 2010 1.0 MB 3,572 0  0  
 

Luậnt văn thạc sĩ ngành viễn thông. Kỹ thuật thích nghi băng SBAA. 1. Introduction 2. Fundamentals of Adaptive Arrays 3. Subband Adaptive Arrays for Mobile Communications 4. Performance of Subband Adaptive Array 5. Performance of SBAA Combining Cyclic Pre x Transmission Scheme 6. Subband Adaptive Array for DS-CDMA 7. Subband Adaptive Array for Multirate Multicode DS-CDMA 8. Conclusion and Future Work | Xem..


Tìm hiểu về bài toán tối ưu hóa mạng thông tin di động CDMA - Phan Thanh Minh
Nguồn: TSQTT, 2010
Mã số: 2595 2010 1.1 MB 58 21,404 6  1  
 

Đồ án môn học Thông tin Vô tuyến nâng cao. MỞ ĐẦU Chương 1: Tổng quan về mạng điện thoại di động CDMA Chương 2: Lý thuyết chung về bài toán tối ưu tổ chức mạng thông tin di động Chương 3: Xây dựng chương trình thiết kế tối ưu PHỤ LỤC | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình