Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 27 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Chính trị trong quản lý công
Nguồn: Học viện Hành chính, 2014
Mã số: 26010 2015 214.0 kB 72 14,250 0  0  
 

Chương trình: Cao học Quản lý công Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ của môn học Chương II: Quyền lực chính trị và tổ chức thực hiện quyền lực chính trị Chương III: Ảnh hưởng của đảng chính trị và các tổ chức quần chúng tới hoạt động của nhà nước Chương IV: Văn hóa chính trị với quản lý công Chương V: Chính trị quốc tế với quản lý công | Xem..


Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - TS. Nguyễn Tấn Phát
Nguồn: Trường Đại học Kinh Tế - Luật , 2015
Mã số: 25663 2014 1.8 MB 339 2,549 1  0  
 

Chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế Chương 2. Các tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại và trung cổ Chương 3. Học thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Chương 4. Kinh tế chính trị học tiểu tư sản Chương 5. Các học thuyết kinh tế của Chương 6. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Marx – Lenin các nhà xhcn không tưởng Tây.. | Xem..


Bài giảng Chính trị học đại cương - Bùi Trọng Tài – Lê Văn Cảnh
Nguồn: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, 2011
Mã số: 24666 2013 704.1 kB 74 5,429 1  3  
 

Lời nói đầu Chương 1. Nhập môn chính trị học Chương 2. Khái lược lịch sử tư tưởng và các học thuyết chính trị Chương 3. Quyền lực chính trị Chương 4. Hệ thống chính trị Chương 5. Đảng chính trị Chương 6. Văn hoá chính trị Chương 7. Con người chính trị và thủ lĩnh chính trị Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - TS.Nguyễn Văn Bảng
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 23481 2012 299.4 kB 354 17,033 0  2  
 

Chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế Chương 2. Các tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại và trung cổ Chương 3. Học thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Chương 4. Kinh tế chính trị học tiểu tư sản Chương 5. Các học thuyết kinh tế của các nhà XHCN không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX Chương 6. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Marx – Lenin Chương 7. Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển Chương 8. Các học thuyết.. | Xem..


Tập bài giảng Lịch sử Chủ nghĩa Mác-Lênin - PGS,TS Nguyễn Thanh Tuấn (Chủ biên)
Nguồn: Trường ĐH KHXH&Nhân văn, ĐHQG HN, 2011
Mã số: 21879 2012 224.0 kB 282 6,148 0  0  
 

Chuyên ngành triết học. Bài một: Đối tượng, phương pháp, chức năng nghiên cứu môn Lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin Bài hai: Khái quát quá trình hình thành, phát triển các quan điểm, học thuyết về chủ nghĩa duy vật biện chứng Bài ba: Khái quát quá trình hình thành, phát triển các quan điểm, học thuyết về chủ nghĩa duy vật.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế chính trị
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 19265 2011 1.0 MB 92 17,743 2  1  
 

Dành cho hệ trung cấp nghề. Bài 1. Đối tượng chức năng và phương pháp của kinh tế chính trị Bài 2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Bài 3. Nền sản xuất xã hội Bài 4. Sản xuất hàng hoá và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá Bài 5. Tái sản xuất xã hội Bài 6. Tái sản xuất vốn, giá.. | Xem..


Chống Duyhring - Ănggen
Nguồn: Sưu tầm, 1877
Mã số: 19211 2011 285.7 kB 417 10,286 0  0  
 

Lời tựa Phần I - Triết học Chương 1: Nhận xét chung Chương 2: Ông Duhring hứa những gì Chương 3: Phân loại. Chủ nghĩa tiên nghiệm Chương 4: Đồ luận thức về vũ trụ Chương 5: Triết học về không gian, thời gian .. Chương 13: Kết luận Phần II - Kinh tế chính trị học Phần III - Xã hội chủ nghĩa | Xem..


Kỷ yếu Chính trị học so sánh - Ngô Huy Đức
Nguồn: Viện Chính trị học, 2011
Mã số: 18821 2011 202.8 kB 16,927 0  0  
 

32. Nhập môn chính trị học so sánh 33. Hệ thống chính trị Anh 34. Hệ thống chính trị Mỹ 35. Hệ thống chính trị Pháp 36. Hệ thống chính trị Nhật bản 37. Hệ thống chính trị Liên bang Nga 38. Hệ thống chính trị Trung quốc 39. Hệ thống chính trị Ni giê ri a 40. Hệ thống chính trị các nước Asean 41. Hệ thống chính trị CHLB Đức | Xem..


Quan hệ kinh tế - chính trị trong nền kinh tế thị trường: Kinh nghiệm các nước Tây Âu và Mỹ - Ngô Huy Đức
Nguồn: Viện Chính trị học, 2006
Mã số: 18780 2011 140.0 kB 7,962 0  0  
 

Câu hỏi cụ thể mà nghiên cứu này hướng đến đó là: Nhà nước ở các nước Tây Âu và Mỹ đã có các hình thức và biện pháp can thiệp nào vào nền kinh tế thị trường? Cơ sở lý luận của các hình thức và biện pháp can thiệp đó là gì? Các lĩnh vực nào cần sự can thiệp của nhà nước? Các bài học.. | Xem..


Chính trị học so sánh: Cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới - TS. Ngô Huy Đức
Nguồn: Học viện Hành chính Quốc gia, 2010
Mã số: 18288 2011 1.3 MB 183 15,330 1  2  
 

Mở đầu Chương 1. Nhập môn và phương pháp nghiên cứu chính trị học so sánh Chương 2. Hệ thống chính trị Vương quốc Anh Chương 3. Hệ thống chính trị Mỹ Chương 4. Hệ thống chính trị Pháp Chương 13. Giá trị và hạn chế của các hệ thống chính trị Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


So sánh một số hệ thống chính trị trên thế giới - TS. Ngô Huy Đức (chủ trì)
Nguồn: Viện Chính trị học, 2011
Mã số: 18246 2011 352.5 kB 4,984 1  0  
 

Báo cáo khoa học cấp cơ sở. Mở đầu Chương I - Giới thiệu chung về chính trị học so sánh Chương II - Các hệ thống chính trị Chương III - Các giá trị và hạn chế của các hệ thống chính trị Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Tư tưởng chính trị phương Tây cận, hiện đại - TS. Ngô Huy Đức (chủ trì)
Nguồn: Viện Chính trị học, 2009
Mã số: 18254 2011 365.0 kB 5,227 0  0  
 

Tổng quan Đề tài nhánh KX 10-10. 1. Mở đầu 2. Chương 1 – Các quan điểm của Mông-tét-xkiơ và Rút-xô 3. Chương 2 – Các quan điểm của Ma-đi-sơn và Min-xơ (Madison, Mills) 4. Chương 3 - Các quan điểm của Vêi-bơ, Skăm-pet-tơ, Đan (Webber, Schumpeter và Dahl) 5. Kết luận | Xem..


Bài giảng Kinh tế Chính Trị - Trần văn Thắng
Nguồn: Soạn giảng, 2009
Mã số: 15523 2010 1.4 MB 88 24,900 4  2  
 

Bài gảng Kinh tế Chính trị hệ trung cấp. Phần thứ nhất. Những vấn đề chung của kinh tế chính trị Bài 1: Đối tượng, chức năng và phương pháp của kinh tế chính trị. Bài 2: Sơ lược sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị học Bài 3: Nền sản xuất xã hội Bài 4: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng.. | Xem..


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin - Trần Văn Thắng
Nguồn: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng, 2010
Mã số: 15527 2010 611.5 kB 28 25,524 3  2  
 

Phần thứ II - Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chương 4. Học thuyết giá trị Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư Chương 6. Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước | Xem..


Nội dung ôn tập Kinh tế chính trị - Sưu tầm
Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, 2010
Mã số: 13711 2010 551.1 kB 22,091 1  1  
 

Tài liệu gồm tổng hợp nội dung ôn tập, 17 câu hỏi - tra lời môn Kinh tế chính trị, dùng cho sinh viên ôn tập thi tốt nghiệp. | Xem..


Kinh tế chính trị Mác – Lênin (phần II)
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 10872 2010 214.4 kB 32,670 6  0  
 

Dành cho khối ngành kinh tế. Chương III. Hàng hoá và tiền tệ Chương IV. Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản Chương V. Tuần hoàn và chu chuyển tư bản Chương VI. Tái sản xuất tư bản xã hội Chương VII. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư Chương VIII. Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình