Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 22 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Chất lượng công trình - TS. Mỵ Duy Thành
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2012
Mã số: 26459 2015 1.5 MB 103 12,056 1  2  
 

Chương 1: Quy định nhà nước về chất lượng công trình Chương 2: Chỉ tiêu và hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng Chương 4: Triển khai chức năng chất lượng và ngôi nhà chất lượng Chương 5: Đánh giá chất lượng công trình | Xem..


Biện pháp Thi công cống
Nguồn: Sưu tầm, 2015
Mã số: 26319 2015 1.8 MB 63 14,753 0  0  
 

Phần 1 : Giới thiệu chung Phần 2 : Tổ chức thi công tổng thể Phần 3 : Biện pháp thi công chi tiết Phần 4 : Hệ thống quản lý chất lượng công trình Phần 5 : Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường | Xem..


Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình - PGS Lê Kiều
Nguồn: Biên soạn, 2009
Mã số: 26176 2015 488.6 kB 111 1,327 1  0  
 

1. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình 2. Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường 3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát 4. Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình 5. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng 6. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình 7. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình 8... | Xem..


Hệ thống Quy chuẩn xây dựng & tiêu chuẩn xây dựng trong hoạt động giám sát chất lượng công trình xây dựng - ThS. Vũ Văn Thiều
Nguồn: Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ ngành xây dựng, 2007
Mã số: 24513 2013 861.0 kB 109 2,222 0  0  
 

I. Giới Thiệu Chung Qc & TCVN II. G.t Quy Chuẩn Việt nam III. G.t Tiêu Chuẩn Việt nam IV. Sử dụng Tiêu Chuẩn Nước Ngoài V. Công Tác Ban Hành Hiện nay | Xem..


Pháp luật trong quản lý chất lượng công trình xây dựng - Lê Văn Thịnh
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2006
Mã số: 23034 2012 658.8 kB 144 17,401 0  1  
 

Tài liệu phổ biến pháp luật cho kỹ sư giám sát thi công xây dựng. Phần I. Tổng quan về Luật Xây dựng Phần II. Các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng Phần III. Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng - Lê Văn Thịnh
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22560 2012 93.1 kB 82 25,080 0  0  
 

Nội dung, trình tự , biện pháp và nguyên tắc giám sát xây dựng. Lời nói đầu I. Quá trình hình thành nghề tư vấn II. Kỹ sư tư vấn xây dựng và các tổ chức tư vấn xây dựng III. Nội dung công tác tư vấn IV. Giám sát xây dựng V. Yêu cầu của giám sát xây dựng VI. Nội dung công tác giám sát xây.. | Xem..


Quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý tiến độ hướng tới hội nhập quốc tế và khu vực - PGS. TS. Trần Chủng
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22557 2012 187.5 kB 35 24,936 0  0  
 

1. Lời nói đầu. 2. Tiếp cận để hội nhập quốc tế trong lĩnh vực QLda. 3. Thực trạng công tác QLdaXD ở Việt Nam. 4. Lập và quản lý tiến độ trong xây dựng. 5. Những nội dung đổi mới công nghệ QLCLCTXD. 6. Nghề tư vấn giám sát và đạo đức nghề nghiệp. 7. Kết luận. Tài liệu tham khảo. | Xem..


Bài giảng Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng - Nguyễn Hùng
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22558 2012 120.5 kB 24 24,174 1  0  
 

Theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. I. Mục đích - yêu cầu II. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và vị trí, tầm quan trọng của bản quy định số 17/2000/QĐ-BXD III. Những nguyên tắc chủ yếu của quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng IV. Nội dung chủ yếu của quy định quản lý chất lượng công trình.. | Xem..


Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nguồn: Bộ Xây dựng, 2003
Mã số: 20583 2011 65.5 kB 80 3,140 0  0  
 

Quy định này quy định nội dung công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình, bảo hành xây.. | Xem..


Những yêu cầu mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng hướng tới hội nhập quốc tế - PGS. TS. Trần Chủng
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2002
Mã số: 19857 2011 182.0 kB 28 9,529 0  0  
 

1. Lời nói đầu. 2. Tiếp cận để hội nhập quốc tế trong lĩnh vực QLCLCTXD. 3. Thực trạng công tác QLCLCTXD ở Việt Nam. 4. Những nội dung đổi mới công nghệ QLCLCTXD. 5. Nghề tư vấn giám sát và đạo đức nghề nghiệp. 6. Kết luận. | Xem..


Chuyên đề Pháp luật trong quản lý đầu tư & quản lý chất lượng công trình xây dựng - ThS. Tran Trung Hau
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2007
Mã số: 19327 2011 856.5 kB 71 20,877 0  0  
 

Luật xây dựng - luật đất đai - luật đấu thầu - luật pccc - luật đầu tư – luật nhà ở - luật doanh nghiệp - luật kinh doanh bđs - luật sở hữu trí tuệ.. Phần I. Về tồn tại những sự khác biệt giữa các bộ luật hiện hành Phần II. Các văn bản pháp quy đã ban hành, liên quan đến hoạt động ĐT-XD Phần III. Những nội dung mới của luật xây dựng (so với quy định trước kia) | Xem..


Luật đầu tư và xây dựng
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12610 2010 1.5 MB 209 47,296 19  2  
 

Phần thứ nhất Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư và xây dựng Chương I. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật xây dựng Phần thứ hai Quy phạm pháp luật về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình Chương III. Định chế cơ bản về đầu tư và quá trình đầu tư xây dựng công trình Chương IV. Hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng và dự án đầu.. | Xem..


Đánh giá chất lượng móng - Nguyễn Đình Dũng
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2009
Mã số: 6485 2009 2.2 MB 24,299 21  3  
 

Lời nói đầu Chương 1. Sự cố chất lượng công trình và nguyên nhân thường gặp Chương 2. Kỹ thuật đo kiểm tra Chương 3. Sự cố chất lượng công trình nền Chương 4. Sự cố chất lượng công trình móng Chương 5. Chất lượng cọc khoan nhồi và các phương pháp kiểm tra chất lượng | Xem..


Nguyên tắc chung quản lý công trình xây dựng
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 7826 2009 222.5 kB 32 19,201 19  1  
 

A. Các điều kiện cần thiết khởi công & thực hiện B. Các nội dung cơ bản quản lý thi công C. Quản lý chất lượng công trình xây dựng D. Các hình thức quản lý công trường | Xem..


Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông - PGS. TS Phạm Văn Vạng (chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Mã số: 15195 2009 3.5 MB 286 18,844 25  1  
 

Chương 1. Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất và tổ chức sản xuất trong XDGT Chương 2. Thiết kế tổ chức xây dựng Chương 3. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền Chương 4. Lập tiến độ sản xuất trong xây dựng Chương 5. Phương pháp so sánh và đánh giá phương án thiết kế tổ chức thi công XD Chương 6. Tổ chức công tác chuẩn bị cho xây dựng Chương 7. Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật trong.. | Xem..


Vấn đề gỉ thép và các biện pháp làm sạch gỉ thép trong xây dựng - Ts. Phạm Văn Khoan, Ks. Nguyễn Quang Toản
Nguồn: Viện KHCN Xây dựng, 2008
Mã số: 3253 2008 275.4 kB 6 7,782 6  1  
 

Gỉ là các sản phẩm của quá trình ăn mòn hình thành do phản ứng của thép với hơi nước và oxy không khí. Gỉ thép trong quá trình bảo quản, gia công lắp dựng trước khi sử dụng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình xây dựng. Gỉ thép không những làm suy giảm lực liên kết giữa thép với lớp bảo vệ bên ngoài mà hơn.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình