Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 46 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Chính trị
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2014
Mã số: 26728 2015 236.5 kB 39 2,159 0  0  
 

Hệ trung cấp nghề Bài mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học chính trị Bài 1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – lênin Bài 2. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Bài 3. Tư tưởng và tâm gương đạo đức hồ chí minh Bài 4. Đường lối phát triển.. | Xem..


Giáo án Bồi dưỡng Đảng viên mới - Nguyễn Trọng Anh
Nguồn: TT BDCT Thanh Chương, Nghệ An, 2015
Mã số: 26540 2015 53.8 kB 27 15,514 0  0  
 

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam | Xem..


Tài liệu bồi dưỡng kết nạp Đảng
Nguồn: Web tuyengiao.haiduong.org.vn, 2011
Mã số: 26260 2015 80.6 kB 85 7,379 1  1  
 

Bài 1. Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Bài 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Bài 3. Nội dung cơ bản điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Bài 4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bài 5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng | Xem..


Giáo trình Triết học (Cao học) - Tô Thành Lê st
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005
Mã số: 26217 2015 2.1 MB 457 9,452 0  1  
 

Dùng cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh không chuyên ngành Triết học Chương I. Khái luận về triết học và Lịch sử triết học Chương II. Khái lược Lịch sử triết học Phương Đông Chương III. Khái lược Lịch sử triết học Phương Tây Chương IV. Khái lược Lịch sử triết học Mác - Lênin Chương V. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học Chương VI... | Xem..


Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Lương Văn Tám
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, 2007
Mã số: 26211 2015 115.7 kB 40 6,659 0  0  
 

Bài 1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Bài 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Bài 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Bài 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại.. | Xem..


Lịch sử kinh tế quốc dân - PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25803 2014 880.8 kB 118 5,039 0  0  
 

Bài mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cúu môn học PHẦN I. LỊCH SỬ KINH TẾ CÁC NƯỚC NGOÀI Chương I. Kinh tế các nước tư bản phát triển Chương II. Kinh tế Mỹ Chương III. Kinh tế Nhật Bản Chương IV. Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa Chương V. Kinh tế Liên Xô (cũ) Chương VI. Lịch sử kinh tế Trung Quốc Chương VII. Kinh tế các nước Asean PHẦN II. LỊCH SỬ KINH TẾ VIỆT NAM Chương.. | Xem..


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: HV Bưu chính Viễn thông, 2013
Mã số: 25754 2014 866.0 kB 247 1,555 0  0  
 

Chương Mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên.. | Xem..


Giáo trình Chính trị
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 24890 2014 375.1 kB 47 2,724 1  0  
 

Chương trình dạy nghề dài hạn (Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề). Bài mở đầu: Đối tượng – nhiệm vụ môn học chính trị Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin Bài 2. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam Bài 3. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bài 4. Đường lối.. | Xem..


10 chuyên đề ôn thi môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - Quang Tuan
Nguồn: Tổng hợp, 2014
Mã số: 25007 2014 713.1 kB 47 10,866 1  0  
 

Chuyên đề 01 Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chuyên đề 02 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người Chuyên đề 03 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Chuyên đề 04 Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh.. | Xem..


Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 - Đoàn Thị Cẩm Vân
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24596 2013 91.1 kB 97 4,492 1  0  
 

PHẦN THỨ HAI - HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Chương IV. Học thuyết giá trị Chương V. Học thuyết giá trị thặng dư Chương VI. Học thuyết về cntb độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước PHẦN THỨ III  - LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chương VII. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa Chương VIII. Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã.. | Xem..


Mâu thuẫn: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - PGS. TS. Nguyễn Tấn Hùng
Nguồn: Nxb Khoa học xã hội, 2006
Mã số: 24490 2013 1.4 MB 273 10,980 0  1  
 

Mở đầu: Mâu thuẫn - một vấn đề lịch sử và nóng hổi Chương 1: Khái niệm và kết cấu của mâu thuẫn biện chứng Chương 2: Mâu thuẫn biện chứng và mâu thuẫn lôgíc hình thức. Phân loại mâu thuẫn biện chứng. Đặc điểm của mâu thuẫn xã hội Chương 3: Phương pháp phân tích mâu thuẫn và những nguyên tắc căn bản của nó Chương 4: Vấn đề giải quyết mâu.. | Xem..


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - ThS.Trần Mai Ước
Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng, 2012
Mã số: 23253 2012 1.7 MB 120 19,617 0  2  
 

Bài 1. Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Bài 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Bài 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân.. | Xem..


Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh
Nguồn: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2008
Mã số: 23258 2012 816.0 kB 100 14,975 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã.. | Xem..


Giáo trình Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Hữu Vượng
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2006
Mã số: 23011 2012 789.2 kB 130 2,168 0  0  
 

Chương III : Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 – 1954) Chương IV : Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) Chương V : Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2002) Chương VI : Những thắng lợi lịch sử và bài học lãnh đạo cách.. | Xem..


Tập bài giảng Lịch sử Chủ nghĩa Mác-Lênin - PGS,TS Nguyễn Thanh Tuấn (Chủ biên)
Nguồn: Trường ĐH KHXH&Nhân văn, ĐHQG HN, 2011
Mã số: 21879 2012 224.0 kB 282 6,078 0  0  
 

Chuyên ngành triết học. Bài một: Đối tượng, phương pháp, chức năng nghiên cứu môn Lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin Bài hai: Khái quát quá trình hình thành, phát triển các quan điểm, học thuyết về chủ nghĩa duy vật biện chứng Bài ba: Khái quát quá trình hình thành, phát triển các quan điểm, học thuyết về chủ nghĩa duy vật.. | Xem..


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Sơn
Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn, 2011
Mã số: 19290 2011 430.8 kB 125 17,500 3  2  
 

Lời nói đầu Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá.. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình