Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 17 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Đảm bảo chất lượng phần mềm - Phan Thị Hoài Phương
Nguồn: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010
Mã số: 26978 2015 3.1 MB 202 9,820 1  0  
 

Giới thiệu Chương 1. Khái niệm về chất lượng phần mềm và các yếu tố chất lượng phần mềm Chương 2. Các thành phần chất lượng phần mềm tiền dự án Chương 3. Các thành phần SQA trong vòng đời dự án Chương 4. Kiểm thử phần mềm Chương 5. Phân loại các phần mềm phục vụ kiểm Chương 6. Các thành phần cơ bản của chất lượng phần mềm Chương 7. Các thành phần quản lý chất lượng phần.. | Xem..


Quản lý Dự án Phần mềm - Thạc Bình Cường
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2015
Mã số: 26639 2015 2.3 MB 344 11,718 0  0  
 

Bài 1. Giới thiệu chung Bài 2. Xác định dự án Bài 3. Lập kế hoạch thực hiện dự án Bài 4. Các công cụ phục vụ quản lý dự án Bài 5. Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án Bài 6. Kết thúc dự án | Xem..


Công nghệ phần mềm - Nguyễn Thanh Bình
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, 2017
Mã số: 24668 2013 1.5 MB 263 1,334 0  0  
 

Handout bài giảng x2slide. Chương 1: Giới thiệu Công nghệ phần mềm Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm Chương 3: Phân tích và đặc tả yêu cầu Chương 4: Các kỹ thuật đặc tả Chương 5: Thiết kế Chương 6: Lập trình và ngôn ngữ lập trình Chương 7: Kiểm thử Chương 8: Quản trị dự án phần mềm | Xem..


Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin - PGS. TS. Hà Quang Thụy
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ, ĐH QGHN, 2013
Mã số: 23768 2012 3.5 MB 346 13,165 1  0  
 

Chương 0. Giới thiệu môn học Chương 1. Giới thiệu chung về quản lý dự án HTTT Chương 2. Giới thiệu chung về quản lý chiến lược Chương 3. Vòng đời dự án HTTT và quản lý dự án trong tổ chức Chương 4. Các quy trình quản lý dự án và khởi động, lập kế hoạch dự án Chương 5. Nhóm quy trình quản lý phạm vi dự án HTTT Chương 6. Quản lý tích hợp dự án.. | Xem..


Quản lý dự án công nghệ thông tin - Ngô Trung Việt
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2009
Mã số: 28872 2009 713.8 kB 20,755 3  0  
 

Nhập đề Phần I - Chu trình dự án và quản lý theo giai đoạn Chương 1. Tổng quan về các giai đoạn của dự án CNTT Chương 2. Giai đoạn xác định Chương 3. Giai đoạn phân tích Chương 4. Giai đoạn thiết kế Chương 5. Giai đoạn thực hiện Chương 6. Giai đoạn kiểm thử hệ thống Chương 7. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận Chương 8. Giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống Chương 9. Ước lượng Chương 10. Lập lịch Chương 11. Quản.. | Xem..


Kỹ nghệ phần mềm - Trương Anh Hoàng
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, 2010
Mã số: 13586 2010 8.5 MB 11,576 7  0  
 

Bài 1. Giới thiệu về Công nghệ Phần mềm Bài 2. Các qui trình phần mềm Bài 3: Quản lý dự án phần mềm Bài 4: Yêu cầu Phần mềm Bài 5: Các Mô hình Hệ thống Bài 6: Thiết kế Kiến trúc Bài 7: Thiết kế Hướng Đối tượng Bài 8: Sử dụng lại trong phần mềm Quản lý Cấu hình Phần mềm Kiểm thử phần mềm | Xem..


Bài giảng Công nghệ phần mềm. - Th.S. Nguyễn Thế Cường
Nguồn: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 2010
Mã số: 11460 2010 935.1 kB 91 14,378 5  1  
 

Chương 1. Vài nét về quá trình phát triển và mục tiêu của công nghệ phần mềm Chương 2. Tiêu chuẩn của một sản phầm phần mềm Chương 3. Đặc tả Chương 4. Thiết kế phần mềm Chương 5. Thu thập dữ liệu và quản lý dự án | Xem..


Quản lý dự án phần mềm trên web - Nguyễn Đăng Hải - Nguyễn Cao Nguyên
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, 2010
Mã số: 11922 2010 1.6 MB 8,245 2  0  
 

Chương 1 : Tổng quan Chương 2 : Hướng tiếp cận của đề tà Chương 3 : EVMS và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềm Chương 4 : Vấn đề quá tải và thuật toán cân đối tài nguyên Chương 5 : Giới thiệu ứng dụng “Quản lý dự án phần mềm trên Web” Chương 6 : Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


Tài liệu Công nghệ sản xuất phần mềm
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 11286 2010 934.4 kB 7,874 5  0  
 

Hồ sơ dự án công nghệ phần mềm; đặc tả phần mềm, kế hoạch kiểm thử, đặc tả thiết kế mức khung cảnh, các tài liệu thiết kế giao diện, thiết kế dữ liệu, tài liệu kiến trúc phần mềm, kế hoạch thực hiện dự án.. Tài liệu hữu ích đối với các tổ hợp phát triển phần mềm. - Software Requirement Specification - Test Plan - USE CASE SPECIFICATION - DETAIL DESIGN DOCUMENT - Screen design - DETAIL DESIGN DOCUMENT - Data design -.. | Xem..


Quản lý dự án phần mềm - Nguyễn Văn Vỵ
Nguồn: Trường Đại hoc Công nghệ
Mã số: 34685 2009 4.0 MB 25,727 12  0  
 

Bài 1: Tổng quan quản lý dự án Bài 2: Xác định dự án phần mềm Bài 3: Lập kế hoạch dự án Bài 4: Quản lý rủi ro Bài 5: Điều hành dự án Tham khảo: Kế hoạch dự án Phát triển hệ thống thông tin "Quản lý đào tạo Khoa Công nghệ" Câu hỏi ôn tập Quản lý dự án phần mềm | Xem..


Công nghệ phần mềm - Lê Văn Tường Lân
Nguồn: Trường ĐHKH Huế, 2009
Mã số: 9577 2009 2.7 MB 20,512 31  0  
 

Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm Chương 2: Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm và quản lý dự án phần mềm Chương 3: Khảo sát - phân tích và đặc tả yêu cầu Chương 4: Thiết kế phần mềm Chương 5: Cài đặt phần mềm Chương 6: Kiểm tra chất lượng phần mềm Chương 7: Bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Đào Kiến Quốc
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ, 2009
Mã số: 2204 2009 1.6 MB 33,827 39  3  
 

Bài 1. Phần mềm Bài 2. Dự án phần mềm Bài 3. Giai đoạn xác định Bài 4. Giai đoạn phân tích Bài 5. Giai đoạn thiết kế Bài 6. Giai đoạn thực hiện Bài 7. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận Bài 8. Giai đoạn kiểm thử Bài 9. Giai đoạn vận hành Bài 10. Ước lượng dự án Bài 11. Lịch trình dự án Bài 12. Quản lý rủi ro Bài 13. Quản.. | Xem..


Bài giảng Công nghệ phần mềm - TS. Nguyễn Thanh Bình
Nguồn: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2008
Mã số: 6928 2008 2.1 MB 20,453 46  15  
 

Chương 1: Giới thiệu Công nghệ phần mềm Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm Chương 3: Phân tích và đặc tả yêu cầu Chương 4: Các kỹ thuật đặc tả Chương 5: Thiết kế Chương 6: Lập trình và ngôn ngữ lập trình Chương 7: Kiểm thử Chương 8: Quản trị dự án phần mềm | Xem..


Quản lý dự án Công nghệ thông tin
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 3787 2008 2.7 MB 337 38,328 71  18  
 

1. Tổng quan về Quản lí dự án 2. Kĩ năng trao đổi 3. Tư duy chiến lược về dự án duy chiến lược về dự án 4. Lập kế hoạch dự án 5. Theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi, Kết thúc dự án 8. Kĩ năng quản lí chung 9. Quản lí dự án trong thực tế Việt Nam | Xem..


Quản lý dự án phần mềm - hoangly85
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1743 2008 1.5 MB 243 58,197 104  15  
 

Chương 1. Nhập môn về quản lý dự án phần mềm Chương 2. Những vấn đề phát triển phần mềm Chương 3. Phát triển phần mềm theo hợp đồng Chương 4. Chu trình phát triển phần mềm Chương 5. Nguyên tắc quản lý các kỹ sư phần mềm Chương 6. Chia để trị các dự án lớn thế nào: phân chia và chiếm lĩnh. Chương 7. Các chức năng hỗ trợ dự án Chương 8. Tiêu chuẩn phát triển.. | Xem..


Công nghệ phần mềm - Department of Software Engineering
Nguồn: Khoa CNTT - Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008
Mã số: 173 2008 536.9 kB 48,983 47  20  
 

Nội dung: 45 tiết + 1 Đồ án môn học Cần những kiến thức căn bản về CNTT Cung cấp những nguyên lý chung về Công nghệ học Phần mềm (CNHPM) Cung cấp kiến thức để học các môn chuyên ngành hẹp như Phân tích và thiết kế phần mềm, Xây dựng và đánh giá phần mềm, Quản trị dự án phần mềm,... | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình