Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 38 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 27488 2016 81.9 kB 67 4,416 0  0  
 

Phần I : Kế toán doanh nghiệp thương mại Chương 1. Những vấn đề chung về Doanh nghiệp thương mại Chương 2. Kế toán hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại Chương 3. Kế toán hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thươnh mại Chương 4. Kế toán hàng tồn kho Chương 5. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Chương 6. Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh Phần II: .. | Xem..


Bài giảng Kế toán doanh nghiệp 2 - Tổ kinh tế
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 25392 2014 143.6 kB 113 2,085 0  0  
 

Chương I: Kế toán vật liệu-công cụ-dụng cụ Chương II: Kế toán tài sản cố định Chương III: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương IV: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương V: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận Chương VI : Báo cáo tài chính doanh.. | Xem..


Bài giảng Luật kế toán - ThS. Võ Thị Thùy Trang
Nguồn: Trường ĐH Nha Trang, 2011
Mã số: 25328 2014 598.0 kB 75 14,817 1  0  
 

Chương I: Luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam năm 2003 Chương II: Các nguyên tắc và nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán Việt Nam Chương III: Nội dung cơ bản của các chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán Chương IV: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán, kiểm toán Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán và kế toán doanh nghiệp
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2013
Mã số: 25174 2014 919.6 kB 234 13,060 0  0  
 

Chương 1. Bản chất và đối tượng kế toán Chương 2. Chứng từ kế toán Chương 3. Tài khoản kế toán Chương 4. Tính giá và kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu Chương 5. Báo cáo tài chính | Xem..


Giáo trình Kế toán tổng hợp
Nguồn: Cty QL&ĐT Lê Mạnh, 2011
Mã số: 24624 2013 722.0 kB 84 1,708 0  0  
 

Tài liệu kế toán Chương 1: Những vấn đề cơ bản của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Chương 4: Kế toán tài sản cố định Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành.. | Xem..


Bài giảng kế toán doanh nghiệp - Nâng cao - ThS. Cồ Thị Thanh Hương
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 24216 2013 2.3 MB 315 12,740 2  1  
 

Chương 1. Kế toán các khoản đầu tư dài hạn Chương 2. Kế toán thuê tài sản Chương 3. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh Chương 4. Kế toán các nội dung liên quan đến thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót (VAS 23, VAS 29) Chương 5. Báo cáo tài chính hợp nhất Tham khảo: -.. | Xem..


Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 - Phan Thanh Bình
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, 2015
Mã số: 23713 2012 1.5 MB 178 1,846 0  0  
 

Lời nói đầu Bài 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu Bài 3: Kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, hàng hóa Bài 4: Kế toán tài sản cố định Bài 5: Kế toán các khoản đầu tư Bài 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tài liệu tham khảo | Xem..


Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp Nam Định, 2009
Mã số: 23688 2012 597.5 kB 67 5,693 1  0  
 

Phần I : Kế toán doanh nghiệp thương mại Chương 1. Những vấn đề chung về Doanh nghiệp thương mại Chương 2. Kế toán hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại Chương 3. Kế toán hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thươnh mại Chương 4. Kế toán hàng tồn kho Chương 5. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Chương 6. Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh Phần II: .. | Xem..


Kế toán tài chính 1 (kế toán doanh nghiệp) - Khoa Kế toán
Nguồn: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 2011
Mã số: 23638 2012 929.1 kB 199 17,278 3  0  
 

Dành cho SV học 6 ĐVHT Kế toán. Lời nói đầu Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước Chương 2: Kế toán vật tư Chương 3: Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 5: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2011
Mã số: 23585 2012 1.3 MB 303 4,282 1  0  
 

Chương 1: Bản chất và đối tượng của kế toán Chương 2: Chứng từ kế toán Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép Chương 4: Báo cáo tài chính PHẦN 2: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Chương 5: Kế toán tài sản cố định Chương 6: Kế toán hàng tồn kho Chương 9: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh | Xem..


Kế toán Doanh nghiệp công nghiệp và xây lắp
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp Nam Định, 2011
Mã số: 23574 2012 522.9 kB 60 5,796 1  0  
 

Chương 1: Những vấn đề chung về doanh nghiệp công nghiệp Chương 2: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp Chương 3: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm Chương 4: Những vấn đề chung về doanh nghiệp xây lắp và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp Chương 5: Kế.. | Xem..


Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ
Nguồn: DHCN, 2012
Mã số: 23535 2012 1.5 MB 447 17,910 0  2  
 

Handout bài giảng. Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại DV Chương 2: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước Chương 4: Kế toán xuất nhập khẩu Chương 5: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng Chương 7: Kế toán tài sản cố định Chương 8: Kế toán CPKD, CP thuế TNDN và.. | Xem..


Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Tôn Thất Minh Mẫn
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 23525 2012 195.8 kB 831 16,040 1  0  
 

Chương I: Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán Chương II: Kế toán các khoản ứng trước Chương III: Kế tóan các nghiệp vụ thanh toán Chương IV: Kế toán tài sản cố định Chương V: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương VI: Kế toán tiền lương Chương VII: Kế toán chi phí sản xuất Chương VIII: Kế toán thành phẩm Chương IX: Báo cáo.. | Xem..


Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - TS. Trần Văn Tùng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 21594 2012 485.2 kB 93 14,187 0  0  
 

Handout bài giảng. Chương 10: Kế toán nợ phải trả Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh Chương 13: Kế toán thu nhập khác và chi phí khác Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp&xác định kết quả kinh doanh Chương 15: Báo cáo tài chính | Xem..


Bài giảng Kế toán quản trị - Phần 1 - TS. Trần Văn Tùng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 21526 2012 279.6 kB 401 12,818 0  1  
 

Phần 1 - Kế toán chi phí. Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí Chương 2: Chi phí & phân loại chi phí Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành SP theo chi phí thực tế Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất.. | Xem..


Giáo trình Kế toán doanh nghiệp
Nguồn: Internet, 2003
Mã số: 20475 2011 461.4 kB 18,401 3  1  
 

Chương 1. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Chương 2. Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư Ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước Chương 3. Kế toán vật tư, hàng hoá Chương 4. Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn Chương 5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 6. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính.. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình