Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 24 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Thanh toán quốc tế
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 28070 2017 609.0 kB 92 12,726 0  0  
 

Chương I: Tỷ giá hối đoái. Chương II: Cán cân thanh toán quốc tế. Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng. Chương IV: Các điều kiện thanh toán quốc tế qui định trong mua bán ngoại thương. Chương V: Tín dụng quốc tế | Xem..


Bài giảng Thanh toán quốc tế - ThS.Trần Thái Hằng
Nguồn: Trường Đại học Đông Á, 2011
Mã số: 25503 2014 932.8 kB 136 2,842 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tỷ giá hối đoái Chương 2. Các phương tiện thanh toán quốc tế Chương 3. Các điều kiện thanh toán quốc tế Chương 4. Phương thức thanh toán quốc tế Chương 5. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế Phụ lục Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kế toán quốc tế - Bùi Văn Vịnh
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2014
Mã số: 25213 2014 394.4 kB 240 12,349 0  0  
 

Chương I. Sự cần thiết khách quan và lịch sử hình thành của kế toán Chương III. Khái quát chung về hệ thống kế toán Mỹ Chương IV. Kế toán tài sản cố định Chương V. Kế toán các khoản công nợ phải trả Chương VI. Kế toán hàng tồn kho Chương 8. Kế toán bán hàng-Accounting for sales of inventories Chương 9. Kế toán điều chỉnh chi phí, thu nhập Và kết.. | Xem..


Kế toán quốc tế (Kế toán Mỹ)
Nguồn: Trường Đại học Trà Vinh, 2011
Mã số: 24166 2013 710.0 kB 58 18,453 0  0  
 

Chương I: Tổng quan về kế toán mỹ Chương II: Kế toán công ty thương mại Chương III: Kế toán các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi Chương IV: Kế toán các khoản phải trả Bài tập kế toán quốc tế (KT Mỹ) | Xem..


Đề cương Bài giảng Kế toán Mỹ (đối chiếu kế toán Việt Nam) - Phan Đức Dũng, PhD
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 23534 2012 478.1 kB 73 18,773 2  0  
 

Chương 1. Tổng quan về kế toán đối chiếu Chương 2. Mô hình kế toán Chương 3. Tài khoản và hệ thống kế toán kép Chương 4. Đo lường thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnh Chương 5. Kế toán các yếu tố đầu vào chủ yếu Chương 6. Hoàn tất chu trình kế toán Chương 7. Kế toán trong công ty sản xuất Chương 8. Kế toán trong công ty thương.. | Xem..


Bài tập Kế toán quốc tế
Nguồn: Sưu tầm, 2007
Mã số: 22853 2012 325.4 kB 10 18,533 0  3  
 

Bài tập không có bài giải. - Qui trình kế toán Mỹ - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu | Xem..


Ôn tập Chuẩn mực kế toán quốc tế
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 22782 2012 104.6 kB 67 14,772 1  2  
 

I/ Câu hỏi lý thuyết (có giải đáp) II/ Câu hỏi giải thích III/ Bài tập (có đáp án) IV/ Bài tập so sánh (có đáp án) Tài liệu tham khảo: I. Một số khái niệm cơ bản II. Bảng so sánh danh mục chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) III. Bảng so sánh sự khác biệt về nội dung giữa VAS.. | Xem..


Kế toán thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21871 2012 237.9 kB 32 20,454 0  1  
 

Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước. Chương 2: Kế toán các khoản phải thu - phải trả. Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước Chương 4: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa Chương 5: Kế toán xác định kết quả kinh doanh | Xem..


Bài giảng Thanh toán quốc tế trong du lịch(nghiệp vụ thanh toán)
Nguồn: , 2008
Mã số: 21712 2012 436.8 kB 235 9,763 1  0  
 

Chương 1. Tỷ giá hối đoái Chương 2. Các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch Chương 4: Các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch | Xem..


Thanh toán quốc tế - ThS. Hồ Thanh Tùng
Nguồn: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 2008
Mã số: 16856 2011 2.5 MB 77 17,176 3  3  
 

Chương 1. Các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại & tỷ giá hối đoái Chương 2. Phương tiện thanh toán quốc tế Chương 3. Điều kiện thanh toán quốc tế Chương 4. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế Chương 5. Phương thức thanh toán quốc tế Tài liệu tham khảo | Xem..


Câu hỏi và bài tập Thanh toán quốc tế - PGS.TS. Hà Văn Hội
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2011
Mã số: 16726 2011 910.5 kB 70 16,256 0  2  
 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Chọn câu trả lời đúng.. Chọn “đúng” hoặc “sai” và giải thích ngắn gọn BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Phần 1. 13 bài tập tình huống về Hối phiếu... Phần 2. 08 bài tập tình huống về phương thức thanh toán nhờ thu Phần 3. 53 bài tập tình huống về phương thức tín dụng chứng từ.. Phần 4. 04 bài tập tình huống về các phương thức thanh.. | Xem..


Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính (doanh nghiệp)
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 15913 2010 773.5 kB 41,835 8  1  
 

Phần 1: Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính (doanh nghiệp) Phần 2: Giới thiệu khái quát về các quy tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế Phần 3: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Thanh toán quốc tế - Phan Thị Thu Trang
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 11296 2010 1.4 MB 254 27,813 1  1  
 

Chương 1. Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối Chương 2. Phương tiện thanh toán quốc tế Chương 3. Phương thức thanh toán quốc tế | Xem..


Bộ sưu tập tài liệu Thanh toán quốc tế - Nhiều nguồn
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 11392 2010 823.2 kB 77 5,631 1  0  
 

1. Luật các công cụ chuyển nhượng 2. Luật thống nhất Geneva về hối phiếu và kỳ phiếu 1930 (ULB 1930) 3. Quy tắc thống nhất về nhờ thu (URC 522) 4. Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng phát hành số 681 (ISBP 681-2007 ICC) 5. Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP 600-2006-ICC) | Xem..


Vận đơn đường biển trong phương thức thanh toán bằng L/C - Lớp 1 - NH1
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 13214 2010 297.5 kB 4,608 1  0  
 

I. Khái quát vận đơn đường biển II. Vận đơn đường biển trong phương thức thanh toán bằng L/C III. Pháp luật về vận đơn đường biển ở Việt Nam IV. Một số tình huống liên quan đến B/L V. Kiến nghị đối với b/l trong phương thức thanh toán bằng L/C | Xem..


Kế toán quốc tế - Nguyễn Phương Thảo
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009
Mã số: 10096 2009 610.6 kB 98 24,007 33  3  
 

Chương I. Tổng quan về kế toán quốc tế Chương II. Quy trình kế toán và các báo cáo cơ bản Chương III. Kế toán mua và bán hàng trong doanh nghiệp thương mại Chương IV. Kế toán tài sản lưu động Chương V.. Kế toán nợ phải trả Chương VI Kế toán tài sản cố định | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình