Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 19 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Đại Nguyện - HT. Thích Thiện Hoa
Nguồn: Chùa Hoằng Pháp, 2011
Mã số: 19835 2011 119.8 kB 7 11,770 0  0  
 

A: Mở Đề B: Chánh Đề I. Giải Nghĩa Danh Hiệu "A DI ÐÀ" II. Lược Sử Tu Nhân Và Chứng Quả Của Ðức Phật A Di Ðà III. 48 Ðại Nguyện Của Ðức Phật A Di Ðà C: Kết thúc | Xem..


Những Truyện Niệm Phật Vãng Sanh & Niệm Phật tông yếu - Tịnh Quang, Pháp Nhiên Thượng Nhân
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 15562 2010 2.0 MB 136 11,536 0  1  
 

Phần 1. Những Truyện Niệm Phật Vãng Sanh Lời nói đầu HOÀNG THỢ RÈN VIỆT QUỐC PHU NHƠN MÃ VU DƯƠNG KIỆT .. THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ Phần 2. Niệm Phật tông yếu Lời mở đầu TIỂU SỬ PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN CÁC HẠNH VÃNG SINH NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT DI-HUẤN CỦA PHÁP-NHIÊN THƯỢNG-NHÂN TỐI HẬU DI HUẤN Lời bạt | Xem..


Hoa Nghiêm Kinh - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (dịch sang tiếng Việt)
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13059 2010 6.3 MB 990 13,267 0  0  
 

"Khảo cứu theo truyền sử trong đại tạng, khi thành đạo Vô thượng Chánh giác, chưa vội rời đạo tràng Bồ Ðề, đức Thích Ca Mâu Ni Phật với pháp thân Tỳ Lô Giá Na, cùng chư đại Bồ Tát chứng giải thoát môn, tuyên thuyết Kinh Hoa Nghiêm.. Nội dung của Kinh này đứng trên cảnh giới bất tư nghì giải thoát, chư pháp thân Ðại Sĩ thừa oai thần của.. | Xem..


Giảng luận Duy Biểu học - Thích Nhất Hạnh
Nguồn: Chưa xác định, 1996
Mã số: 9256 2009 170.0 kB 140 12,954 0  0  
 

PHẦN DẪN NHẬP DUY BIỂU NGŨ THẬP TỤNG KỆ THỨ 1 .. KỆ THỨ 50 | Xem..


Kinh nhân quả ba đời - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 7412 2009 3.0 MB 11,610 3  1  
 

"..Các vị Cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua Kinh cao.." | Xem..


Kinh Pháp Hoa - Thích Ca Mầu Ni Phật
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 8061 2009 831.3 kB 310 12,923 9  2  
 

Kinh pháp hoa là bộ kinh Đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rông lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ Tát. | Xem..


Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Nguồn: Chưa xác định
Mã số: 10618 2008 48.7 kB 5,893 0  0  
 

Phẩm thứ nhứt Duyên Khởi Phẩm thứ hai Mười Tâm Thù Thắng Phẩm thứ ba Niệm Phật Công Đức Phẩm thứ tư Xưng Tán Danh Hiệu Phẩm thứ năm Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Phẩm thứ sáu Năng Lực Bất Tư Nghị Của Danh Hiệu Phật Phẩm thứ bảy Khuyến Phát Niệm Phật Và Đọc Tụng Chơn Ngôn | Xem..


Phật học lược giải - Phước Quế - Dương Đình Khuê
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 8740 2008 1.9 MB 334 3,923 2  0  
 

Tựa Hai vấn đề tiên quyết Phần thứ nhất : Giáo lý Các pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh Kinh Bát Đại Nhân Giác Thử tìm hiểu kinh Kim Cang Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phần hai các tiểu luận | Xem..


Kinh pháp Bảo Đàn - Lục Tổ Huệ Năng
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 4716 2008 258.5 kB 12,632 4  0  
 

I. Lời đầu sách - Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam 1. Sự thực lịch sử về việc hình thành Thiền tông được khai quật từ động Đôn Hoàng ở vùng sa mạc Tân Cương tại Trung Á. 2. Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam II. Kinh pháp Bảo Đàn Nội dung tài liệu không thể hiện chính kiến của BBT. | Xem..


Phật học phổ thông - Hoà Thượng Thích Thiện Hoa
Nguồn: Website thuvienhoasen.org, 2008
Mã số: 2892 2008 1.4 MB 19,082 11  3  
 

Phật Học Phổ Thông, Khóa Thứ Nhất:Nhân Thừa Phật Giáo Phật Học Phổ Thông, Khóa Thứ Hai: Thiên Thừa Phật Giáo Phật Học Phổ Thông, Khóa Thứ Ba: Thinh Văn Thừa Phật Giáo Phật Học Phổ Thông, Khóa Thứ Tư: Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo Phật Học Phổ Thông, Khóa Thứ Năm: Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo Phật Học Phổ Thông, Khóa Thứ Sáu: Triết.. | Xem..


Chú Thủ Lăng Nghiêm giảng giải (có chữ Phạn) - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Nguồn: Website chuakimquang.com, 2008
Mã số: 2224 2008 3.6 MB 25,776 9  5  
 

Chú Thủ Lăng Nghiêm giảng giải này chưa đầy đủ chỉ từ câu 1 - câu 187. Với mỗi câu chú Hòa Thượng làm một bài kệ 4 câu 7 chữ và giảng giải ý nghĩa của câu chú đó. Chú này thường được các chùa ở Việt Nam, Trung Quốc,... tụng vào công phu khuya (4h). Nếu muốn hiểu ý nghĩa và năng lực của thần chú các bạn mau mau download về xem. Bảng.. | Xem..


Tuyển tập các bài sám văn - Thích Đồng Bổn sưu tập
Nguồn: Website thuvienhoasen, 2008
Mã số: 2505 2008 4.3 MB 8,442 3  1  
 

Sám là một cách tụng niệm có câu kệ, có âm tiết trầm bổng; ngân nga, được thể hiện đa số bằng diễn nghĩa chữ Nôm thuở xưa hay chữ Việt ngày nay, sử dụng trong các thời khóa tụng niệm có tính chất tự sự, diễn tả được ý nghĩa chí nguyện mà người tụng thể nhập vào tự tâm, làm cho cảm ứng; răn nhắc, tán dương, hay ăn năn, hồi hướng. Công năng của sám.. | Xem..


Nhập Hạnh Bồ Tát - Santideva (Tịch Thiên)
Nguồn: Website quangduc.com, 2008
Mã số: 5194 2008 784.0 kB 11,994 3  0  
 

Đây là tác phẩm được các vị Lạt Ma rất coi trọng và được xem như tác phẩm quan trọng (gối đầu giường) về phương pháp tu hành của hàng Bồ Tát. Tác phẩm có giá trị trọng yếu đối với hành giả đại thừa luôn chú trọng lợi tha, lòng từ bi hơn là lợi ích của cá nhân (bản ngã). Về tác giả, ngài Santideva được xem như là hóa thân.. | Xem..


Lược giải những pháp số cơ bản
Nguồn: Website quangduc.com, 2008
Mã số: 2792 2008 1.2 MB 13,233 8  2  
 

Lời nói đầu Số 1. Một con đường (hay một cỗ xe) Số 2. Hai cái thấy cực đoan Số 3. Ba cảm thọ Số 4. Bốn cách thu phục Số 5. Năm cái thấy sai lạc Số 6. Sáu giác quan, sáu đối tượng của giác quan và sáu thức Số 7. Bảy chuyển thức Số 8. Tám bước giải thoát Số 9. Chín cõi Số 10. Mười bức tranh chăn trâu Những Số Khác Bảng Tra Danh Số Tài Liệu Tham Khảo (BBT: Tài liệu.. | Xem..


Ngũ Bộ Chú - Quán Âm - Huyền Thanh dịch
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 5428 2008 1.2 MB 10 8,294 3  0  
 

Ngũ Bộ Chú là một nghi thức trì niệm của Mật Giáo gồm có 5 chú Đà La Ni là: Tịnh Pháp Giới chân ngôn, Văn Thù Nhất Tự Hộ Thân chân ngôn, Lục Tự Đại Minh chân ngôn, Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự chân ngôn và Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh chân ngôn. Nguyên khởi của năm Bộ Chú này thì không biết rõ, chỉ nhận biết được qua.. | Xem..


Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh giảng lục - Thái Hư đại sư giảng
Nguồn: Website bodetam.org, 2008
Mã số: 1482 2008 1.3 MB 15,605 5  0  
 

Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh gồm 28 phẩm được Thái Hư đại sư giảng giải rất chi tiết. . Kinh nói về Bồ Đề, giải thoát, hạnh nguyện, lục độ,... và đặc biệt là nói rất viên mãn về pháp bố thí ba la mật. (BBT: Tài liệu đăng tải theo nhu cầu thành viên, không hàm chứa chính kiến, chủ kiến thông qua sự chọn lọc này của eBooks). | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình