Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 25 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Kinh tế tài nguyên môi trường - PGS TS. Đặng Thanh Hà
Nguồn: Trường đại học Nông Lâm Thủ Đức, TP. HCM., 2016
Mã số: 27460 2016 8.4 MB 603 4,551 0  0  
 

I. Cơ sở lý thuyết kinh tế. II. Phát triển bền vững III. Đánh giá giá trị tài nguyên môi trường IV. Phân tích chi phí lợi ích và vấn đề môi trường V. Kinh tế ô nhiễm VI. Kinh tế tài nguyên | Xem..


Tài liệu hướng dấn giảng dạy Kinh tế môi trường
Nguồn: Chương trình EEPSEA, 2005
Mã số: 27257 2015 493.9 kB 69 9,550 0  0  
 

Bài 1: Giới thiệu Bài 2: Mối quan hệ giữa môi trường và nền kinh tế và tổng quan về những vấn đề tài nguyên, môi trường Bài 3: Nguyên nhân của các vấn đề môi trường Bài 4: Tóm lược các khái niệm cơ bản trong kinh tế học phúc lợi Bài 5: Kinh tế ô nhiễm môi trường Bài 6: Định giá giá trị môi trường Bài 7: Phân.. | Xem..


Thị trường xanh: Kinh tế về phát triển bền vững - Theodore Panayotou, Phan Thị Giác Tâm dịch
Nguồn: Tổ chức SIDA – Thụy Điển và EEPSEA, Canada, 1992
Mã số: 27165 2015 576.6 kB 124 14,134 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1: Suy thoái môi trường - tầm mức của vấn đề Chương 2: Thất bại của thị trường và suy thoái môi trường Chương 3: Thất bại chính sách và suy thoái môi trường Chương 4: Đạt được phát triển bền vững nhờ cải cách chính sách Chương 5: Vai trò của viện trợ phát triển Chương 6: Phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế PHỤ LỤC A: Các bảng số PHỤ.. | Xem..


Giáo trình Kinh tế môi trường - TSKH. Nguyễn Trung Dũng
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2010
Mã số: 24944 2014 3.6 MB 407 4,742 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Kinh tế học áp dụng cho môi trường Chương 2. Tạo dựng thị trường dành cho môi trường Chương 3. Đánh giá môi trường và tài nguyên thiên nhiên Chương 4. Phân tích lợi ích - chi phí và môi trường Chương 5. Nguyên tắc hành động và công cụ của chính sách môi trường trong thực tế Chương 6. Vận tải và.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế môi trường - Võ Thị Lang
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 20528 2011 1.5 MB 234 19,406 0  3  
 

Chương 1: Kinh tế môi trường là gì? Chương 2: Nền kinh tế và môi trường Chương 3: Lợi ích và chi phí, cung và cầu Chương 4: Hiệu quả kinh tế và thị trường Chương 5: Các tính toán kinh tế về chất lượng môi trường Chương 6: Phân tích lợi ích-chi phí Chương 7: Tiêu chí đánh giá chính sách môi trường Chương 8: Luật.. | Xem..


Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ&GS. TS. Virginia Maclaren (bt)
Nguồn: Dự án Kinh tế Chất thải, 2011
Mã số: 20976 2011 4.5 MB 447 11,128 1  1  
 

Phần I - LÝ THUYẾT 1. Giới thiệu về quản lý tổng hợp chất thải 2. Đặc điểm chất thải rắn 3. Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh 4. Thu gom, tập trung, vận chuyển chất thải rắn đô thị 5. Công nghệ Xử lý chất thải rắn đô thị 6. Bãi chôn lấp chất thải rắn 7. Tính toán kinh kế trong quản lý chất thải Phần II - THỰC TIỄN 8. Kinh tế và quản.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Phạm Khánh Nam
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2005
Mã số: 19417 2011 822.6 kB 117 20,229 2  0  
 

Chương 1: Giới thiệu Kinh tế môi trường Chương 2: Phát triển bền vững Chương 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường Chương 4: Đánh giá giá trị tài nguyên môi trường Chương 5: Mô hình hóa ô nhiễm Chương 6: Công cụ kiểm soát ô nhiễm môi trường Phát triển bền vững Bài tập tình huống | Xem..


Phân tích hiệu quả dự án xử lý và tái sử dụng chất thải - Nguyễn thị Ánh Nguyệt
Nguồn: Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM, 2011
Mã số: 19430 2011 965.1 kB 95 22,358 0  0  
 

Nghiên cứu hiệu quả dự án xử lý và tái sử dụng nước thải, dựa vào các chỉ tiêu kính tế để đưa ra quyết định nên hay không thực hiện phương án xử lý bã thải sản xuất phân vi sinh Bourbon. | Xem..


Bài giảng Kinh tế kỹ thuật - ThS. Lê Kiên Cường
Nguồn: Trường Đại Học Lạc Hồng, 2010
Mã số: 19371 2011 771.9 kB 123 16,438 0  0  
 

Chương 1: Các Vấn Đề Chung Về Kinh Tế Môi Trường Chương 2: Nguyên nhân suy thoái môi trường Chương 3: Các vấn đề kinh tế về tài nguyên thiên nhiên Chương 4: Kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng thị trường Chương 5: Các công cụ kiểm soát ô nhiễm Chương 6: Phát triển bền vững Tái liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế môi trường
Nguồn: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 2011
Mã số: 18871 2011 2.2 MB 17,937 3  0  
 

Chương 1. Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường Chương 2. Kinh tế học chất lượng môi trường Chương 3. Kinh tế học tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo Chương 4. Phân tích lợi ích – chi phí Chương 5. Quản lý môi trường | Xem..


Kinh tế môi trường
Nguồn: Chương trình EEPSEA, 2005
Mã số: 18850 2011 526.6 kB 69 18,825 1  1  
 

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy. Bài 1: Giới thiệu Bài 2: Mối quan hệ giữa môi trường và nền kinh tế và tổng quan về những vấn đề tài nguyên, môi trường Bài 3: Nguyên nhân của các vấn đề môi trường Bài 4: Tóm lược các khái niệm cơ bản trong kinh tế học phúc lợi. Bài 5: Kinh tế ô nhiễm môi trường Bài 6: Đánh giá giá trị môi.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế Môi trường
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2008
Mã số: 18863 2011 5.0 MB 13,257 0  0  
 

1. Kinh tế môi trường là gì? 2. Liên kết giữa kinh tế và môi trường 3. Nguyên nhân suy thoái môi trường 4. Các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp? 5. Mức ô nhiễm tối ưu 6. Phương pháp phi tập trung: Luật nghĩa vụ pháp lý, Quyền sở hữu, thuyết phục đạo đức và hàng hóa.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế môi trường - TS. Nguyễn Minh Đức
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 18828 2011 2.5 MB 14,670 0  0  
 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan Chương 2. Sự phát triển bền vững Chương 3. Sự thất bại của thị trường Chương 4. Các phương pháp phân tích Bài đọc thêm | Xem..


Bài giảng Kinh tế Môi trường - Phùng Thanh Bình
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2006
Mã số: 18592 2011 1.8 MB 17,022 0  0  
 

Bài giảng 1 - GIỚI THIỆU KINH TẾ MÔI TRƯỜNG Chủ đề 2: Kinh tế môi trường là gì? Chủ đề 2: Liên kết giữa kinh tế và môi trường Bài giảng 2 - NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG Chủ đề 1: Nguyên nhân suy thoái môi trường Bài giảng 3 - KINH TẾ HỌC VỀ Ô NHIỄM Chủ đề 1: Mức ô nhiễm tối ưu Chủ đề 2: Các chính sách phi tập.. | Xem..


Phát triển bền vững và Nhận thức về môi trường
Nguồn: Uỷ hội sông Mê Công, 2010
Mã số: 16280 2010 569.9 kB 76 10,868 0  0  
 

Bài 1 - Các đặc điểm địa lý, dân cư và sinh thái của lưu vực sông Mê Công Bài 2 - Những hoạt động thực tiễn không bền vững trong lưu vực sông Mê Công Bài 3 - Những nguyên tắc phát triển bền vững Bài 4 - Hướng tới phát triển bền vững Bài 5 - Kinh tế môi trường Bài 6 - Đập và phát triển bền vững Bài 7 - Tầm quan trọng của.. | Xem..


Thủ tục đánh giá tác động môi trường và ra quyết định
Nguồn: Uỷ hội sông Mê Công, 2001
Mã số: 16254 2010 1.1 MB 54 16,032 0  0  
 

Bài 01 - Giới thiệu về đánh giá Tác động Môi trường Bài 02 - Luật đánh giá tác động môi trường ở hạ lưu vực sông Mê Công Bài 03 - Những thách thức trong việc áp dụng đánh giá tác động môi trường ở lưu vực sông Mê Công Bài 04 - Tổng quan về quy trình đánh giá tác động môi trường Bài 05 - Kinh tế.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình