Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 56 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Tập bài giảng Kinh tế xây dựng - Nguyễn Bá Uân, Ngô thị Thanh Vân, Nguyễn Xuân Phú
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2010
Mã số: 25730 2014 1.2 MB 154 3,373 1  1  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thuỷ lợi Chương 3. Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng Chương 4. Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình Chương 5. Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng Chương 6. Kinh tế sử dụng máy xây dựng Chương 7. Quản lý kinh.. | Xem..


Giáo trình Kinh tế du lịch
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 24367 2013 141.9 kB 198 1,643 0  0  
 

Chương 1. Một số khái niệm cơ bản trong du lịch Chương 2. Lịch sử hình thành - xu hướng phát triển - tác động kinh tế, văn hoá xã hội của du lịch Chương 3. Điều kiện phát triển du lịch Chương 4. Lao động và nhân lực trong du lịch Chương 5. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Chương 6. Thời vụ du lịch Chương 7. Quy hoạch du lịch (6 tiết) Chương 8. Tổ chức và quản lý ngành du lịch Chương 9. Hiệu.. | Xem..


Kinh tế ngành - cxtuan (?)
Nguồn: Internet, 2003
Mã số: 24334 2013 992.3 kB 89 1,724 0  0  
 

Chương 1 : Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Chương 2: Tổ chức và quản lý doanh nghiệp Chương 3: Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 4: Hoạch định việc sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp. Chương 5: Hoạch định lịch trình sản xuất Chương 6: Các mô hình tồn kho theo nhu cầu độc lập Chương 7: Quản trị lao động và tiền lương trong doanh nghiệp Chương 8: Quản trị vốn trong doanh.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế lao động - Đặng Đình Thắng
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 22737 2012 924.9 kB 102 20,690 1  0  
 

- Giới thiệu và tổng quan Kinh tế học lao động - Lý thuyết Cung lao động cá nhân - Chất lượng lao động: Đầu tư vào vốn con người - Dân số, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và số giờ làm việc | Xem..


Bài giảng Kinh tế xây dựng 2 - TS. Lương Đức Long
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM, 2009
Mã số: 21314 2012 818.3 kB 115 21,459 0  1  
 

Chương mở dầu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế xây dựng Chương 1. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản phẩm xây dựng Chương 2. Tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng Chương 3. Một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng Chương 4. Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư Chương 5. Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng Chương 6. Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế thương mại 2 - PGS-TS. Phan Tố Uyên
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
Mã số: 36340 2012 1.7 MB 251 18,841 0  2  
 

Bài mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Bài 1. Những vấn đề cơ bản về TM-DV trong nền kinh tế thị trường Bài 2. Tổ chức quản lý nhà nước về TMDV trong nền KTQD Bài 3. Tổ chức và hoạt động TMDV ở DNSX Bài 4. Tổ chức kinh doanh hàng hóa trong cơ chế thị trường Bài 5. Tổ chức các mối quan hệ kinh tế trong TMDV Bài 6. Dịch vụ thương mại trong nền kinh.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế môi trường - Võ Thị Lang
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 20528 2011 1.5 MB 234 19,406 0  3  
 

Chương 1: Kinh tế môi trường là gì? Chương 2: Nền kinh tế và môi trường Chương 3: Lợi ích và chi phí, cung và cầu Chương 4: Hiệu quả kinh tế và thị trường Chương 5: Các tính toán kinh tế về chất lượng môi trường Chương 6: Phân tích lợi ích-chi phí Chương 7: Tiêu chí đánh giá chính sách môi trường Chương 8: Luật nghĩa vụ.. | Xem..


Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ&GS. TS. Virginia Maclaren (bt)
Nguồn: Dự án Kinh tế Chất thải, 2011
Mã số: 20976 2011 4.5 MB 447 11,128 1  1  
 

Phần I - LÝ THUYẾT 1. Giới thiệu về quản lý tổng hợp chất thải 2. Đặc điểm chất thải rắn 3. Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh 4. Thu gom, tập trung, vận chuyển chất thải rắn đô thị 5. Công nghệ Xử lý chất thải rắn đô thị 6. Bãi chôn lấp chất thải rắn 7. Tính toán kinh kế trong quản lý chất thải Phần II - THỰC TIỄN 8. Kinh tế và quản.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế thủy sản - TS. Nguyễn Minh Đức
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 2008
Mã số: 20869 2011 415.3 kB 62 15,893 1  0  
 

PHẦN 1. Chương 2. Cung, cầu và giá cả sản phẩm Chương 3. Sản xuất thủy sản PHẦN 2 - KINH TẾ SẢN XUẤT THỦY SẢN Chương 3. Sản xuất thủy sản Chương 4. Chi phí sản xuất thủy sản. PHẦN 3 - QUẢN LÝ TRANG TRẠI Chương 5. Thiết lập trang trại Chương 6. Phân tích hiệu quả kinh tế Chương 7. Thị trường thủy sản Chương 8. Tiếp thị thủy sản | Xem..


Bài giảng Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Phạm Khánh Nam
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2005
Mã số: 19417 2011 822.6 kB 117 20,229 2  0  
 

Chương 1: Giới thiệu Kinh tế môi trường Chương 2: Phát triển bền vững Chương 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường Chương 4: Đánh giá giá trị tài nguyên môi trường Chương 5: Mô hình hóa ô nhiễm Chương 6: Công cụ kiểm soát ô nhiễm môi trường Phát triển bền vững Bài tập tình huống | Xem..


Đề cương Bài giảng Kinh tế công nghiệp và quản lý chất lượng
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 20008 2011 624.4 kB 68 17,907 0  1  
 

Phần I: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Chương 1: Phát triển công nghiệp Chương 2: Tổ chức sản xuất kinh doanh công nghiệp Chương 3: Quản lý nhà nước đối với công nghiệp Phần II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Chương 4: Chất lượng sản phẩm và khách hàng Chương 5: Quản lý chất lượng Chương 6: Hệ thống quản lý chất lượng Chương 7: Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng Phần III. TÀI LIỆU.. | Xem..


Giáo trình Kinh tế thủy sản - Lê Xuân Sinh
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2005
Mã số: 19818 2011 2.5 MB 103 18,446 3  2  
 

Dành cho sinh viên đại học ngành nuôi trồng thủy sản. Lời nói đầu Giới thiệu môn học Chương 1: Bối cảnh chung của ngành thủy sản Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong kinh tế và quản lý Chương 3: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận Chương 4: Nghiên cứu thị trường trong ngành thủy sản Chương 5: Quản lý rủi ro trong sản xuất kinh doanh Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - ThS. Huỳnh Thị Nga
Nguồn: Trường Đại Học Tây Nguyên, 2009
Mã số: 19784 2011 388.0 kB 79 18,139 0  0  
 

Chương I: Giới thiệu khái quát môn học Chương II: Dân số và nguồn nhân lực Chương III: Thị trường lao động Chương IV: Năng suất lao động Chương V: Tổ chức tiền lương Chương VI: Một số vấn đề xã hội | Xem..


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - Trần Thị Thu Trang
Nguồn: Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 2011
Mã số: 19698 2011 1.5 MB 16,824 0  1  
 

Chương I: Những vấn đề cơ bản của KTNNL Chương II: Thị trường lao động Chương III: Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Chương IV: Năng suất lao động Chương V: Thù lao lao động Chương VI: Một số vấn đề xã hội đối với người lao động | Xem..


Bài giảng Kinh tế xây dựng - NCS. ThS. Đặng Xuân Trường
Nguồn: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2011
Mã số: 34965 2011 2.7 MB 320 20,203 1  2  
 

Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản Chương 2: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng Chương 3: Một số cơ sở lý luận của hiệu quả kinh tế đầu tư Chương 4: Áp dụng tiến bộ trong công nghệ xây dựng và các phương pháp lựa chọn Chương 5: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế XD Chương 6: Phương pháp xác định chi phí xây dựng Chương 7: Vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp XD | Xem..


Bài giảng Kinh tế xây dựng - Lê Hoài Long
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2011
Mã số: 18378 2011 2.9 MB 19,977 1  0  
 

Phần 1. Kinh tế học và các khái niệm liên quan Phần 2. Thị trường Lý thuyết về cầu. Lý thuyết về cung Phần 3. Cạnh tranh và độc quyền Phần 4. Cạnh tranh và giá trong xây dựng Phần 5. Ngành công nghiệp xây dựng Phần 6. Dự toán Phần 7. Khấu hao Phần 8. Các phương pháp tĩnh trong phân tích kinh tế Phần 9. Phương Pháp Động trong phân tích kinh tế kỹ thuật -.. | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình