Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 67 mục.
12345
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 27491 2016 953.4 kB 76 3,072 0  0  
 

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương 3: Tổng cung và tổng cầu Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương 6: Sự cân bằng của thị trường sản phẩm và thị trường tiền tệ Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Kinh tế vĩ mô - BM. Kế toán
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2008
Mã số: 27270 2015 877.0 kB 84 6,633 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Khái quát kinh tế học và kinh tế học vĩ mô Chương II: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương III: Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương IV: Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương V: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh Chương VI: Thất nghiệp và lạm phát Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Kinh tế vĩ mô - ThS: Nguyễn Hoài Nam, Minh Phượng, Huyền Thương
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25769 2014 655.8 kB 113 2,691 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I. Tổng quan về kinh tế học vĩ mô Chương II. Tăng trưởng kinh tế Chương III. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Chương IV. Tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế Chương V. Tiền tệ và thị trường tiền tệ Chương VI. Lạm phát và thất nghiệp Chương VII. Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở | Xem..


Bài giảng Kinh tế học Vĩ mô
Nguồn: Bài giảng, 2015
Mã số: 25657 2014 436.7 kB 254 2,403 0  0  
 

Chương 1. Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2. Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương 3. Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương 4. Tiền và hoạt động ngân hàng Chương 5. Tổng cung và chu kỳ kinh doanh Chương 6. Thất nghiệp & lạm phát. Chương 7 Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở | Xem..


Bài giảng Kinh tế công cộng - ThS.Nguyễn Kim Lan
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2011
Mã số: 25613 2014 520.2 kB 37 2,661 0  0  
 

Handout x6 slide. Chương I: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng Chương II: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Chương III: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội Chương IV: Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế vĩ mô II - ThS. Nguyễn Thị Hồng
Nguồn: Trường Đại học Ngoại Thương, 2010
Mã số: 25592 2014 204.7 kB 470 2,324 0  0  
 

Chương 1: Ôn tập kinh tế vĩ mô I Chương 2: Mô hình IS – LM và tổng cầu trong nền KT đóng Chương 3: Mô hình Mundell – Fleming và tổng cầu trong nền KT mở Chương 4: Tổng cung và mô hình đường Phillips Chương 5: Các lý thuyết về tiêu dùng Chương 6: Tăng trưởng kinh tế Chương 7: Tranh luận về các chính sách KTVM Chương 8: Đầu tư | Xem..


Ngân hàng đề thi Kinh tế vĩ mô
Nguồn: HV Bưu chính Viễn thông, 2006
Mã số: 24782 2013 489.9 kB 39 5,504 0  0  
 

Sử dụng cho ngành quản trị kinh doanh. Hệ đại học từ xa Chương I: Một số vấn đề cơ bản của kinh tế học Chương II: Một số vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô Chương III: Tổng sản phẩm quốc dân và thu nhập quốc dân Chương IV: Tổng cầu và chính sách tài khoá Chương V: Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương VI: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh Chương VII: Lạm phát và thất nghiệp Chương.. | Xem..


Bài giảng Lạm phát
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 24671 2013 797.7 kB 115 6,668 1  1  
 

1. Đo lường lạm phát 2. Nguyên nhân của lạm phát 3. Hậu quả của lạm phát 4. Các giải pháp kiềm chế lạm phát 5. Lạm phát Việt Nam và thế giới | Xem..


Bài tập Kinh tế vĩ mô
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 24443 2013 127.5 kB 9 1,475 0  0  
 

Một số bài tập và hướng dẫn giải. I. Xác định tài sản quốc dân, tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân. tính GDP, GNP, tốc độ tăng trưởng và lượng tiền cần thiết cho lưu thông II. Tính giá trị thặng dư, tỷ suất giá trị thặng dư; tỷ suất lợi nhuận, hiệu quả và số vòng chu chuyển của vốn III. Tính tốc độ chu chuyển của tổng tư bản ứng trước, chi phí tư bản trong năm, tốc độ chu.. | Xem..


Giáo trình Kinh tế học vĩ mô
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 20282 2011 160.9 kB 113 1,638 0  0  
 

Chương 1. Đại cương về kinh tế học vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế Chương 2. Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân Chương 3. Tổng cung - tổng cầu Chương 4. Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh tế Chương 5. Thất nghiệp và lạm phát Chương 6. Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở Chương 7. Các chính sách nhằm ổn định vĩ mô nền kinh tế -.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế vĩ mô
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 24231 2013 1.6 MB 246 12,794 1  1  
 

Chương 1. Tổng quan về kinh tế học vĩ mô Chương 2. Đo lường thu nhập, giá cả và thất nghiệp Chương 3. Tổng cầu và mô hình số nhân Chương 4. Chính sách tài khoá và ngoại thương Chương 5. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ Chương 6. Chính sách ổn định hóa kinh tế mô hình IS - LM Chương 7. Lạm phát và thất nghiệp Chương 8. Chính sách tỷ giá hối đoái và kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở Chương 9. Tăng trưởng kinh tế [ Download ngoài ] | Xem..


Kinh Tế Vĩ Mô - TS. Nguyễn Tri Khiêm - Phùng Ngọc Triều
Nguồn: Trường Đại học An Giang, 2006
Mã số: 24206 2013 1.3 MB 128 11,587 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tổng quan về Kinh Tế Vĩ Mô Chương 2. Đo lường sản lượng và giá cả Chương 3. Tổng cầu và xác định sản lượng Quốc Gia Chương 4. Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương 5. Năng suất, tiền lương, nhân dụng và thất nghiệp Chương 6. Lạm phát Chương 7. Lý thuyết Kinh Tế Vĩ Mô về nền kinh tế mở Sách tham khảo | Xem..


Kinh tế vĩ mô - TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguồn: Chương trình ĐT Từ xa, 2006
Mã số: 23594 2012 120.1 kB 100 3,349 1  0  
 

Chương I: Nhập môn kinh tế vĩ mô Chương II: Đo lường sản lượng quốc gia Chương III: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia Chương IV: Chính sách tài khóa Chương V: Chính sách tiền tệ Chương VI: Chính sách tài khóa và tiền tệ trong nền kinh tế khép kín Chương VII: Tổng cung và tổng cầu Chương VIII: Lạm phát và thất nghiệp Chương IX:.. | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô - Nguyễn Phúc Hải
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
Mã số: 23485 2012 2.0 MB 189 4,132 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan kinh tế học vĩ mô Chương 2. Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô Chương 3. Tăng trưởng kinh tế Chương 4. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Chương 5. Thất nghiệp Chương 6. Tổng cầu và tổng cung Chương 7. Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương 8. Tiền tệ và chính sách tiền tệ | Xem..


Quản trị Doanh nghiệp
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 23074 2012 49.3 kB 25 1,445 0  0  
 

Tổng hợp kiến thức Câu 1. Kinh tế học là gì? Tại sao fải nghiên cứu KTH? Câu 2. Khái niệm về hệ thống kinh tế vĩ mô, GDP và GNP? Câu 3. Vấn đề lựa chọn kinh tế tối ưu đối với người tiêu dùng? .. 1.10 Quan hệ cung cầu 1.13 Khái niệm về thuế. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng. 2.1 Phân tích khái niệm và sự cần thiết phải tiến hành quản.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Tôn Thất Đào
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 2012
Mã số: 22743 2012 1.6 MB 86 18,947 0  2  
 

Chương 1. Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2. Đo lường sản lượng quốc gia Chương 3. Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng Chương 4. Chính sách tài khoá và ngoại thương Chương 5. Tiền tệ - Ngân hàng - Chính sách tiền tệ | Xem..

12345
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình