Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 13 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Địa lý 2 - ThS. Dương thị Mai Thương
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 27134 2015 1.9 MB 112 1,470 0  0  
 

Chương 1. Địa lý một số nước trên thế giới Chương 2. Địa lý tự nhiên Việt Nam Chương 3: Địa lý dân cư Việt Nam Chương 4: Địa lý kinh tế Việt Nam Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Luật kinh tế - ThS. Trần Thị Vân Trà
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25825 2014 438.6 kB 93 4,159 0  0  
 

Chương 1: Khái quát về pháp luật kinh tế Việt Nam Chương 2: Pháp luật về doanh nghiệp Chương 3: Pháp luật về phá sản Chương 4: Giải quyết tranh chấp thương mại | Xem..


Lịch sử kinh tế quốc dân - PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25803 2014 880.8 kB 118 4,737 0  0  
 

Bài mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cúu môn học PHẦN I. LỊCH SỬ KINH TẾ CÁC NƯỚC NGOÀI Chương I. Kinh tế các nước tư bản phát triển Chương II. Kinh tế Mỹ Chương III. Kinh tế Nhật Bản Chương IV. Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa Chương V. Kinh tế Liên Xô (cũ) Chương VI. Lịch sử kinh tế Trung Quốc Chương VII. Kinh tế các nước Asean PHẦN II. LỊCH SỬ KINH TẾ VIỆT.. | Xem..


Luật kinh tế - TS. Lê Văn Hưng
Nguồn: Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, 2011
Mã số: 23271 2012 109.6 kB 159 5,168 0  0  
 

Chương trình Cao học kinh tế. I: Tổng quan luật kinh tế Việt Nam II: Nhà kinh doanh III: Doanh nghiệp và tài sản doanh nghiệp. IV: Hợp đồng &Giải quyết tranh chấp trong KD | Xem..


Mô hình tập đoàn kinh tế
Nguồn: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2010
Mã số: 13684 2010 809.8 kB 13 13,407 0  0  
 

Nghiên cứu tình huống. • Tập đoàn kinh tế trên thế giới • Lý do hình thành tập đoàn? • Lược sử mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam • Tình thế lưỡng nan trong chính sách về chủ trương phát triển tập đoàn Câu hỏi thảo luận Phụ lục | Xem..


Tăng trưởng và phát triển kinh tế - Nhiều tác giả
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Mã số: 12591 2010 1.6 MB 177 12,064 3  1  
 

Tổng hợp một số bài viết liên quan Thông tin kinh tế - Xã hội. Chuyên mục 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chuyên mục 2: Tài chính -tiền tệ – Giá cả Chuyên mục 3: Đầu tư Chuyên mục 4: Xuất nhập Khẩu Chuyên mục 5: Kinh tế thế giới Chuyên mục 6: Đổi mới doanh nghiệp Chuyên mục 7: Pháp luật kinh tế Chuyên mục 8: Các vấn đề về Môi trường | Xem..


Địa lý kinh tế Việt Nam
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 3606 2009 430.5 kB 77 33,866 5  1  
 

Chương I Đối tượng - nhiệm vụ - phương pháp nghiên cứu môn học Chương II Việt Nam trong tổng thể kinh tế thế giới và khu vực Đông Nam Á Chương III Các nguồn lực phát triển của Việt Nam Chương IV Lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ Chương V Tổ chức lãnh thổ ngành nông nghiệp Việt Nam Chương VI Tổ chức lãnh thổ ngành công nghiệp Việt Nam Chương VII Tổ chức lãnh thổ ngành dịch vụ Việt.. | Xem..


Địa lý kinh tế Việt Nam - TS. Trần Duy Liên
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 9365 2009 1.4 MB 136 38,561 20  11  
 

Mở đầu : Ðối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và nội dung của địa lý kinh tế học Chương I. Lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ Chương II. Phương pháp nghiên cứu tổ chức lãnh thổ Chương III. Môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam Chương IV. Dân cư và các nguồn lao động của Việt Nam Chương V. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam Chương VI. Tổ chức.. | Xem..


Kinh tế Việt Nam năm 2001-2005 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006-2010 - TS. Đinh Văn Ân
Nguồn: CIEM, 2005
Mã số: 3058 2009 495.5 kB 33 7,722 8  3  
 

1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2005 1.1. Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế 1.2. Đầu tư 1.3. Thương mại quốc tế và thương mại nội địa 1.4. Ổn định kinh tế vĩ mô 1.5. Chính sách tài khóa và tiền tệ 2. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006-2010 2.1. Mục tiêu 2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu 2.3. Dự báo các cân đối lớn của nền kinh tế | Xem..


150 chủ đề gợi ý môn Kinh tế Chính trị
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 8824 2008 654.0 kB 261 10,005 17  4  
 

Đề tài 1- Vai trò của nền sản xuất xã hội qua thực tiễn Việt Nam Đề tài 2- Công cụ sản xuất yếu tố cách mạng nhất trong sự phát triển nền sản xuất qua thực tiễn kinh tế Việt Nam Đề tài 3- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. lý luận và thực tiễn Đề tài 4- Quan hệ sở hữu là cơ sở của quan hệ sản xuất lý luận và thực tiễn Đề tài 5- Tác động.. | Xem..


Vận dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính hợp nhất, Hợp nhất kinh doanh trong kế toán của tập đoàn kinh tế Việt Nam - Tập thể giảng viên
Nguồn: Học viện Tài chính, 2008
Mã số: 2669 2008 1.1 MB 164 13,279 31  4  
 

Phần mở đầu Chương 1: Tổng quan về Tập đoàn kinh tế, hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất Chương 2: Thực tế lập báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con Chương 3: Vận dụng chuẩn mực “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty.. | Xem..


Kinh tế Việt Nam - Nguyễn Thanh Xuân
Nguồn: Khoa Kinh tế - QTKD Đại học An Giang, 2007
Mã số: 2324 2008 742.7 kB 51 18,588 26  6  
 

Chương 1. Đo lường nền kinh tế Chương 2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Chương 3. Cơ cấu kinh tế Việt Nam Chương 4. Đầu tư phát triển tại Việt Nam Chương 5. Ngoại thương Việt Nam Chương 6. Chỉ số phát triển con người Việt Nam Chương 7. Chính sách phát triển và triển vọng Giáo trình chính và tài liệu tham khảo Phụ lục 01 : Xếp hạng 100 nền kinh tế lớn nhất thế giới.. | Xem..


Địa lý kinh tế Việt nam - GVC.ThS. Nguyễn Thị Vang,GVC.ThS. Lê Bá Chức,GVC.ThS. Vi Văn Năng
Nguồn: Nxb Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, 2008
Mã số: 1043 2008 2.6 MB 165 47,352 168  34  
 

Giới thiệu Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của địa lý Chương 2: Những vấn đề lý luận về tổ chức lãnh thổ Chương 3: Tài nguyên thiên nhiên | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình