Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 15 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - Nguyễn Quốc Bình
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 2011
Mã số: 20836 2011 1.6 MB 116 17,913 3  0  
 

Bài 1: Mục đích môn học Bài 2: Thông tin và tiếp cận có tham gia trong chu trình dự án LNXH Bài 3: Lập kế hoạch dự án lâm nghiệp Xã hội Bài 4: Thẩm định dự án lâm nghiệp Xã hội Bài 5: Tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp Xã hội Bài 6: Giám sát và đánh giá dự án.. | Xem..


Quản lý dự án phát triển: Phát triển lâm nghiệp xã hội & quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên - PGS.TS. Bảo Huy
Nguồn: Trường Đại Học Tây Nguyên, 2008
Mã số: 19802 2011 1.6 MB 58 15,725 0  0  
 

Dành cho Cao học lâm nghiệp. Mở đầu 1. Tổng quan về dự án phát triển 2. Tiếp cận khung logic (Logical Framework Approach – LFA) quản lý dự án phát triển 3. Giám sát và đánh giá dự án phát triển Tài liệu tham khảo | Xem..


Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu hiện trường - ThS. Nguyễn Quốc Bình, ThS. Võ Văn Thoan
Nguồn: Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM, 2008
Mã số: 19575 2011 666.5 kB 61 14,194 2  0  
 

Dành cho sinh viên ngành lâm nghiệp. Giới thiệu Phần 1. Tiến trình thực tập Phân 2. Sử dụng các công cụ và vận dụng kỹ năng trong PRA Phục lục | Xem..


Sổ tay hướng dẫn Phát triển công nghệ có sự tham gia - Bảo Huy
Nguồn: Mạng lưới đào tạo lâm nghiệp xã hội, 2002
Mã số: 18665 2011 1.2 MB 73 11,866 0  1  
 

1. Khái niệm phát triển công nghệ có sự tham gia (PTD) và áp dụng PTD ở Việt Nam 2. Các bên liên quan và vai trò, lợi ích của họ trong PTD 3. Nguyên tắc áp dụng PTD 4. Tiến trình thực hiện PTD 5. Giám sát tiến trình PTD 6. Các bài học kinh nghiệm và những thử thách 7. Kết luận Tài liệu tham khảo 8. Phụ lục | Xem..


Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội - PGS.TS. Đặng Kim Vui (Chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2007
Mã số: 18414 2011 1.1 MB 117 13,138 0  0  
 

Chuyên khảo dùng cho sinh viên chuyên ngành lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng và nông lâm kết hợp. Lời nói đầu Phần 1. Giới thiệu chung Phần II. Giới thiệu về LNXH Phần III. Phương pháp tiếp cận LNXH Phần IV. Kết quả áp dụng phương pháp tiếp cận có sư tham gia trong phát triển LNXH cấp thôn bản Tài liệu tham khảo | Xem..


Lập và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - PGS.TS. Đặng Kim Vui (cb), ThS. Đỗ Hoàng Sơn
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2007
Mã số: 17996 2011 1.4 MB 121 15,852 0  0  
 

Tài liệu giảng dạy đại học. Chương 1: Khái niệm dự án lâm nghiệp xã hội Chương 2: Thông tin trong quản lý dự án lâm nghiệp xã hội Chương 3: Lập dự án lâm nghiệp xã hội Chương 4: Thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội Chương 5: Tổ chức thực hiện dự án lâm nghiệp xã hội Chương 6: Giám sát.. | Xem..


Sổ tay Phát triển chương trình Đào tạo có sự tham gia - Đặng Đình Bôi
Nguồn: ETSP, 2006
Mã số: 2504 2009 1.8 MB 79 7,403 0  0  
 

Lời nói đầu Phần 1. Các khái niệm và một số vấn đề cơ bản Phần 2. Hướng dẫn thực hiện tiến trình PCD 1. Bước 1: Phân tích bối cảnh 2. Bước 2: Phát triển khung chương trình đào tạo của ngành học 3. Bước 3: Phát triển chương trình chi tiết 4. Bước 4: Thực thi chương trình đào tạo mới 5. Bước 5: Đánh giá chương trình đào tạo Phần 3. Một số lợi ích từ tiến.. | Xem..


Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm - Rudolf Batliner
Nguồn: SDC-Helvetas Vietnam-Swiss contact, 2003
Mã số: 5036 2008 8.3 MB 93 45,353 122  25  
 

Cuốn sổ tay Phương pháp dạy học của Chương trình Lâm nghiệp Xã hội được sử dụng cho các khoá đào tạo Lấy người học làm trung tâm (Learner Centered Teaching Methods (LCTM)) do Tiến sĩ Rudolf Batliner biên soạn và tổ chức SDC/Helvetas Vietnam hỗ trợ in ấn. Trong tài liệu này bạn sẽ được học các phương pháp giảng dayo hiện đại được sử dụng trong giảng dạy cho người lớn tuổi, trong dự giờ.. | Xem..


Bài giảng Nông lâm kết hợp - Nhóm tác giả
Nguồn: Trường Đại học Lâm nghiệp, 2008
Mã số: 2632 2008 2.5 MB 119 27,460 72  17  
 

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nguyên lý về nông lâm kết hợp Chương 3: Mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp Chương 4: Kỹ thuật nông lâm kết hợp Chương 5: Áp dụng và phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp Tài liệu tham khảo Chương trình hỗ trợ Lâm Nghiệp Xã Hội Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Sở - Đặng Hải Phương:.. | Xem..


Lâm sản ngoài gỗ - Nhóm tác giả
Nguồn: Trường Đại học Lâm nghiệp, 2008
Mã số: 2360 2008 1.5 MB 180 26,957 68  24  
 

Chương 1: Đại cương về lâm sản ngoài gỗ Chương 2: Giới thiệu một số LSNG theo nhóm giá trị sử dụng ở Việt Nam Chương 3: Hiện trạng và một số chính sách liên quan đến quản lý LSNG ở Việt Nam Chương 4: Lập kế hoạch và tổ chức quản lý LSNG dựa vào cộng đồng Tài liệu tham khảo Chương trình hỗ trợ Lâm Nghiệp Xã Hội Nhóm tác giả: Đặng Đình Bôi, Võ.. | Xem..


Bài giảng Khuyến nông - khuyến lâm - Nhóm tác giả
Nguồn: Trường Đại học Lâm nghiệp, 2008
Mã số: 2345 2008 956.1 kB 142 37,902 64  16  
 

Chương 1: Giới thiệu chung về khuyến nông khuyến lâm Chương 2: Cách tiếp cận và phương pháp khuyến nông khuyến lâm Chương 3: Kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy Chương 4: Tổ chức đào tạo trong khuyến nông khuyến lâm Chương 5: Phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD) Chương 6: Tổ chức các hoạt động khuyến nông khuyến lâm cấp thôn,bản Chương trình hỗ trợ Lâm Nghiệp.. | Xem..


Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - Nhóm tác giả
Nguồn: Trường Đại học Lâm nghiệp, 2008
Mã số: 2758 2008 1.9 MB 99 41,079 43  9  
 

Bài 1: Khái niệm và đặc điểm của dự án lâm nghiệp xã hội Bài 2: Thông tin và tiếp cận có sự tham gia trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội Bài 3: Lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội Bài 4: Thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội Bài 5: Tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp.. | Xem..


Quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng - Nhóm tác giả
Nguồn: Trường Đại học Lâm nghiệp, 2008
Mã số: 2830 2008 1.6 MB 193 27,747 45  16  
 

1. Tổng quan về quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng 2. Cơ sở kinh tế - xã hội - môi trường của quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng 3. Cơ sở kỹ thuật của quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng 4. Nội dung và phương pháp qui hoạch lâm nghiệp 5. Xây dựng phương án và tổ chức điều chế rừng Tài liệu tham khảo Chương trình hỗ trợ Lâm Nghiệp Xã Hội Nhóm tác.. | Xem..


Bài giảng Lâm nghiệp xã hội đại cương - Nhóm tác giả
Nguồn: Trường Đại học Lâm nghiệp, 2008
Mã số: 2352 2008 1.4 MB 176 25,588 29  10  
 

Chương 1: Tổng quan về Lâm nghiệp xã hội Chương 2: Hệ thống chính sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp xã hội Chương 3: Hệ sinh thái nhân văn trong Lâm nghiệp xã hội Chương 4: Tiếp cận có sự tham gia trong Lâm nghiệp xã hội Chương trình hỗ trợ Lâm Nghiệp Xã Hội Các tác giả: ThS... | Xem..


Bảo tồn đa dạng sinh học - Nhiều tác giả
Nguồn: Trường Đại học Lâm nghiệp, 2008
Mã số: 2333 2008 1.3 MB 126 30,992 67  19  
 

Chương 1: Tổng quan về đa dạng sinh học Chương 2: Bảo tồn đa dạng sinh học Chương 3: Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam Chương 4: Giám sát và đánh giá đa dạng sinh học Tài liệu tham khảo Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội Nhóm tác giả: Cao Thị Lý, Nguyễn Thị Mừng - Đại Học Tây Nguyên Trần Mạnh Đạt, Đinh Thị Hương Duyên - Đại học Nông Lâm.. | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình