Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 51 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Giải tích mạch - haitv & nhóm TG
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, 2018
Mã số: 28501 2019 0 194 5,934 0  1  
 

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Chương 2: Mạch điện xác lập điều hòa. Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch. Chương 4: Mạch điện ba pha. Chương 5: Mạng hai cửa. Chương 6: Phân tích mạch trong miền thời gian. Chương 7: Phân tích mạch trong miền tần số. Chương 8: Mạch phi tuyến. TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Mạch điện
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 24487 2017 762.7 kB 94 9,084 0  0  
 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Mạch điện một chiều Chương 3: Mạch điện xoay chiều Chương 4: Mạch điện ba pha Chương 5: Giải mạch điện năng cao | Xem..


Thí nghiệm Cơ sở điện - điện tử - Khoa Điện-ĐT
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2011
Mã số: 26878 2015 2.2 MB 154 8,639 1  0  
 

Tài liệu thí nghiệm cơ sở điện - điện tử - SPKT. Phần 1: VI XỬ LÝ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN Phần 2: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Phần 3: ĐO LƯỜNG VÀ THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP Phần 4: LÝ THUYẾT MẠCH Phần 5: MÁY ĐIỆN, KHÍ CỤ ĐIỆN Phần 6: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN | Xem..


Giáo trình Thực hành Mạch điện - ThS. Đào Thị Thu Thủy
Nguồn: Biên soạn, 2011
Mã số: 25876 2014 998.3 kB 72 1,484 0  0  
 

Lời nói đầu Bài 1. Chương trình Multisim Bài 2. Khảo sát định luật Kirchoff Bài 3. Nguyên lý xếp chồng Bài 4. Mạch tương đương Thevenin và Norton Bài 5. Khảo sát mạch xác lập điều hòa Bài 6. Xác định các thông số của mạng hai cửa | Xem..


Bài tập Mạch điện - BM. Cung cấp đện
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn, 2009
Mã số: 25586 2014 537.2 kB 36 2,524 0  0  
 

Hệ Cao đẳng Nghề - TCN Chương I: Những khái niệm cơ bản về mạch điện Chương II: Mạch xác lập điều hoà Chương III: Các phương pháp phân tích mạch Chương IV: Mạch ba pha Chương V: Mạng hai cửa | Xem..


Giáo trình Mạch điện - BM. Cung cấp đện
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn, 2009
Mã số: 25561 2014 2.0 MB 157 2,486 1  0  
 

Hệ Cao đẳng Nghề - TCN Chương I: Khái niệm cơ bản về mạch điện Chương II: Mạch xác lập điều hoà Chương III: Phương pháp phân tích mạch Chương IV: Mạch ba pha Chương V: Mạng hai cửa Chương VI: Hiện tượng quá độ trong các mạch RLC | Xem..


Bài giảng Lý Thuyết Mạch - ThS Trần Quốc Bình
Nguồn: Trường Đại học Trà Vinh, 2006
Mã số: 25327 2014 490.5 kB 83 2,646 1  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN Chương 2. MẠCH XÁC LẬP ĐIỀU HÒA Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH Chương 4. MẠNG HAI CỬA Phụ lục. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH ĐỂ TÍNH SỐ PHỨC TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài tập Lý thuyết mạch
Nguồn: Sưu Tầm, 2014
Mã số: 23122 2014 2.1 MB 212 13,704 6  5  
 

Tóm tắt lý thuyết, Bài tập, lời giải Lý thuyết mạch. Chương 1. Mạch điện-thông số mạch Các định luật cơ bản của mạch điện Chương 2. Phân tích mạch điện hình sin xác lập Chương 3. Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính Chương 4. Tín hiệu và phổ của tín hiệu Chương 5. Lý thuyết mạng bốn cực Chương 7. Mạch lọc điện Chương 9... | Xem..


Bài giảng Mạch điện
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên, 2013
Mã số: 25126 2014 744.7 kB 76 11,260 3  1  
 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2. Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hoà Chương 3. Một số phương pháp phân tích mạch Chương 4. Mạng điện ba pha ở chế độ xác lập điều hòa Chương 5. Mạng hai cực tuyến tính Chương 6. Mạng hai cửa tuyến tính không nguồn PHỤ LỤC Cách sử dụng máy tính 570 MS để tính số phức | Xem..


Bài giảng Kĩ thuật điện - Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Huyền Phương
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2014
Mã số: 25083 2014 1.6 MB 105 12,068 3  0  
 

Phần 2. MẠCH ĐIỆN Chương I: Khái niệm về mạch điện Chương II: Kĩ thuật phân tích mạch điện Chương III: Phân tích mạch điện theo thời gian Chương IV: Mạch điện 3 pha và hệ thống điện dân dụng | Xem..


Bài giảng Mạch điện II - PGS.TS. Lê Công Thành
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2013
Mã số: 25060 2014 2.9 MB 101 2,593 0  0  
 

Chương 10. Trạng thái xác lập hình sin Chương 11. Phân tích mạch AC Chương 12. Công suất trong mạch AC Chương 13. Đáp ứng tần số Chương 14. Biến đổi Laplace và chuỗi Fourier Chương 15. Các mạch tương đương (MTĐ) cho mạng 3 cực và mạng 2 cửa Chương 16. Hỗ cảm và máy biến áp Chương 17. Mạch điện lực 1 pha và 3 pha | Xem..


Bài giảng Mạch điện I - PGS. TS. Lê Công Thành
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2013
Mã số: 24959 2014 6.2 MB 99 2,434 1  0  
 

Chương 1. Khái niệm Chương 2. Các định luật và phần tử của MĐ Chương 3. Khái niệm phân tích mạch điện Chương 4. Điện áp nút và dòng điện vòng Chương 5. Các tính chất của mạch điện Chương 6. Khuếch đại thuật toán Chương 7. Mô hình tín hiệu Chương 8. Mạch bậc nhất Chương 9. Mạch bậc hai | Xem..


Đề cương Mạch điện tử I - ThS. Nguyễn Vũ Thắng
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 24818 2014 1.8 MB 207 2,334 1  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử Chương II: Mạch phân cực và khuếch Ðại tín hiệu nhỏ dùng BJT Chương III: Mạch phân cực và khuếch Ðại tín hiệu nhỏ dùng FET Chương IV: Ðáp ứng tần số của BJT và FET Chương V: Hồi tiếp Chương VI: Các dạng liên kết của BJT và FET Chương VII: Các mạch khuếch đại chuyên.. | Xem..


Bài giảng Mạch điện II - ThS. Lê thị Thanh Hoàng
Nguồn: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2005
Mã số: 24061 2013 1.1 MB 75 9,631 2  2  
 

Lời nói đầu Chương I: Phân tích mạch trong miền thời gian Chương II: Phân tích mạch trong miền tần số Chương III: Mạch không tuyến tính | Xem..


Thiết bị điện mỏ
Nguồn: Sưu tầm, 2007
Mã số: 23874 2012 1.5 MB 101 18,755 0  0  
 

Phần I: Cơ sở lý thuyết thiết bị điện Chương I: Lực điện động trong thiết bị điện Chương II: Tiếp điểm điện Chương III: Phát nóng trong thiết bị điện Chương IV: Hồ quang điện Chương VI: Khuyếch đại từ Phần II: Thiết bị điện mỏ (TBĐ) Chương VII: Cơ sở lý thuyết mạch điện an toàn tia lửa Chương VIII: Cơ sở lý thuyết an toàn nổ Chương IX: Cấu tạo thiết bị điện mỏ Chương XI: Thiết bị điện cao áp | Xem..


Bài giảng Lý thuyết mạch - Nguyễn Lê Mai Duyên
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 23562 2012 1.5 MB 182 17,334 2  0  
 

Tổng quan về lý thuyết mạch - Các phần tử tích cực và thụ động - Mạch điện .. Chương 2: Các định luật cơ bản phân tích mạch điện 2.1 Các định luật Kirrchoff 2.2 Biến đổi Laplace và hệ phương trình mạch điện trong miền tần số phức 2.3 Công thức Heavisaid 2.4 Phương pháp xếp chồng 2.5 Phương pháp nguồn tương đương | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình