Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 25 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Xác suất & thống kê
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2016
Mã số: 27242 2016 842.1 kB 33 6,312 0  0  
 

Trình độ Cao đẳng Handout bài giangr x6slide PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Xác suất của Biến cố Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Phân phối Xác suất thông dụng PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Chương 4. Mẫu thống kê và Ước lượng tham số Chương 5. Kiểm định Giả thuyết Thống kê Chương 6. Bài toán Tương quan và Hồi quy | Xem..


Giáo trình Lí thuyết xác suất và thống kê
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, 2005
Mã số: 27391 2015 835.6 kB 145 8,366 0  1  
 

Lời nói đầu Chương 0. Giải tích kết hợp Chương 1. Sự kiện và xác suất Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều Chương 4. Hội tụ ngẫu nhiên Chương 5. Thống kê mô tả Chương 6. Lý thuyết ước lượng | Xem..


Bài giảng Lý thuyết xác suất & thống kê - Nguyễn Đức Tuấn
Nguồn: Biên soạn, 2015
Mã số: 26412 2015 477.0 kB 94 15,765 0  1  
 

Mở đầu Chương 0 : Giải tích tổ hợp Chương I : BIến cố ngẫu nhiên và xác suất. Chương II : Biến ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất Chương III : Lý thuyết mẫu Chương IV : Ước lượng tham số. Chương V : Phân tích tương quan và hồi qui | Xem..


Bài giảng Xác suất và thống kê - Đoàn Vương Nguyên
Nguồn: Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2014
Mã số: 26300 2015 977.5 kB 68 1,201 0  0  
 

PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Xác suất của Biến cố Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Phân phối Xác suất thông dụng – Vector ngẫu nhiên rời rạc Chương 4. Định lý giới hạn trong Xác suất PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Chương 5. Mẫu thống kê và Ước lượng tham số Chương 6. Kiểm định Giả thuyết Thống kê Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Mai Cẩm Tú
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 25013 2014 793.3 kB 202 1,409 0  0  
 

PHẦN THỨ NHẤT - LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất Chương 2. Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất Chương 3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều. Hàm các biến ngẫu nhiên Chương 5. Các định lý giới hạn PHẦN THỨ HAI - THỐNG KÊ TOÁN Chương 6. Cơ sở lý thuyết.. | Xem..


Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 24936 2014 530.0 kB 48 2,066 0  0  
 

Chương 0. Giải tích tổ hợp Chương 1. Các khái niệm về xác suất Chương 2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối PHẦN II - THỐNG KÊ Chương III. Mẫu ngẫu nhiên Chương IV. Lý thuyết ước lượng Chương V. Kiểm định giả thiết thống kê Bài tập các chương có gợi ý giải | Xem..


Bài giảng Xác suất và thống kê - ThS. Đoàn Vương Nguyên
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 23588 2012 424.7 kB 22 14,817 0  0  
 

PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Các khái niệm cơ bản của xác suất Chương II. Biến (đại lượng) ngẫu nhiên Chương III. Định lý giới hạn trong xác suất PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Chương IV. Lý thuyết mẫu Chương V. Ước lượng đặc trưng của tổng the (đám đông) Chương VI. Kiểm định giả thiết thống kê Chương VII. Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy | Xem..


Nhập môn lý thuyết xác suất thống kê - ThS. Phan Trọng Tiến
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2009
Mã số: 20224 2012 373.1 kB 56 15,416 1  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Các khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Mẫu quan sát và bài toán ước lượng Chương 4. Kiểm định giả thiết Tài liệu tham khảo | Xem..


Nhập môn lý thuyết xác suất thống kê - ThS. Phan Trọng Tiến
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2009
Mã số: 20373 2011 373.1 kB 58 7,678 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Các khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Mẫu quan sát và bài toán ước lượng Chương 4. Kiểm định giả thiết Tài liệu tham khảo | Xem..


Lý thuyết xác suất & thống kê - Nguyễn Đình Uông - Đoàn Hồng Chương
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 16468 2011 1.1 MB 91 14,861 2  0  
 

Chương mở đầu Chương 1. Xác suất và công thức tính xác suất Chương 2. Giới thiệu về biến ngẫu nhiên Chương 3. Phân phối xác suất đối với biến ngẫu nhiên rời rạc Chương 4. Phân phối xác suất đối với biến ngẫu nhiên liên tục Chương 5. Chọn mẫu và phân phối mẫu | Xem..


Các phương pháp thống kê trong thuỷ văn - A. V. Rodjestvenski, A. I. Tsebotarev, Nguyễn Thanh Sơn dịch
Nguồn: Trường ĐHKHTN - ĐHQG.HN, 2009
Mã số: 16114 2011 4.2 MB 16,015 1  0  
 

Lời tựa Chương 1. Một số thông tin ban đầu từ lý thuyết xác suất và toán thống kê Chương 2. Các qui luật phân bố xác suất cơ bản ứng dụng trong thuỷ văn học. Chương 3. Lưới xác suất, các phương pháp đồ giải và đồ giải - giải tích để xác định các tham số và đại lượng của các đường cong phân bố với suất đảm bảo khác nhau Chương 4. Kiểm tra thống kê.. | Xem..


Toán kinh tế - Bộ môn Toán
Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 2009
Mã số: 17651 2011 1.6 MB 202 16,802 1  1  
 

PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương I. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất Chương II. Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất Chương III. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng Chương IV. Luật số lớn PHẦN II. THỐNG KÊ TOÁN Chương V. Cơ sở lý thuyết mẫu Chương VI. Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên Chương VII. Kiểm định giả thuyết thống kê PHẦN III. QUY.. | Xem..


Lý thuyết xác suất - Nguyễn Vinh Quang
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 16434 2011 504.6 kB 73 13,107 1  0  
 

Chương I: Biến cố và xác suất Chương II: Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất Chương III: Các đặc trưng Chương IV: Các loại hội tụ trong xác suất Chương V: Luật số lớn và các định lý giới hạn Bài tập xác suất cổ điển Bài tập luật số lớn | Xem..


Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Phạm Đình Tùng
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN, 2009
Mã số: 12658 2010 373.8 kB 82 23,567 8  3  
 

Lý thuyết xác suất I - Biến cố và xác suất của biến cố - Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Lý thuyết xác suất II - Đại lượng ngẫu nhiên liên tục - Luật số lớn và các định lý giới hạn | Xem..


Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
Nguồn: Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, 2010
Mã số: 11377 2010 652.1 kB 52 22,969 2  2  
 

A. Lí thuyết xác suất 1. Các khái niệm cơ bản về biến cố ngẫu nhiên 2. Đại lượng ngẫu nhiên và phân bố xác suất 3. Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều 4. Hàm đặc trưng 5. Luật số lớn và định lí giới hạn trung tâm B. Thống kê toán 1. Mẫu ngẫu nhiên và phân bố mẫu 2. Các hàm phân bố thường gặp trong thống kê 3. Khoảng tin cậy cho.. | Xem..


Bài tập Giải tích ngẫu nhiên - Trương Ngọc Hải
Nguồn: Từ tác giả, 2010
Mã số: 11221 2010 457.9 kB 39 12,661 2  0  
 

1. Các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất và quá trình ngẫu nhiên 2. Martingale trên khoảng thời gian rời rạc và liên tục 3. Quá trình Wiener - Tích phân ngẫu nhiên Ito - Phương trình vi phân ngẫu nhiên 3. Quá trình Wiener - Tích phân ngẫu nhiên Ito - Phương trình vi phân ngẫu nhiên | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình