Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 60 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Lập trình C SHARP (C#)
Nguồn: Bài giảng, 2017
Mã số: 28281 2017 2.6 MB 264 9,848 1  0  
 

Chương 1. Lập trình C# căn bản Chương 2. Lập trình hướng đối tượng trên C# Chương 3: Lập trình ứng dụng web-form với C#.NET | Xem..


Giáo trình C# và Ứng dụng - Nguyễn Hoàng Hà – Nguyễn Văn Trung
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Huế, 2008
Mã số: 27509 2016 2.4 MB 189 3,522 2  0  
 

Giáo trình Visual Studio .NET Chương 1. Tổng quan về .net framework Chương 2. Ngôn ngữ lập trình C# Chương 3. Lập trình hướng đối tượng với C# Chương 4. Xử lý dữ liệu với ado.net Chương 5. Xây dựng ứng dụng với web với webform Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Lập trình java
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 27477 2016 1.8 MB 352 1,608 0  0  
 

Mở đầu. Giới thiệu sơ lược lập trình hướng đối tượng Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java Chương 2. Các kiến thức cơ bản – Cấu trúc chương trình của ngôn ngữ Java Chương 3. Gói & Interface (Packages & Interfaces) Chương 4. Xử lý biệt lệ Chương 5. Lập trình giao diện với awt-swing Chương 6. Applets Chương 7. Lập trình đa tuyến Chương 8. Các luồng I/O Chương 9. Kết nối.. | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình ứng dụng - BM. TT Đa phương tiện
Nguồn: Trường ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên, 2014
Mã số: 27393 2015 2.0 MB 150 10,697 1  0  
 

Chương 1: Tổng quan Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong C# Chương 4: Lập trình Winform Chương 5: Lập trình cơ sở dữ liệu | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật lập trình - BM. TT Đa phương tiện
Nguồn: Trường ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên, 2015
Mã số: 26640 2015 1.8 MB 115 7,365 1  0  
 

Giới thiệu Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình Chương 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++ Chương 4: Xử lý đồ họa căn bản | Xem..


Giáo trình Lập trình .NET - Lê Văn Minh (th)
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, 2008
Mã số: 25669 2014 1.5 MB 106 2,070 0  0  
 

- Visual Studio và .NET framework - Lập trình C# căn bản - Lập trình hướng đối tượng với C# - Xử lý biệt lệ - Thư viện liên kết động - Lập trình ứng dụng Windows - Tương tác cơ sở dữ liệu Phụ lục | Xem..


Chuyên đề 1 Ngôn ngữ lập trình - Visual Basic .NET
Nguồn: Sưu tầm, 2007
Mã số: 25482 2014 770.0 kB 188 1,977 1  0  
 

Chương 1: Giới thiệu về .Net Framework Chương 2: Giao diện người dùng(User Interface) Chương 3: Các kiểu dữ liệu & Bẫy lỗi trong VB.NET Chương 4: Lập Trình Hướng Đối Tượng với VB.NET Chương 5: Cơ sở dữ liệu & VB.NET | Xem..


Visual Basic - TS. Lê Thế Vinh
Nguồn: Biên soạn, 2006
Mã số: 23958 2013 689.1 kB 21 13,657 0  0  
 

Lập trình Visual Basic. Visual Basic (VB) là một công cụ lập trình hướng đối tượng sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với các ứng dụng phục vụ đào tạo VB đặc biệt quan trọng vì khả năng thiết kế nhanh chóng các giao diện đẹp và thân thiện giữa người và máy tính. khác với một số ngôn ngữ lập trình.. | Xem..


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, 2012
Mã số: 23792 2012 859.6 kB 83 1,926 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng Chương 2. Giới thiệu một số đặc điểm trong ngôn ngữ C# và .NET Framework Chương 3. Những cơ sở của ngôn ngữ C#. Chương 4. Lớp và đối tượng Chương 5. Thừa kế và đa hình Chương 6. Nạp chồng toán tử Chương 7. Mảng, chỉ mục, và tập hợp Chương 8. Giao diện Chương 9. Chuỗi Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - ThS. Trần Thống
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2011
Mã số: 22214 2012 806.1 kB 111 21,142 0  0  
 

Dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin. Mở đầu Chương 1: Kiến trúc .NET. Chương 2: Căn bản C# Chương 3: Đối tượng và kiểu Chương 4: Sự kế thừa . Chương 5: Toán tử và chuyển kiểu Chương 6: Sự ủy nhiệm, sự kiện và quản lý lỗi. Chapter 7: Quản lý bộ nhớ và con trỏ Chương 8: Chuỗi, biểu thức quy tắc và tập hợp Chương 9: Reflection Hướng dẫn phần thực hành Tài liệu tham khảo. | Xem..


Bài giảng Java 2008
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 22122 2012 1.8 MB 146 24,438 0  2  
 

Đề tài 0. Giới thiệu về Java Đề tài 1. Ngôn ngữ mô hình hóa UML Đề tài 2. Nhập môn Java Đề tài 3. Lập trình hướng đối tượng trong Java Đề tài 4. Lớp và phương thức trừu tượng Đề tài 5. Lưu trữ và xử lý đối tượng Đề tài 6. Các luồng vào ra dữ liệu với file Đề tài 7. Xử lý ngoại lệ Đề tài 8. Xử lý các sự kiện trong Java . Đề.. | Xem..


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++ - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2008
Mã số: 21227 2012 1.4 MB 169 13,654 0  1  
 

Chương I: Lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C++ Chương II: Những khái niệm mở đầu Chương III: Con trỏ, tham chiếu và hàm Chương IV: Các dòng vào ra trong C++ Chương V: Đối tượng và lớp. Chương VI: Kế thừa (inheritance) Chương VII: Ràng buộc động và đa thể Chương VIII: Bản mẫu (template) Tài liệu tham khảo Đề thi tham khảo | Xem..


Lập trình hướng đối tượng - ThS. Bùi Trọng Hiếu
Nguồn: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM, 2008
Mã số: 21687 2012 4.0 MB 536 14,819 0  0  
 

Chương 0. Giới thiệu về LTHĐT Chương 1. Lớp và đối tượng Chương 2. Quá tải toán tử Chương 3. Thừa kế Chương 4. Đa hình Chương 5. Templates Chương 6. Standard Template Library (STL) | Xem..


Bài giảng Lập trình Java - Ngô Công Thắng
Nguồn: Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, 2009
Mã số: 20108 2011 3.2 MB 14,830 2  1  
 

PHẦN I - CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH JAVA Chương 1: Giới thiệu về Java Chương 2. Các kiểu dữ liệu cơ bản Chương 3. Các lệnh điều khiển chương trình Chương 4. Phương thức (Method) Chương 5. Mảng PHẦN II - LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Chương 6. Đối tượng và lớp Chương 7. Xâu ký tự Chương 8. Kế thừa và đa hình thái Inheritance & Polymorphism Chương 9. Lập trình GUI BÀI TẬP | Xem..


Giáo trình Lập trình hướng đối tượng C++ - Ths Đặng Ngọc Hoàng Thành
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 2011
Mã số: 19141 2011 4.5 MB 231 15,438 3  5  
 

Giới thiệu Môi trường phát triển tích hợp IDE Chương 1. Cơ bản về C++ Chương 2. Biến và các kiểu dữ liệu Chương 3. Hằng Chương 4. Toán tử Chương 5. Xuất nhập cơ bản Chương 6. Các cấu trúc lệnh điều khiển Chương 7. Hàm Chương 8. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 9. Con trỏ Chương 10. Bộ nhớ động Chương 11. Kiểu dữ liệu struct và con trỏ struct Chương 12. Các kiểu dữ liệu khác Chương 13... | Xem..


Lập trình hướng đối tượng - Phạm Quang Huy
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2011
Mã số: 16544 2011 1.0 MB 98 12,405 0  0  
 

LỜI MỞ ĐẦU I. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng II. Lớp và đối tượng III. Kế thừa (inheritance) và đa hình (polymorphism). PHỤ LỤC A - CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ C# PHỤ LỤC B - BIỆT LỆ | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình