Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 24 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Android - Hồ Thị Thảo Trang
Nguồn: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015
Mã số: 26926 2015 5.5 MB 161 2,098 0  0  
 

1. Giới thiệu 2. Những kiến thức cơ bản về thiết bị di động và lập trình cho thiết bị di động 3. Nhập môn lập trình Android 4. Các Activity, Fragment và Intent 5. Giao diện người dùng của ứng dụng Android 6. Thiết kế giao diện người dùng với các View cơ bản 7. Lưu trữ dữ liệu 8. Lập trình mạng với Android 9. Google Play Store và việc phân phối ứng dụng | Xem..


Bài giảng Lập trình Mạng
Nguồn: , 2005
Mã số: 24588 2013 929.2 kB 119 1,824 0  0  
 

Lời nói đầu Phần 1: Tổng quan về lập trình mạng Phần 2: Ngôn ngữ lập trình Java Chương 1: Tổng quan về Java Chương 2: Các thành Phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java Chương 3: Applets Chương 4: Các gói & giao diện Phần 3: Lập trình socket Chương 1: Lập trình TCP socket Chương 2: Lập trình UDP Phần 4: Lập trình trên internet Chương 1: JSP và.. | Xem..


Bài giảng Lập trình mạng - Lê Anh Tú
Nguồn: Khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên, 2010
Mã số: 24356 2013 1.8 MB 115 1,404 0  0  
 

Chương 1- Mở đầu Chương 2- Ngôn ngữ HTML Chương 3- Ngôn ngữ kịch bản Javascript Chương 4- Lập trình web động với ASP Phụ lục | Xem..


Giáo trình Borland C++ Builder - Lê Xuân Thạch
Nguồn: Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt, 2013
Mã số: 24338 2013 2.7 MB 175 13,711 0  1  
 

Bài 1- Giới thiệu C++ Builder Bài 2- Tổng quan về VCL Bài 3- Làm việc với các điều khiển Bài 4- Tương tác giữa người dùng và ứng dụng Bài 5- Đồ họa và multimedia Bài 6- Liên kết cơ sở dữ liệu Bài 7- Lập trình mạng Bài 8- Xây dựng và triển khai các ứng dụng | Xem..


Bài giảng Lập trình mạng
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 23759 2012 1.0 MB 177 1,949 0  0  
 

Chương I: Những kiến thức cơ bản về lập trình mạng Chương II: Lập trình socket hướng kết nối Chương III: Lập trình socket phi kết nối Chương IV: Sử dụng các lớp helper của C# SOCKET Chương V: Đa nhiệm tiểu trình Chương VI: Đồng bộ hóa Chương VII: Lập trình socket bất đồng bộ Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Lập trình mạng - ThS. Văn Thiên Hoàng
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, 2009
Mã số: 22121 2012 1.2 MB 203 25,656 1  2  
 

Mở đầu Chương 1 . Tổng quan về lập trình mạng Chương 2 . Ngôn ngữ lập trình Java Chương 3 . Quản lý các luồng vào ra Chương 4 . Lập trình đa tuyến Chương 5 . Quản lý địa chỉ kết nối mạng với các lớp Inetaddres, Url và Urlconnection Chương 6 . Lập trình socket cho thức TCP Chương 7 . Lập trình ứng dụng cho giao thức UDP Chương 8 . Tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập.. | Xem..


Bài giảng Lập trình mạng - TS. Nguyễn Hoài Sơn
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG HN, 2009
Mã số: 17836 2011 1.7 MB 14,247 2  0  
 

§. Giới thiệu môn học §. Tổng quan về giao thức mạng §. Lập trình Socket với Java §. Lập trình socket nâng cao: Tùy biến socket §. Lập trình UDP socket nâng cao §. Raw sockets - Socket thô §. Lập trình máy chủ §. Máy chủ xử lý đồng thời, đa luồng | Xem..


Hướng dẫn lập trình Socket
Nguồn: Nhiều nguồn, 2009
Mã số: 18024 2011 471.5 kB 15,601 0  1  
 

Kiến thức căn bản và lập trình . - Các hàm thành phần của lớp CSocket (MFC) - Hướng dẫn thực hành HĐH - Lập trình Socket - Socket Programming in C/C++ | Xem..


Bài giảng Lập trình mạng - Lê Anh Tú
Nguồn: Khoa CNTT - ĐHTN, 2010
Mã số: 16208 2010 2.0 MB 115 16,763 6  0  
 

Chương 1- Mở đầu Chương 2- Ngôn ngữ HTML Chương 3- Ngôn ngữ kịch bản Javascript Chương 4- Lập trình web động với ASP (Active Server Page) PHỤ LỤC | Xem..


BSD Sockets Interface Programmer’s Guide
Nguồn: HP, 2010
Mã số: 12722 2010 293.6 kB 196 6,691 0  0  
 

Tài liệu dành cho các bạn làm quen với khái niệm socket, cách lập trình socket client-server trên hệ thống BSD của HP. 1. BSD Sockets Concepts 2. Using Internet Stream Sockets 3. Advanced Topics for Stream Sockets 4. Using Internet Datagram Sockets 5. Advanced Topics for Internet Datagram Sockets .. 8. Programming Hints | Xem..


Lập trình mạng với Java
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 11853 2010 1.5 MB 26,648 35  5  
 

Lời mở đầu Chương 1:Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức Chương 2 : Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java Chương 3: Các luồng vào ra Chương 4: Lập trình đa tuyến đoạn Chương 5: Lập trình mạng với các lớp InetAddress, URL và URLConnection Chương 6: Lập trình Socket cho giao thức TCP Chương 7: Lập trình ứng dụng cho giao thức UDP Chương 8: Phân tán đối tượng trong Java bằng RMI Chương 9 : Xử lý cơ sở dữ liệu trong Java Tài liệu tham khảo | Xem..


Advanced Java Networking
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 32929 2009 1.9 MB 100 4,944 2  0  
 

Lập trình mạng nâng cao trong môi trường Java. Introduction Chapter 1. Advanced Java Chapter 2. TCP/IP Fundamentals Chapter 3. Java Sockets and URLs Chapter 4. Java Database Connectivity Chapter 5. Java RMI: Remote Method Invocation .. Chapter 14. Making an Architectural Decision | Xem..


Lập trình Web
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 6652 2009 1.3 MB 28,119 30  1  
 

Phần 1: Web và HTML, gổm ba chương cơ bản giới thiệu về Internet, Web và các thành phần HTML. Chương 1: Internet – Web – HTML Chương 2: Siêu liên kết – Danh sách. Chương 3: Frame và HTML Form Phần 2: CSS – Cascading Style Sheets, gổm hai chương giới thiệu tổng quan về CSS và các định dạng CSS. Chương 4: Tổng quan về CSS. Chương 5: Định dạng hộp Phần 3: Javascript, gồm ba chương giới thiệu tổng quan về.. | Xem..


Lập trình mạng với C# - Ví dụ cụ thể - Đào Duy Lưu
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 8961 2009 2.2 MB 117 40,496 48  8  
 

1. Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính 2. Lập trình mạng trong .NET FrameWork 3. Xây dựng ứng dụng mạng 3.1. Giao thức ICMP 3.2. Giao thức SMTP, POP3 3.3. Giao thức HTTP 3.4. Giao thức FTP 3.5. DNS (Domain Name Server) 3.6 Thảo luận về các ứng dụng khác thường gặp 3.7 Bài tập áp dụng 4. Xây dựng ứng dụng nhiều lớp 4.1. Mô hình 2 lớp (two tier), 3 lớp (three tier) và n lớp 4.2... | Xem..


Các giải pháp lập trình C# - Nguyễn Ngọc Bình Phương - Thái Thanh Phong
Nguồn: Nxb Giao thông Vận tải, 2008
Mã số: 4471 2008 7.1 MB 706 71,144 169  24  
 

Chương 1: Phát triển ứng dụng Chương 2: Thao tác dữ liệu Chương 3: Miền ứng dụng, cơ chế phản chiếu, và siêu dữ liệu Chương 4: Tiểu trình, tiến trình, và sự đồng bộ Chương 5: XML Chương 6: Windows form Chương 7: ASP.NET và web form Chương 8: Đồ hoạ, đa phương tiện, và in ấn Chương 9: File, thư mục, và I/O Chương 10: Cơ sở dữ liệu Chương 11: Lập trình mạng Chương 12: Dịch vụ web xml và.. | Xem..


Linux Socket Programming By Example - Warren W. Gay
Nguồn: Chưa xác định, 2000
Mã số: 4483 2008 2.8 MB 557 4,929 1  0  
 

Học lập trình mạng trên Linux qua các ví dụ, từ căn bản cho tới nâng cao. Part 1 - Basic Socket Concepts Part 2 - Advanced Socket Programming | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình