Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 20 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Tài liệu bồi dưỡng kết nạp Đảng
Nguồn: Web tuyengiao.haiduong.org.vn, 2011
Mã số: 26260 2015 80.6 kB 85 7,474 1  1  
 

Bài 1. Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Bài 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Bài 3. Nội dung cơ bản điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Bài 4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bài 5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 25753 2014 582.5 kB 112 1,480 0  0  
 

Chương Mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 - 1975) Chương IV. Đường lối công nghiệp.. | Xem..


Giáo trình Chính trị
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 24890 2014 375.1 kB 47 2,775 1  0  
 

Chương trình dạy nghề dài hạn (Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề). Bài mở đầu: Đối tượng – nhiệm vụ môn học chính trị Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin Bài 2. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam Bài 3. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bài 4. Đường lối phát triển kinh tế của.. | Xem..


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Khoa Khoa học cơ bản
Nguồn: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012
Mã số: 24681 2013 522.7 kB 89 5,806 0  0  
 

Dùng cho hệ cao đẳng kỹ thuật Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Chương I. Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.. | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trần Văn Thắng
Nguồn: Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng, 2014
Mã số: 23365 2012 90.4 kB 112 2,538 0  1  
 

Lời mở đầu Chương Mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 - 1975) Chương IV. Đường lối công.. | Xem..


Giáo trình Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Hữu Vượng
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2006
Mã số: 23011 2012 789.2 kB 130 2,221 0  0  
 

Chương III : Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 – 1954) Chương IV : Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) Chương V : Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2002) Chương VI : Những thắng lợi lịch sử và bài học lãnh đạo cách mạng của Đảng | Xem..


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Lại Thị Thúy Nga
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng, 2010
Mã số: 22640 2012 759.5 kB 88 4,703 0  0  
 

Dùng cho hệ Liên thông Cao đẳng. Lời nói đầu Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.. | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 20055 2011 389.5 kB 218 17,521 1  0  
 

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa của đảng Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội Chương VIII: Đường lối đối ngoại của đảng | Xem..


Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - TS. Trần thị Minh Tuyết, ThS. Nguyễn thị Hồng Vân
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2007
Mã số: 19541 2011 1.5 MB 148 17,119 0  0  
 

Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa. Lời nói đầu Bài mở đầu. Nhập môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ( 1920-1930) Chương II. Quá trình đấu tranh giành chính quyền ( 1930-1945) Chương III. Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thiệp Mỹ(1945-1954) Chương IV. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ.. | Xem..


Đề cương Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Phạm Văn Hành -CK7
Nguồn: ĐHHP, 2011
Mã số: 18111 2011 236.0 kB 11,815 1  0  
 

Câu 1: hãy phân tích quá trình tìm đường cứu nước và vai trò của NAQ trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của ĐCSVN Câu 2: hãy trình bày nội dung cương lĩnh chính trị thứ nhất và cương lĩnh thứ hai của Đảng. nêu nhận xét? Câu 3: hãy phân tích sự thay đổi cơ bản vè chiến lược cách mạng của đảng qua hai hội nghị BCHTW.. | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 17286 2011 1.5 MB 68 21,192 3  3  
 

Tổng hợp kiến thức cơ bản của môn học. Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1954) Chương IV:.. | Xem..


Tập bài giảng Dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
Nguồn: Ban tuyên giáo Trung ương, 2010
Mã số: 13117 2010 360.3 kB 96 34,051 8  25  
 

Bài 1. Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Bài 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Bài 3. Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 4. Học tập và làm theo tấm Gương đạo Đức Hồ Chí minh Bài 5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009
Mã số: 12953 2010 1.6 MB 125 51,093 37  1  
 

Chương mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1954) Chương V. Đường lối.. | Xem..


Đề thi ngành Dược học
Nguồn: Đại học Dược Hà Nội, 2010
Mã số: 11733 2010 195.7 kB 24,882 16  8  
 

Gói thư viện đề thi hết học phần một số môn tại trường Dược Hà Nội : - Bào chế I (5 đề) - Bào chế II (4) - Hoá dược (11) - Hoá dược 1 (19) - Hoá dược 2 (19) - Pháp chế dược (6) - Môi trường (3) - Lịch sử đảng (2) - Ký sinh trùng (6) - Kinh tế dược (8) - Kiểm nghiệm dược phẩm (13) - Hoá sinh 1 (6) - Hoá sinh 2 (8) - Dược lý 1 (3) - Dược lý 2 (2) - Dược.. | Xem..


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Dương Thị Dung
Nguồn: Tự soạn từ nhiều nguồn giáo trình
Mã số: 34591 2010 660.4 kB 61 82,697 37  18  
 

Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) Chương IV. Đường lối công nghiệp hoá .. | Xem..


Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Dương Thị Dung
Nguồn: Tự soạn từ nhiều nguồn giáo trình
Mã số: 34590 2010 645.3 kB 65 36,248 14  5  
 

Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) Chương II. Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp mỹ (1945 – 1954) Chương IV. Sự nghiệp cách mạng XNCH ở miền bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) Chương V. Cả nước quá độ đi lên CNXH ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 –.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình