Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 23 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Gia cố nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng (TCVN 9403:2012) - Bộ Xây dựng
Nguồn: Tiêu chuẩn VN, 2012
Mã số: 25913 2015 491.1 kB 42 14,165 0  0  
 

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về khảo sát - thí nghiệm, thiết kế, thi công và nghiệm thu trụ đất xi măng dùng để xử lý - gia cố nền đất yếu trong xây dựng nhà và công trình có tải trọng nhẹ, khối đắp, cũng như trong ổn định mái dốc.. | Xem..


Bài tập Cơ đất - Bộ môn Cơ đất - Nền móng
Nguồn: Trường Đại học Xây dựng, 2007
Mã số: 22432 2012 2.7 MB 111 28,149 3  4  
 

Bài tập và bài giải các chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 môn Cơ học đất. Chương 1: Tính chất vật lý của đất Chương 2: Tính chất cơ học của đất. Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất. Chương 4: Độ lún của nền đất. Chương 5: Sức chịu tải của nền đất. Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn. Chương 7: Ổn định của mái dốc. | Xem..


Ứng dụng phần mềm GEO-SLOPE để tính ổn định nền đường và mái taluy - Nguyễn Thị Vân Anh
Nguồn: Đồ án, 2008
Mã số: 18916 2011 1.3 MB 34 23,616 1  0  
 

SLOPE/W là một trong những chương trình của công ty GEO-SLOPE, CANADA, chuyên về tính ổn định của mái dốc. Chương trình cho phép tính toán mái dốc trong mọi điều kiện có thể xảy ra trong thực tế như: xét đến áp lực nước lỗ rỗng, neo trong đất, vải địa kỹ thuật, tải trọng ngoài, tường chắn… I. Tổng quan về GEO-SLOPE II. Các phương pháp tính.. | Xem..


Cơ học đất - Bùi Quốc Bình, Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Trường Đại học Hàng hải, 2010
Mã số: 13814 2010 2.1 MB 25,974 15  2  
 

Lời nói đầu Chương 1. Bản chất của đất (sự hình thành và các tính chất vật lý của đất) Chương 2. Các tính chất cơ học của đất Chương 3. Ứng suất trong đất Chương 4. Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình Chương 5. Lý thuyết về trạng thái ứng suất giới hạn của đất và ứng dụng của nó Chương 6. Ổn định của mái dốc Chương.. | Xem..


Sử dụng phần mềm SLOPE/W của bộ phần mềm GEO-SLOPE - Hoàng Trung Hậu
Nguồn: HTEC, 2010
Mã số: 11453 2010 548.0 kB 19 10,491 0  3  
 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SLOPE/W qua việc xử lý bài toán Nền đắp cao trên lớp đất yếu, với các số liệu sau: Nền đắp: γ=18 KN/m3 ; C=38 KN/m2 ; phi =20 (độ) với H= 3.5m. Địa chất dưới nền đắp gồm các lớp sau: + Lớp 1: Bùn sét dẻo chảy γ=17.1 KN/m3 ; C=7.6 KN/m2 ; phi =7.9 (độ) với H= 3.6 m. + Lớp 2: Cát hạt trung chặt vừa γ=15.5 KN/m3 ; C=0 KN/m2 ; phi =31.49 (độ) với H= 7.4m. Yêu cầu: Tính toán.. | Xem..


Cơ học đất - Dương Hồng Thẩm
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2004
Mã số: 4938 2009 4.4 MB 139 21,203 21  3  
 

Lời nói đầu Chương 1. Đặc trưng cơ bản của đất Chương 2. Dòng lưu của nước trong đất – Tính thấm và sự thấm Chương 3. Ứng suất địa tĩnh và Sự phân bố ứng suất trong lòng đất Chương 4. Biến dạng (Lún) của đất xây dựng Chương 5. Sức chịu tải của nền đất Chương 6. Áp lực ngang của đất lên tường chắn Chương 7. Ổn định của mái dốc | Xem..


Đồ án môn học Thuỷ công - Nguyễn Chiến, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Cảnh Thái
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ lợi
Mã số: 15382 2009 595.9 kB 125 21,456 10  1  
 

Nội dung cuốn sách gồm có 3 phần: Phần I- Các đề bài: Cho các số liệu cơ bản và các yêu cầu tính toán, bản vẽ. Phần II- Hướng dẫn đồ án: Trình bày các bước làm cụ thể, các sơ đồ và công thức tính toán cơ bản, hướng dẫn sử dụng các tài liệu cần thiết khi làm đồ án. Phần III- Các phụ lục: Trình bày một số bảng biểu.. | Xem..


Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - PGS. TSKH. Nguyễn Quyền, PGS. TS. Nguyễn Văn Mạo, ..
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ lợi
Mã số: 14973 2009 2.3 MB 181 18,808 28  3  
 

Chương I: Kiến thức chung về đê và công trình bảo vệ bờ. Chương II: Tính toán các thông số của sóng và nước dâng. Chương III: Thiết kế đê. Chương IV: Kè bảo vệ mái dốc. Chương V: Công trình bảo vệ bờ. Chương VI: Gia cố, Sửa chữa và xử lý sự cố đê. | Xem..


Cơ học đá - Nguyễn Sỹ Ngọc
Nguồn: Trường ĐH Giao thông Vận tải, 2009
Mã số: 9506 2009 6.9 MB 354 25,661 10  2  
 

Lời nói đầu Mở đầu Chương I Đá và tính chất cơ bản của đá Chương II Các tính chất của khối đá nguyên trạng Chương III Khảo sát và đánh giá khối đá Chương IV Ổn định nền và bờ dốc đá Chương V Trạng thái ứng suât và áp lực đá xung quanh công trình ngầm Phụ lục | Xem..


Hướng dẫn sử dụng GeoSigma/W v5 - GS. Nguyễn Công Mẫn
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 9620 2009 640.3 kB 45 22,242 8  3  
 

SIGMA/W V.5 là một trong 6 phần mềm Địa kỹ thuật trong bộ GEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International – Canada, dùng để phân tích biến dạng - ứng suất theo phần tử hữu hạn.. Do cấu tạo công thức tổng quát SIGMA/W có thể phân tích được các bài toán biến dạng phẳng, đối xứng trục theo lý thuyết chuyển vị, biến dạng nhỏ về nền móng, khối đắp, hố móng, tunen, tính toán áp lực.. | Xem..


Hướng dẫn sử dụng GeoSlope/W v5 - GS. Nguyễn Công Mẫn
Nguồn: Chưa xác định
Mã số: 12480 2009 1.1 MB 55 24,476 12  3  
 

GeoSlope/W V.5 là một trong 6 phần mềm Địa kỹ thuật trong bộ GEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International – Canada, dùng để phân tích ổn định mái đất - đá. Tài liệu này dùng để học tập, giúp bạn làm quen với việc giải quyết từng bước một bài toán phân tích ổn định mái đất - đá trong Địa kỹ thuật, trước khi tự giải quyết một bài toán có liên quan gặp trong.. | Xem..


Hướng dẫn sử dụng GeoSeep/W v5 - GS. Nguyễn Công Mẫn
Nguồn: Chưa xác định
Mã số: 12481 2009 891.2 kB 41 19,394 6  1  
 

SEEP/W V.5 là một trong sáu phần mềm Địa kỹ thuật trong bộ GEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International – Canada, dùng để phân tích thấm theo phần tử hữu hạn. Tài liệu này dùng để học tập, giúp bạn làm quen với việc giải từng bước một bài toán phân tích thấm trong Địa kỹ thuật, trước khi tự giải quyết một bài toán có liên quan gặp trong thực tế. | Xem..


Cơ học đất - Phan Dũng - Trương Quan Thành
Nguồn: Trường ĐH DL Kỹ thuật công nghệ Tp.HCM
Mã số: 11838 2009 4.3 MB 24,649 61  12  
 

Chương mở đầu - Giới thiệu môn học Chương 1. Bản chất vật lý của đất Chương 2. Phân bố ứng suất trong khối đất Chương 3. Dự báo độ lún của nền đất Chương 4. Sức chịu tải của nền đất Chương 5. Áp lực của đất lên tường đất Chương 6. Ổn định của mái đất | Xem..


Giới thiệu PlansixV.8.2 - Nguyễn Hồng Nam
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 5035 2008 2.8 MB 23,193 41  1  
 

1. Phân tích bài toán địa kỹ thuật. 2. Một số tính năng cơ bản 2. Phân tích ổn định mái dốc theo phương pháp giảm cường độ cắt 3. Phân tích biến dạng móng bằng mô hình đàn hồi tuyến tính, thoát nước 4. Phân tích biến dạng kết cấu - đất làm việc đồng thời 5. Phân tích biến dạng hố đào 6. Phân tích ổn định khối đắp 7... | Xem..


Bài giảng Tin ứng dụng - Nguyễn Xuân Đạt
Nguồn: Trường ĐHDL Phương Đông, 2008
Mã số: 4937 2008 7.0 MB 36,177 56  2  
 

Bài giảng Tin ứng dụng - Ứng dựng tin học trong tính toán kết cấu. LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: ỨNG DỤNG MIDAS/CIVIL TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU Chương I: Bài mở đầu Chương II: Các khái niệm cơ bản Chương III: Mô hình hóa kết cấu Chương IV: Tải trọng và các tổ hợp tải trọng Chương V: Thiết kế cầu với MIDAS/CIVIL PHẦN II: ỨNG DỤNG SAP2000 TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU Chương I: Giới thiệu chung Chương.. | Xem..


Cơ học đất - GS.TSKH Cao Văn Trí chủ biên
Nguồn: ĐH Thuỷ Lợi, 2003
Mã số: 1118 2008 4.6 MB 309 39,823 123  25  
 

Chương 1: Tính chất vật lý của đất Chương 2: Tính chất cơ học của đất Chương 3: Xác định ứng suất trong đất Chương 4: Ổn định thấm của khối đất Chương 5: Xác định độ lún của nền công trình Chương 6: Xác định áp lực đất lên tường chắn Chương 7: Xác định sức chịu tải của nền công trình Chương 8: Phân tích ổn định mái dốc Chương 9: Các thí nghiệm hiện.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình