Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 16 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình MySQL - Nguyễn Minh Thành
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 26809 2015 1.3 MB 51 1,460 1  0  
 

Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Bài 2. TỔNG QUAN VỀ CSDL MYSQL Bài 3. BẢNG - TABLE Bài 4. THAO TÁC TRÊN CSDL Bài 5. TRUY VẤN – QUERY Bài 6. FUNCTION – PROCEDURE – TRIGGER Bài 7. BẢO MẬT VÀ QUẢN TRỊ Bài 8. SỬ DỤNG CÔNG CỤ GIAO DIỆN ĐỒ HOẠ - MySQL GUI TOOLS Bài Tập | Xem..


Lập trình web động với PHP / MySQL - Tống Phước Khải
Nguồn: Tổng hợp, 2006
Mã số: 26508 2015 206.0 kB 48 14,664 0  0  
 

Lập trình PHP căn bản. Phần 1. Giới thiệu Phần 2. Phương pháp truy xuất CSDL MySQL Phần 3. Biến (variables) và các phép xử lý trên biến PHP | Xem..


NukeViet toàn tập - Nguyễn Thế Hùng
Nguồn: Biên soạn, 2007
Mã số: 25861 2014 3.1 MB 159 12,098 0  0  
 

Tạo dựng Web-Portal trên nền NukeViet Lời nói đầu Phần mở đầu: Nhập môn NukeViet Phần 1: Hướng dẫn cài đặt appserv 2.4.5 Phần 2: Cài đặt NukeViet 1.0 Phần 3: Phụ trợ Phần 4: Tìm hiểu về hệ thống NukeViet 1.0 Phần 5: Làm việc với CSDL MySQL Phần 6: Những mẹo vặt chỉnh sửa, nâng cấp NukeViet 1.0 Phần 7: Một số hệ thống WebPortal hiện nay Phần 8: Đăng ký Tên miền, Mua Host và đưa Web lên.. | Xem..


Lập trình web - Bùi Công Thành
Nguồn: Chưa xác định, 2014
Mã số: 25253 2014 1.5 MB 160 15,946 4  5  
 

Chương 1. Giới thiệu về mạng internet & các dịch vụ của mạng internet Chương 2. HTML và các thẻ cơ bản Chương 3. Bảng, khung và biểu mẫu Chương 4. CSS Chương 5. Căn bản về Javascript Chương 6. Mô hình đối tượng trình duyệt Chương 7. Căn bản về PHP Chương 8. Xử lý form – xử lý file Chương 9. Xử lý chuỗi – mảng – datetime Chương 10. MySQL Chương 11. PHP và database | Xem..


Ngôn ngữ lập trình PHP
Nguồn: Ban chỉ đạo CNTT, 2003
Mã số: 24368 2013 435.8 kB 115 1,327 0  0  
 

Phần I : Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP Chương I. Ngôn ngữ lập trình PHP Chương III. Phương pháp Fast Template trong PHP Phần II : Hệ cơ sở dữ liệu MYSQL Chương I. Giới thiệu Ngôn ngữ MySQL Chương II. Các thành phần của My SQL Chương III. Các lệnh thao tác với CSDL Chương IV. Hệ thống quyền truy nhập cơ sở dữ liệu trong MYSql | Xem..


Bài giảng Công nghệ web nâng cao - Mai Văn Hà
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2008
Mã số: 23754 2012 2.1 MB 423 1,844 0  0  
 

Chương 1 : Internet và Web Chương 2 : Ngôn ngữ HTML Chương 3: JavaScript và VBScript Chương 4: Triển khai website . Active Server Pages . Java Server Pages . Ngôn ngữ lập trình PHP . Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql . Công nghệ Ajax | Xem..


PHP tiếng Việt
Nguồn: Sưu tầm, 2006
Mã số: 18158 2011 391.3 kB 55 9,885 1  0  
 

Chương 1 : Giới thiệu, cài đặt và cấu hình Apache, PHP và MySQL Chương 2 : Ngôn ngữ lập trình Script PHP | Xem..


PHP (PHP: Hypertext Preprocessing) - Nguyễn Phú Quảng
Nguồn: Trường Đại học Xây dựng, 2011
Mã số: 16390 2011 543.0 kB 16,574 1  0  
 

I. Làm quen với PHP II. PHP Căn bản III. Các tính năng cho ứng dụng Web base - Làm việc với Form - Các hàm làm việc với MySQL - Làm việc với File - Các hàm làm việc với hình ảnh - Các hàm trên ngày tháng - Các hàm trên dữ liệu - Cookies và QueryString - Session - Gỡ lỗi | Xem..


Bài tập MySQL
Nguồn: Trung tâm AiTi-Aptech, 2010
Mã số: 14428 2010 691.0 kB 25 13,399 0  0  
 

Lời giới thiệu . Chương 1 : Giới thiệu, cài đặt và cấu hình MySQL . Chương 2 : Sử dụng MySQL . Chương 3 : Thực hiện Các câu hỏi với Cơ Sở dữ liệu . Chương 4 : Thực hiện Các câu hỏi với Cơ Sở dữ liệu . Chương 5 : Sử dụng Join . Chương 6 : Sử dụng các hàm cơ bản trong MySQL . Chương 7 : Quản lý CSDL MySQL . Chương 8 : Giới thiệu Trigger . | Xem..


MySQL Documentation
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 5274 2009 222.2 kB 10 7,269 14  2  
 

Truy vấn cơ sở dữ liệu với MySQL. Trong tài liệu này, giả định bạn đã có MySQL cài đặt sẳn trong máy và biết cách connect và disconnect vào server rồi. 1. Vào queries (yêu cầu) 2. Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu (database) 3. Chọn từng bảng xác định 4. Chọn các hàng xác định (particular columns) 5. Sắp xếp (sorting the rows) 6. Tính toán.. | Xem..


PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner - Andy Harris
Nguồn: Internet, 2008
Mã số: 6642 2008 2.8 MB 368 3,545 0  0  
 

Lập trình PHP cơ sở dữ liệu MySQL cho người mới hoàn toàn. Introduction Chapter 1 - Exploring the PHP Environment Chapter 2 - Using Variables and Input Chapter 3 - Controlling Your Code with Conditions and Functions Chapter 4 - Loops and Arrays: The Poker Dice Game Chapter 5 - Better Arrays and String Handling .. Chapter 10 - Building a Three-Tiered Data Application | Xem..


Learning PHP & MySQL
Nguồn: Website Updatesofts.com, 2008
Mã số: 6149 2008 609.8 kB 56 4,305 2  0  
 

Bài 1: Nói "hello world" với PHP Bài 2: Lưu trữ dữ liệu trong PHP Bài 3: Kết hợp PHP và HTML Bài 4: Các toán tử | Xem..


Ngôn ngữ lập trình PHP - Ban chỉ đạo CNTT của Cơ quan Đảng
Nguồn: Chưa xác định
Mã số: 5000 2008 540.3 kB 115 70,956 131  30  
 

Chương I. Ngôn ngữ lập trình PHP Chương 2. Các thành phần của MySQL Chương 3. Phương pháp Fast Template trong PHP Chương 4. Hệ thống quyền truy nhập cơ sở dữ liệu trong MySQL | Xem..


Lập trình PHP - Phạm Hữu Khang
Nguồn: Website Hữu Khang, 2008
Mã số: 1941 2008 1.2 MB 142 30,444 86  40  
 

Bài 1. Giới thiệu PHP Cấu hình IIS, Apache Web Server Cài đặt, cấu hình ứng dụng PHP Bài 2. Bài học này chúng ta sẽ làm quen và tìm hiểu cú pháp và một số phương thức cơ bản của PHP Bài 3. Phép toán và phát biểu có điều kiện trong PHP Bài 4. Bài học này chúng ta sẽ làm quen với biến form và hai phương thức $HTTP_POST_VARS.. | Xem..


Lập trình web động với PHP / MySql
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1153 2008 58.1 kB 37,200 49  26  
 

Các kỹ năng cơ bản khi lập trình web động với PHP / MySql Guestbook Catalog Forum Shopping cart | Xem..


PHP Tutorial - Nguyễn Hoàng Cương - Vietebooks
Nguồn: Sưu tập, 2007
Mã số: 2107 2007 60.5 kB 7,440 7  1  
 

PHP là một ngôn ngữ lập trình kiểu script, chạy trên Server và trả về mã HTML cho trình duyệt. Cài đặt như thế nào? Tìm hiểu ngôn ngữ PHP Dùng PHP và MySQL | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình