Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 34 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại
Nguồn: Sưu tầm, 2016
Mã số: 27843 2016 177.9 kB 196 12,787 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về kế toán NHTM Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế | Xem..


Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo
Nguồn: Đề án 1 -1133/QĐ-TTg, 2014
Mã số: 27686 2016 456.0 kB 80 13,364 0  0  
 

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn Lời nói đầu Chương I. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Chương II. Tuyên truyền miệng Chương III. Sử dụng báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở Chương IV. Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp.. | Xem..


Thị trường chứng khoán
Nguồn: Trường Đại học Thương mại, 2015
Mã số: 27110 2015 687.3 kB 102 4,255 1  0  
 

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh chứng khoán Chương 2: Phân tích và định giá chứng khoán Chương 3: Môi giới và tự doanh chứng khoán Chương 4: Bảo lãnh phát hành chứng khoán Chương 5: Tư vấn và quản lý danh mục đầu tư | Xem..


Giáo trình Kinh doanh Xuất bản phẩm - Trần Thị Thu, Thu Hoài, Kim Hương, Trần Thị Quyên
Nguồn: Tp.HCM, 2008
Mã số: 26394 2015 1.3 MB 187 3,049 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học Chương 2: Kinh doanh xuất bản phẩm trong hoạt động xuất bản Chương 3: Lịch sử Phát hành sách Việt Nam Chương 4: Thị trường xuất bản phẩm Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm Chương 6: Quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Ngân hàng Trung Ương - Nguyễn Quốc Anh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014
Mã số: 26304 2015 1.7 MB 128 7,683 0  0  
 

Handout x3slides Chương 1: Tổng quan về NHTW Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở Chương 5: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối Chương 6: Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng Chương 7: Điều hành chính sách tiền tệ quốc gia Chương 8: Hoạt động thanh tra, giám sát của NHTW | Xem..


Giáo trình Đào tạo Shop Drawings - Phần P&M - Phòng Thiết kế, Cty DV cơ khí hàng hải
Nguồn: PTSC, 2009
Mã số: 26248 2015 1.1 MB 35 1,738 0  0  
 

Phần 1: Một số khái niệm cơ bản về piping Phần 2: Các tiêu chuẩn sử dụng trong đường ống–cơ khí Phần 3: Một số hệ thống đường ống offshore Phần 4: Các bản vẽ piping và phát hành bản vẽ Phần 5: Hưóng dẫn thực hiện bản vẽ isometric shop drawing Phần 6: Hưóng dẫn thực hiện bản vẽ pipe support | Xem..


Bài giảng Thị trường chứng khoán - Hồ Thị Mỹ Lam
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2014
Mã số: 25588 2014 577.5 kB 93 2,822 0  0  
 

Chương 1: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK) Chương 2: CÔNG TY CỔ PHẦN Chương 3: CHỨNG KHOÁN Chương 4: THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP – PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Chương 5: THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP – SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Chương 6: THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG Chương 7: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | Xem..


Thị trường chứng khoán - GS.TS. Nguyễn Thị Cành - TS. Trần Viết Hoàng
Nguồn: Khoa Kinh tế - ĐHQG HCM, 2007
Mã số: 25416 2014 1.2 MB 298 11,342 1  1  
 

Chương 1 - Tổng quan về thị trường tài chính Chương 2 - Thị trường chứng khóan: chức năng, tổ chức và nguyên tắc họat động Chương 3 - Cổ phiếu - chứng khoán chủ sở hữu Chương 4 - Chứng khoán nợ - Trái phiếu Chương 5 - Giao dịch sơ cấp - Bảo lãnh phát hành Chương 6 - Giao dịch chứng khoán - Thị trường thứ cấp Chương 7 - Giao dịch chứng khoán - Các lệnh giao dịch Chương 8 -.. | Xem..


Bài giảng Ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Minh Hương
Nguồn: Trường Đại học Duy Tân, 2012
Mã số: 25184 2014 0 263 11,279 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Trung ương. Chương 2: Điều hành Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Chương 3: Nghiệp vụ phát hành tiền và tổ chức điều hòa tiền mặt của Ngân hàng Trung ương. Chương 4: Nghiệp vụ Thị trường mở của Ngân hàng Trung ương. Chương 5: Nghiệp vụ tín dụng và thanh toán của Ngân hàng Trung ương. Chương 6: Hoạt động.. | Xem..


Kỹ thuật in đại cương
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 24493 2013 4.8 MB 147 1,997 3  1  
 

Đại cương ngành in. Chương 1. Tổng quan về ngành in Chương 2. Quá trình sản xuất sản phẩm in Chương 3. Qui trình trước in Chương 4. Quá trình in Chương 5. Nguyên vật liệu cho ngành in Chương 6. Qui trình thành phẩm Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Lý thuyết phục chế trong ngành in - TS. Ngô Anh Tuấn
Nguồn: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2011
Mã số: 23999 2013 3.5 MB 206 12,111 0  1  
 

Chương 1. Lịch sử phát triển của kỹ thuật tram hóa hình ảnh Chương 2. Các khái niệm cơ bản Chương 3. Các loại tram được sử dụng trước khi xuất hiện tram điện tử Chương 4. Cơ sở lý thuyết vê tram và các ảnh hưởng của nó trong quá trình chế bản Chương 5. Tiến trình tạo tram trên máy tách màu điện tử Chương 6. Cơ sở lý thuyết của việc tạo tram trên các.. | Xem..


Giáo trình Kỹ thuật bình trang điện tử - Ngô Anh Tuấn
Nguồn: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2011
Mã số: 24007 2013 3.5 MB 202 13,364 1  2  
 

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: CHUẨN BỊ CHO BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ Chương 1: Các khái niệm cơ bản Chương 2: Ảnh hưởng của giấy in và máy in Chương 3: Các vấn đề về bon và thành phẩm Chương 4: Lập kế hoạch bình trang PHẦN 2: BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ Chương 5: Poscript- Rip và lưu đồ làm việc Chương 6: Các phần mềm bình trang điện tử thông dụng PHẦN 3: PHỤ LỤC Chương 7: Bình.. | Xem..


Màu sắc: Lý thuyết & Ứng dụng - TS. Ngô Anh Tuấn
Nguồn: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2010
Mã số: 23953 2013 7.8 MB 363 8,407 1  0  
 

1. Màu sắc và ánh sáng 2. Sự cảm nhận màu 3. Phục chế màu 4. Các hệ thống và không gian màu 5. Đo màu bằng các thiết bị đo 6. Ảnh hường của vật liệu đến quá trình in 7. Ứng dụng màu Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh doanh chứng khoán - Lê Đức Tố
Nguồn: Trường Đại học Thương mại, 2012
Mã số: 23804 2012 2.8 MB 126 18,216 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh chứng khoán Chương 2: Phân tích và định giá chứng khoán Chương 3: Môi giới và tự doanh chứng khoán Chương 4: Bảo lãnh và phát hành chứng khoán Chương 5: Tư vấn và quản lý danh mục đầu tư | Xem..


Bài giảng Pháp luật về kinh doanh chứng khoán - TS. Lê Vũ Nam
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 23797 2012 1.8 MB 300 18,463 1  0  
 

Chương I. Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán Chương II. Pháp luật về phát hành và niêm yết chứng khoán Chương III. Quy chế pháp lý của các chủ thể trên TTCK Việt Nam Chương IV. Pháp luật về giao dịch và công bố thông tin trên TTCK Chương V. Môi trường đầu tư và môi trường pháp lý cho đầu tư chứng khoán.. | Xem..


Bài giảng Chính sách tiền tệ - PGS.TS Hà Quang Đào
Nguồn: Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 2009
Mã số: 21313 2012 174.3 kB 113 19,833 1  0  
 

Chương 1: Ngân hàng trung ương (NHTW) Chương 2: Chính sách tiền tệ Chương 3: Phát hành tiền của NHTW Chương 4: Dự trữ bắt buộc Chương 5: Nghiệp vụ thị trường mở Chương 6: Tái cấp vốn của NHTW | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình