Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 51 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Hoàng Lâm Tịnh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2009
Mã số: 27734 2016 3.5 MB 92 2,979 1  0  
 

Chương I - Khái niệm chiến lược, quá trình hình thành và thực hiện chiến lược Chương II - Phân tích môi trường kinh doanh, hoàn cảnh nội bộ và xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược Chương III - Các phương án chiến lược cấp công ty Chương IV. Lựa chọn chiến lược của các đơn vị kinh doanh Chương V. Thực hiện chiến lược Tài liệu tham khảo | Xem..


Phân tích hoạt động kinh doanh
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2015
Mã số: 27269 2015 887.6 kB 133 9,514 1  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh. Chương II: Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chương III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. Chương IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chương V: Phân tích kết.. | Xem..


Bài giảng Phân tích môi trường
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 26196 2015 477.1 kB 55 2,122 0  0  
 

Dành cho sinh viên hệ cao đẳng Chương 1: Tổng quan về môi trường và ô nhiễm môi trường Chương 2: Ô nhiễm môi trường nước Chương 3: Ô nhiễm môi trường không khí Chương 4: Ô nhiễm tiếng ồn Chương 6: Ô nhiễm phóng xạ Chương 7: Chất thải rắn Chương 8: Thực hành phân tích chỉ tiêu chất lượng nước Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Thực hành Phân tích môi trường - Trần Thị Ngọc Diệu
Nguồn: Viện KHCN và quản lý môi trường, 2008
Mã số: 24969 2014 669.0 kB 109 2,667 0  0  
 

Giáo trình Hóa học phân tích PHẦN I: PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC Bài 1: CHẤT RẮN Bài 2: ĐỘ ACID Bài 3: ĐỘ KIỀM Bài 4: CHLORIDE Bài 5: ĐỘ CỨNG VÀ CALCI Bài 6: OXY HÒA TAN .. Bài 23: PHÂN TÍCH CaO, MgO TRONG ĐẤT | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - ThS. Trần Hoa Phúc Chân
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 24226 2013 619.0 kB 220 12,893 0  1  
 

Bài 1: Khái quát về quản trị chiến lược Bài 2: Nghiên cứu & phân tích môi trường Bài 3: Xác định sứ mạng và mục tiêu Bài 4: Xây dựng & lựa chọn chiến lược công ty Bài 5: Thực thi chiến lược Bài 6: Đánh giá chiến lược | Xem..


Quản trị Marketing
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2011
Mã số: 24015 2013 3.0 MB 258 15,580 0  0  
 

1. Tổng quan về quản trị marketing 2. Hoạch định chiến lược marketing 3. Các chiến lược marketing cạnh tranh 4. Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing 5. Phân tích môi trường marketing 6. Thị trường tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng 7. Thị trường tổ chức và hành vi mua của khách hàng tổ chức 8. Hoạch định chính sách sản.. | Xem..


Thí nghiệm Quan trắc khảo sát môi trường
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23334 2012 663.1 kB 108 17,133 0  0  
 

Bài 1: Xác định hàm lượng bụi Bài 2: Xác định hàm lượng cacbon oxyt (CO) Bài 3: Xác định hàm lượng NO2 Bài 4: Xác định hàm lượng SO2 Bài 5: Xác định hàm lượng NH3 Bài 6: Xác định hàm lượng H2S Bài 7: Xác định hàm lượng Nitrit NO2 Bài 8: Xác định hàm lượng Amoniac - Dùng thuốc thử Netsle Bài 9: Xác định.. | Xem..


Phân tích môi trường - TS. Nguyễn Văn Sức - ThS. Hồ thị Yêu Ly
Nguồn: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2006
Mã số: 23324 2012 1.2 MB 209 14,342 0  0  
 

Phần 1 - Cơ sở lý thuyết hoá học phân tích (phân tích định lượng) Chương I. Đại cương về hóa phân tích Chương II. Phương pháp phân tích trọng lượng Chương III. Các phương pháp phân tích thể tích(PP phân tích chuẩn độ) Chương IV. Phương pháp chuẩn độ axit bazơ (Phương pháp trung hoà) Chương V. Chuẩn độ oxyhóa – khử Chương VI. Phương.. | Xem..


Bài giảng Phân tích và đánh giá môi trường
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 23327 2012 1.1 MB 96 17,404 0  0  
 

Chương 1: Chỉ thị môi trường Chương 2: Các phương pháp đo đạc và phân tích chất Lượng môi trường Chương 3: Phân tích, đánh giá môi trường nước Chương 4: Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường đất Chương 5: Phân tích, đánh giá môi trường không khí Chương 6: Đánh giá tác động môi trường | Xem..


Bài giảng Hóa phân tích môi trường - TS. Trương thị Tố Oanh
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 23299 2012 983.1 kB 91 17,628 0  0  
 

Chương I. Giới thiệu chung Chương II. Phân tích môitrường Chương III. Các phương pháp phân tích Chương IV. Xử lý dữ liệu và quản lý dữ liệu Chương V. Phân tích nước Chương VI. Phân tích khí Chương VII. Phân tích chất thải rắn Chương VIII. Phân tích đất Các phương pháp phân tích dụng cụ Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23286 2012 1.2 MB 110 15,777 1  1  
 

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược Chương 2. Xác định nhiệm vụ (sứ mệnh) và mục tiêu chiến lược Chương 3. Phân tích môi trường bên ngoài Chương 5. Chiến lược cấp công ty Chương 6. Chiến lược cấp kinh doanh và cấp chức năng Chương 7. Thực thi và kiểm tra chiến lược | Xem..


Bài giảng Đánh giá tác động môi trường - PGS.TS Nguyễn Văn Thắng(cb), ThS. Nguyễn Văn Sỹ
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2010
Mã số: 23274 2012 1.3 MB 161 17,191 3  2  
 

Lời nói đầu Chương 1: Những vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường Chương 2: Phân tích nhận biết và đánh giá tác động môi trường Chương 3: Các phương pháp kỹ thuật dùng trong đánh giá tác động môi trường Chương 4: Tác động môi trường của một số loại hình dự án và biện pháp giảm thiểu Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài soạn Quản trị học
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 22804 2012 662.3 kB 72 18,415 0  0  
 

1. Khái niệm quản trị ? 2. Nhà QT phân tích môi trường kinh doanh để đưa ra các quyết định. 3. Hãy chọn một công ty biết rõ thành công. Tóm tắt về công ty đó và phân tích để làm rõ công tác quản lý lãnh đạo của công ty đó 4. Hãy chọn một công ty thất bại mà em biết. Phân tích để xác.. | Xem..


Bài giảng Phân tích môi trường - Hoàng Văn Hưng
Nguồn: Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội, 2008
Mã số: 22513 2012 908.0 kB 102 20,814 1  0  
 

Chương I. Chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường Chương II. Các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường Chương III. Xử lý mẫu Chương IV. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường Chương V. Các bài thí nghiệm và thực hành | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 22117 2012 959.1 kB 204 22,152 2  0  
 

Chương I. Nhập môn quản trị chiến lược Chương II. Phân tích môi trường ngoại vi Chương III. Phân tích môi trường nội bộ Chương IV. Hệ thống thông tin quản trị Chương VI. Xây dựng và lựa chọn chiến lược Chương VII. Chiến lược cấp công ty Chương VIII. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng Chương IX. Thực hiện chiến lược Chương X. Kiểm tra chiến lược | Xem..


Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - TS. Lưu Thanh Tâm
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, 2005
Mã số: 21542 2012 462.8 kB 63 12,880 2  2  
 

Sử dụng cho sinh viên các chuyên ngành Quản trị Ngoại thương và Quản trị Doanh nghiệp. Chương 1: Những vấn đề tổng quát về phân tích kinh tế doanh nghiệp Chương 2: Phân tích môi trường và thị trường của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích tình hình và kết quả sản xuất Chương 4: Phân tích các yếu tố cơ bản của SXKD Chương 5: Phân tích.. | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình