Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 18 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2016
Mã số: 27200 2015 10.0 MB 255 2,945 0  0  
 

Chương 1: Cơ sở của dòng chảy và truyền chất trong nước ngầm Chương 2: Vận động của nước ngầm tại giếng khoan và các phương pháp xác định các thông số của tầng chữa nước Chương 3: Đánh giá trữ lượng nước ngầm Chương 4: Mô hình toán nước ngầm Chương 5: Quản lý nước ngầm | Xem..


Cơ sở môi trường - Phần 2
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23568 2012 645.7 kB 185 15,123 1  0  
 

PHẦN II: CƠ SỞ MÔI TRƯỜNG NƯỚC Chương VI. Đại cương về nước tự nhiên Chương VII. Đặc trưng của nước Chương VIII. Các loại nước tự nhiên Chương IX. Ô nhiễm, quá trình tự làm sạch và xử lý nước tự nhiên Chương X. Quản lý và kiểm soát chất lượng nước | Xem..


Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam - Ng. Việt Dũng, Ng. Danh Tĩnh, Trịnh Lê Nguyên
Nguồn: TT PanNature, 2006
Mã số: 20975 2011 651.0 kB 40 3,440 0  0  
 

Nghiên cứu tài liệu về kinh nghiệm và mô hình thành công. Lời nói đầu 1. Giới thiệu 2. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng 3. Cách tiếp cận và mô hình quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam 4. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam: Những đánh giá chung 5. Đẩy mạnh sự tham gia của.. | Xem..


Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững Mạng lưới Nông Nghiệp Bền Vững
Nguồn: Mạng lưới Nông Nghiệp Bền Vững (SAN), 2009
Mã số: 16152 2011 694.5 kB 10,954 1  1  
 

Phần giới thiệu Vai trò diễn giải hướng dẫn(các chỉ số) Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững 1. Hệ thống quản lý xã hội và môi trường 2. Bảo tồn hệ sinh thái 3. Bảo vệ động vật hoang dã 4. Bảo tốn nguồn nước 5. Đối xử công bằng và điều kiện làm việc tốt cho người lao động 6. Sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn 7. Quan hệ cộng đồng 8. Quản lý mùa.. | Xem..


Nguyên lý Quy trình xử lý nước thải
Nguồn: Chưa xác định, 2011
Mã số: 17065 2011 2.7 MB 120 15,152 8  1  
 

A. Thành phần nước thải B. Các chất ô nhiễm trong nước thải C. Ước lượng tải lượng ô nhiễm của nước thải D. Các yếu tố cần thiết để lựa chon thông số xử lý E. Sơ đồ quy trình xử lý F. Các phương pháp xử lý G. Tái sử dụng H. Quản lý nguồn nước | Xem..


Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và môi trường
Nguồn: Uỷ hội sông Mê Công, 2001
Mã số: 13290 2010 738.2 kB 23 12,091 0  0  
 

Bài 1: Sử dụng tài nguyên lưu vực sông Mê Công Bài 2: Tổng quan về nội dung quản lý tài nguyên nước và môi trường tổng hợp. Bài 3: Những cản trở đối với quản lý tài nguyên và môi trường tổng hợp trên lưu vực sông Mê Công Bài 4: Những quy định để phát triển QLTN&MTT có Hiệu quả Bài 5: Chính sách là công cụ.. | Xem..


Kỹ thuật và quản lý Hệ thống nguồn nước - Larry W Mays, Yeou – Koung Tung
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN, 2010
Mã số: 12655 2010 7.6 MB 579 15,928 5  1  
 

Lời nói đầu Phần 1: Các nguyên lý Chương 1. Giới thiệu Chương 2. Kinh tế học trong hệ thống nguồn nước Chương 3. Quy hoạch tuyến tính và những ứng dụng cho hệ thống nguồn nước Chương 4. Ứng dụng quy hoạch phi tuyến và quy hoạch động trong hệ thống nguồn nước Chương 5. Phân tính tính bất định và độ tin cậy của hệ thống nguồn nước Phần 2: Kỹ thuật và quản lý cấp nước Chương 6. Sự báo nhu cầu dùng.. | Xem..


Tài nguyên nước lục địa - Nguyễn Võ Châu Ngân
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 27351 2009 2.4 MB 195 17,791 10  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Tài nguyên nước Chương II: Tài nguyên nước mặt Chương III: Tài nguyên nước ngầm Chương IV: Các vấn đề về ô nhiễm nguồn nước Chương V: Bảo vệ chất lượng nguồn nước Chương VI: Quản lý tổng hợp nguồn nước Tài liệu tham khảo | Xem..


Kỹ Thuật Khai thác nước ngầm - TS. Phạm Ngọc Hải – TS. Phạm Việt Hòa
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ lợi, 2009
Mã số: 7622 2009 2.5 MB 157 19,908 11  2  
 

Chương 1. Khái quát về nước ngầm Chương 2. Phân loại và sự biến động của nước ngầm Chương 3. Chất lượng nước ngầm Chương 4. Điều tra đánh giá nước ngầm Chương 5. Tính toán công trình khai thác nước ngầm Chương 6. Quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm Tài liệu tham khảo | Xem..


Handbook for Developing Watershed Plans to Restore and Protect Our Waters
Nguồn: EPA, 2009
Mã số: 9619 2009 6.3 MB 400 5,623 1  0  
 

Cẩm nang kế hoạch phát triển lưu vực nhằm bảo vệ và phục hồi nguồn nước. Chapter 1. Introduction. Chapter 2. Overview of Watershed Planning Process. Chapter 3. Build Partnerships. Chapter 4. Define Scope of Watershed Planning Effort. .. Chapter 13. Implement Watershed Plan and Measure Progress Appendix | Xem..


Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản
Nguồn: Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 1, 2008
Mã số: 8992 2008 712.0 kB 20 39,987 82  17  
 

Mở đầu 1. Một số đặc tính của môi trường nước ao nuôi 2. Đặc tính hoá học của môi trường nước ao nuôi 3. Muối dinh dưỡng (đạm, lân) các chất hữu cơ, sắt 4. Quản lý chất lượng nước 5. Một số biện pháp xử lý môi trường ao nuôi 6. Thực hành và thảo luận | Xem..


Dòng chảy môi trường - Megan Dyson, Ger Berkharmp và John Scanlon
Nguồn: IUCN, 2008
Mã số: 4036 2008 3.0 MB 147 8,607 12  1  
 

Tài liệu hướng dẫn này là cuốn sách thứ hai trong loạt sách của chương trình Sáng kiến nước và thiên nhiên, dựa trên rất nhiều kinh nghiệm ở các nước nhằm tư vấn thực hành đối với vấn đề cấp thiết này trong chương trình nghị sự tài nguyên nước. Đi xa hơn những tài liệu hiện có, cuốn sách này đưa ra những hướng dẫn thực hành các vấn đề kỹ thuật cũng như.. | Xem..


Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản - Nhiều tác giả
Nguồn: Đại học Cần Thơ, 2008
Mã số: 2172 2008 6.9 MB 201 34,475 118  26  
 

Chương 1. Sự đa dạng của hệ sinh thái thủy vực Chương 2. Tính chất vật lý của môi trường nước Chương 3. Đặc tính hóa học của môi trường nước Chương 4. Đặc tính nền đáy ao Chương 5. Dinh dưỡng và các quá trình sinh học Chương 6. Quản lý chất lượng nước Chương 7. Phân tích chất lượng nước | Xem..


Hiện trạng và giải pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất tại Đà Nẵng - PGS.TS. Nguyễn Xuân Mãn TSKH. Bùi Tá Long
Nguồn: Viện Cơ học Ứng dụng, 2008
Mã số: 4352 2008 274.4 kB 47 13,240 8  2  
 

Điều tra cơ bản, đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, khai thác tiềm năng và qui hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nước dưới đất là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay trong công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 1. Mở đầu 2. Chương 1: Đặc điểm địa lý, Kinh tế -.. | Xem..


Quản lý nguồn nước - Phạm Ngọc Dũng,Nguyễn Đức Quý,Nguyễn Văn Dung
Nguồn: Đại học Nông nghiệp I, 2008
Mã số: 2461 2008 7.1 MB 200 23,417 64  7  
 

Lời giới thiệu Mục lục Chương 1: Đại cương về môn học Chương 2: Tổng quan về tài nguyên nước có liên quan đến sử dụng đất Chương 3: Một số vấn đề về chất lượng của nguồn nước | Xem..


Hướng dẫn sử dụng EPANET
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1249 2008 628.7 kB 26 25,267 16  32  
 

EPANET là một chương trình máy tính được phát triển bởi kho cung cấp nước và nguồn nước thuộc tổ chức Bảo vệ môi trường của Mỹ (US EPA) nhằm thực hiện các mô phỏng tính chất thủy lực và chất lượng nước theo thời gian trong mạng lưới đường ống có áp. Xuất phát từ một mô tả mạng lước đường ống (bao gồm các đoạn ống, điểm nối các ống, bơm, van, đài nước và bể chứa), các điều.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình