Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 38 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Chuyên đề Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp - PGS.TS. Vũ Thành Hưng
Nguồn: Cục Phát triển Doanh nghiệp, 2012
Mã số: 28051 2016 996.5 kB 97 15,486 0  0  
 

Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lời mở đầu Chương 1: Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Chương 2: Các chức năng quản trị trong doanh nghiệp Chương 3: Các chức năng kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 4: Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh Phần kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Tâm lý học Quản trị kinh doanh
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 26301 2015 430.7 kB 95 3,841 0  0  
 

I. Một số vần đề về nhân cách cá nhân II. Một số hiện tượng tâm lý – xã hội phổ biến trong tập thể III. Tâm lý học về nguời lãnh đạo. IV. Tâm lý khách hàng Bài tập | Xem..


Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bùi Quốc Việt
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 25805 2014 466.5 kB 84 2,452 0  0  
 

Chương I. Khái lược về kinh doanh và quản trị kinh doanh Chương II. Vận dụng các qui luật, nguyên tắc và phương pháp quản trị kinh doanh Chương III. Thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh Chương IV. Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm tra trong quản trị kinh doanh Chương V. Đổi mới quản trị kinh doanh | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - ThS. Trần Hoa Phúc Chân
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 24226 2013 619.0 kB 220 13,198 0  1  
 

Bài 1: Khái quát về quản trị chiến lược Bài 2: Nghiên cứu & phân tích môi trường Bài 3: Xác định sứ mạng và mục tiêu Bài 4: Xây dựng & lựa chọn chiến lược công ty Bài 5: Thực thi chiến lược Bài 6: Đánh giá chiến lược | Xem..


Bài giảng Quản trị thương hiệu - Trần Anh Quang
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 24218 2013 3.7 MB 336 13,258 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về thương hiệu Chương 2: Tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu Chương 3: Tạo dựng và phát triển thương hiệu Chương 4: Định vị thương hiệu Chương 5. Xây dựng thương hiệu Chương 6: Truyền thông thương hiệu | Xem..


Tâm lý quản trị kinh doanh - TS. Thái Trí Dũng
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2007
Mã số: 22949 2012 275.8 kB 67 28,536 6  4  
 

Mở đầu: Giới thiệu môn học tâm lý quản trị kinh doanh Bài 1: Khái quát về đời sống tâm lý Bài 2: Các phương pháp tìm hiểu tâm lý trong hoạt động quản trị kinh doanh Bài 3: Hoạt động nhận thức Bài 4: Tình cảm và ý chí Bài 5: Nhân cách và các phẩm chất của nhân cách Bài 6:.. | Xem..


Nhập môn Quản trị doanh nghiệp - GS.TSKH. Boleslaw Rafal Kuc, TS. Ng. Hoàng Tiến
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 22803 2012 504.0 kB 60 22,608 0  1  
 

Lời giới thiệu PHẦN MỘT – Những vấn đề căn bản trong quản trị doanh nghiệp I. Đại cương về doanh nghiệp - Định nghĩa doanh nghiệp - Phân loại doanh nghiệp - Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp - Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh II. Đại cương về quản trị doanh nghiệp - Các chức năng của quản trị doanh nghiệp - Vai trò và các kỹ năng của nhà lãnh đạo trong quản trị doanh nghiệp - Phân.. | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp 1 - Nguyễn Ngọc Duy
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2006
Mã số: 21096 2011 713.7 kB 137 17,935 0  1  
 

Chương I. Giới thiệu những qui chế pháp lý về doanh nghiệp Chương II. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp Chương III. Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp Chương IV. Quản trị sự thay đổi và sự đổi mới tổ chức Chương V. Nghệ thuật quản trị kinh doanh Chương VI. Phương pháp quản lý doanh nghiệp Chương VII. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp (business plan) | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Ngọc Duy
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2007
Mã số: 20566 2011 177.4 kB 120 13,857 1  1  
 

Chương I. Quản trị lao động trong doanh nghiệp Chương II. Quản trị mua sắm và dự trữ nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Chương III. Quản trị kỹ thuật – công nghệ trong doanh nghiệp Chương IV. Quản trị vốn trong doanh nghiệp Chương V. Hoạch định giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Chương VI. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Đinh Công Khải
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 20883 2011 3.2 MB 175 19,623 0  0  
 

Phần 1. Chương 1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia Phần 2 - Thương mại quốc tế và Đầu tư quốc tế Chương 2. Lý thuyết thương mại quốc tế và sự hợp nhất kinh tế Chương 3. Đầu tư quốc tế Phần 3 - Môi trường kinh doanh quốc tế Chương 4: Môi trường kinh tế Chương 5: Môi trường tài chính Chương 6: Môi trường pháp luật Chương 7: Môi trường văn hoá Phần 4 - Hoạch.. | Xem..


Quản trị kinh doanh - Diệp Thị Ngọc Thà
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, 2010
Mã số: 20639 2011 994.8 kB 90 19,536 1  1  
 

Hệ cao đẳng. Chương 1: Tổng quan về quản trị và kinh doanh Chương 2: Kỹ thuật quản trị kinh doanh Chương 3: Các vấn đề liên quan trong quản trị kinh doanh Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 16840 2011 687.8 kB 93 17,043 2  1  
 

Chương I: Đại cương về quản trị kinh doanh ngân hàng Chương II: Quản trị chiến lược kinh doanh Chương III: Quản trị tổ chức và nhân lực Chương IV: Quản trị tài sản và vốn trong KD ngân hàng Chương V: Quản trị kết quả tài chính | Xem..


Bài giảng Nhập môn kinh doanh nông nghiệp - Nguyễn Thiện Tâm
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 18738 2011 1.1 MB 93 18,244 2  1  
 

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Chương 2. Các loại hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp. Chương 3. Cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh nông nghiệp Chương 4. Chiến lược kinh doanh nông nghiệp | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 18840 2011 1010.2 kB 138 17,217 1  0  
 

Chương 1. Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Chương 2. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Chương 3. Nghiên cứu môi trường và phân tích nội bộ doanh nghiệp Chương 4. Chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp bộ phận doanh nghiệp Chương 5. Phân tích và lựa chọn chiến lược Chương 6. Tổ chức thực hiện chiến lược Chương 7. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến.. | Xem..


Bài giảng Định mức kinh tế kỹ thuật - Cơ sở của quản trị kinh doanh - PGS-TS. Phan Tố Uyên
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009
Mã số: 18507 2011 1.4 MB 352 24,201 0  3  
 

Chương 1: Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đối tượng, PP nghiên cứu môn học Chương 2: Bản chất kinh tế và nhiệm vụ của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương 3: Hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu và chỉ tiêu sử dụng Chương 4: Thành phần và cơ cấu của mức tiêu dùng Chương 5: Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương 6: Tổ chức.. | Xem..


Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường cho công ty Prudential Việt Nam - Lê Quốc Chính
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2004
Mã số: 16577 2011 1.5 MB 115 13,497 0  0  
 

Luận văn cao học QTKD 2004. Chương 1: Cơ sở lý thuyết của đề tài. Chương 2: Phân tích thực trạng kinh doanh của công ty Prudential Việt Nam trong thời gian qua. Chương 3: Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình