Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 116 mục.
12345678
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình DBMS - Tổ HTTT
Nguồn: Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, 2008
Mã số: 26298 2017 1.6 MB 250 10,545 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL và SQL Server Chương 2: Tạo và thiết lập ràng buộc CSDL Chương 3: Quản lý và duy trì dữ liệu Chương 4: Làm việc với view Chương 5: Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger Chương 6: Bảo mật trong SQL Chương 7: Giao dịch SQL Phụ lục Tài liệu tham khảo | Xem..


Cơ sở dữ liệu - Chu Nguyễn Thành Long
Nguồn: IETC, 2013
Mã số: 27775 2016 521.5 kB 57 10,856 0  0  
 

Dành cho hệ Tại chức Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chương 2: Các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 3: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu Chương 4: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu | Xem..


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - KS. Nguyễn Vương Thịnh
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2008
Mã số: 27558 2016 2.9 MB 241 9,910 0  0  
 

Mở đầu Phần I. Quản trị SQL Server Phần II. Câu lệnh T-SQL Phần III. Phát triển ứng dụng với SQL Server | Xem..


Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Huỳnh Văn Đức
Nguồn: Trường Đại học kinh tế TP.HCM, 2009
Mã số: 27133 2015 1.7 MB 134 4,906 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chương 2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 3. Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL Chương 4. Phụ thuộc hàm Chương 5. Dạng chuẩn Chương 6. Chuẩn hoá lược đồ quan hệ Chương 7. Mô hình thực thể kết hợp Phụ lục. XẾP LỊCH THỰC HÀNH | Xem..


Thiết kế, xây dựng và quản trị CSDL
Nguồn: Ban chỉ đạo CNTT, 2004
Mã số: 27037 2015 970.9 kB 127 2,264 0  0  
 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu chương 2: Mô hình thực thể-liên kết chương 3: Mô hình quan hệ, các ràng buộc quan hệ và đại số quan hệ chương 4: Phụ thuộc hàm và chuẩn hoá cơ sở dữ liệu quan hệ chương 5: Giới thiệu ngôn ngữ vấn tin có cấu trúc SQL Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Cơ sở dữ liệu - ThS. Đỗ Thị Minh Nguyệt
Nguồn: Trường CĐCĐ HT, 2010
Mã số: 26969 2015 357.7 kB 47 2,165 0  0  
 

Chương I. Giới thiệu chung về CSDL Chương II. Mô hình thực thể liên kết Chương III. Mô hình DLQH & CSDL quan hệ Chương IV. Ngôn ngữ vấn tin SQL Chương V. Ràng buộc dữ liệu | Xem..


Bài giảng Oracle - Trần Hồ Lệ Phương Đan
Nguồn: Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ, 2013
Mã số: 26906 2015 1.9 MB 223 7,515 0  0  
 

Phần 1: Tổng quan về Oracle, Phần 2: Ngôn ngữ SQL Phần 3: Ngôn ngữ PL/SQL - Các hàm có sẵn trong Oracle - Ngôn ngữ thủ tục PL/SQL - Function - procedure - package - trigger | Xem..


SQL Server 2008 - Lương Trần Hy Hiến
Nguồn: Nhất Nghệ, 2015
Mã số: 26613 2015 0 53 6,596 1  0  
 

- Các khái niệm về cơ sở dữ liệu - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu | Xem..


Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Khoa CNTT & Truyền Thông
Nguồn: Trường Đại Học Cần Thơ, 2011
Mã số: 26425 2015 2.2 MB 142 1,871 0  0  
 

Tổng quan môn học Phần lý thuyết Chương 1 – Các biện pháp bảo vệ CSDL Chương 2 Ngôn ngữ SQL & PL/SQL trong Oracle Chương 3. Quản lý giao dịch & phục hồi Phần thực hành Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Bài tập C|EH
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 26396 2015 5.2 MB 120 1,708 0  0  
 

Kỹ năng dành cho hacker mũ trắng. Bài 1: Footprinting Bài 1: Tìm thông tin về Domain Bài 2: Tìm thông tin email Bài 2: Scanning Bài 3: System hacking Bài 4: Trojan và backdoor Bài 5: Các phương pháp sniffer Bài 6: Tấn Công từ chối dịch vụ DoS Bài 7: Social Engineering Bài 8: Session Hijacking Bài 9: Hacking Web Server Bài 10: Web.. | Xem..


Bài giảng SQL Server
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 26178 2015 1.0 MB 194 2,051 0  0  
 

Chương I: Giới thiệu tổng quan về SQL Server Chương II: Xây dựng một CSDL trong SQL Server - Cấu trúc lệnh SQL thường dùng - Lập trình với SQL Server | Xem..


Nhập môn cơ sở dữ liệu - Hoàng Quang
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Huế, 2009
Mã số: 25829 2014 1.1 MB 155 1,479 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Khái quát về cơ sở dữ liệu Chương 2. Mô hình thực thể-mối quan hệ Chương 3. Mô hình quan hệ Chương 4. Mô hình hướng đối tượng Chương 5. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 6. Giới thiệu về sql Bài tập nhập môn cơ sở dữ liệu Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Hệ quản trị SQL Server 2000 - Hoàng Thanh Long
Nguồn: K50-CNTT-Đại học Vinh, 2015
Mã số: 25671 2014 2.6 MB 54 2,876 0  0  
 

Chương I. Giới thiệu SQL Server 2000 Chương II. Thành phần của SQL Server 2000 Chương III. Thao tác căn bản trên SQL Server Chương IV. Chuẩn hóa và quan hệ .. Chương XIV. Một số vấn đề nâng cao | Xem..


Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Thế Dũng
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2011
Mã số: 25414 2014 4.8 MB 280 3,303 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu Chương 2. Mô hình cơ sở dữ liệu Chương 3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 4. Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu Chương 5. Ràng buộc toàn vẹn Chương 6. Phụ thuộc hàm và khóa Chương 7. Phân tách Chương 8. Chuẩn hóa Chương 9. Phụ thuộc đa trị Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Trịnh Hoàng Nam(cb), Trà Linh, Hoàng Mai
Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, 2014
Mã số: 25278 2014 4.8 MB 237 8,514 2  0  
 

Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu Chương 2: Mô hình thực thể kết hợp Chương 3: Mô hình thực thể kết hợp mở rộng Chương 4: Mô hình dữ liệu quan hệ Chương 5: Đại số quan hệ và phép tính quan hệ Chương 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 7: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc Chương 8: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 9: Tối ưu hóa truy vấn | Xem..


Bài tập tổng hợp SQL - htplasma
Nguồn: SGL, 2013
Mã số: 25208 2014 105.4 kB 14 9,696 0  0  
 

Bài tập tổng hợp SQL – có Đáp án. - Sử dụng câu lệnh SELECT viết các yêu cầu truy vấn dữ liệu - Sử dụng câu lệnh UPDATE thực hiện các yêu cầu - Thực hiện các yêu cầu dưới đây bằng câu lệnh DELETE Lời giải | Xem..

12345678
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình