Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 135 mục.
123456789
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 28245 2017 502.5 kB 28 12,831 0  0  
 

PHẦN A – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Giới thiệu chung về Phân tích tài chính doanh nghiệp II. Nội dung Phân tích tài chính doanh nghiệp PHẦN B: XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHDN I. Quy trình chấm điểm xếp hạng II. File chấm điểm tự động | Xem..


Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Trường CĐ Nghề ĐẮK LẮK, 2015
Mã số: 27993 2016 1012.1 kB 78 4,218 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp Chương 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh Chương 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Chương 6: Kế hoạch hóa tài chính | Xem..


Bài giảng Tài chính – tiền tệ - Trương Minh Tuấn
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2011
Mã số: 26268 2015 1.6 MB 321 2,483 0  0  
 

Chương 1. Đại cương về tài chính Chương 2: Tiền tệ. Những vấn đề về lạm phát Chương 3: Tài chính công Chương 4: Tài chính doanh nghiệp Chương 5: Các trung gian tài chính Chương 6: Tín dụng và lãi suất Chương 7: Hệ thống ngân hàng | Xem..


Bài giảng Tài chính Tiền tệ
Nguồn: Sưu tầm, 2015
Mã số: 25638 2014 3.1 MB 56 3,233 0  0  
 

Handout x6 slide. Chương I: Đại cương về tài chính Chương II: Đại cương về tiền tệ Chương III: Tài chính công Chương IV: Tài chính doanh nghiệp Chương V: Trung gian tài chính Chương VI: Tín dụng và lãi suất Chương VII: Thị trường tài chính | Xem..


Giáo trình Tài chính Tín dụng - ThS. Huỳnh Kim Thảo
Nguồn: Trường CĐ Công nghệ Thông tin Tp.HCM, 2013
Mã số: 25645 2014 675.2 kB 64 12,146 1  1  
 

Lời mở đầu Chương 1 : Tổng quan về tài chính Chương 2 : Tài chính công và ngân sách nhà nước Chương 3 : Tài chính doanh nghiệp Chương 4 : Thị trường tài chính Chương 5 : Ngân hàng thương mại Chương 6 : Tín dụng và lãi suất Chương 7 : Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia | Xem..


Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - ThS. Đào Anh Tuấn
Nguồn: Biên soạn, 2004
Mã số: 25600 2014 334.7 kB 29 2,727 0  0  
 

1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp 2. Một số nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Kế toán doanh nghiệp 2 - Tổ kinh tế
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 25392 2014 143.6 kB 113 2,432 0  0  
 

Chương I: Kế toán vật liệu-công cụ-dụng cụ Chương II: Kế toán tài sản cố định Chương III: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương IV: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương V: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận Chương VI : Báo cáo tài chính doanh.. | Xem..


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 25218 2014 530.1 kB 351 10,569 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương 2. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Chương 3. Giá trị theo thời gian của tiền tệ Chương 4. Doanh lợi và rủi ro Chương 5. Chi phí sử dụng vốn Chương 6. Cơ cấu vốn Chương 5. Đầu tư dài hạn | Xem..


Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - TS. Phạm Thanh Bình
Nguồn: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN, 2009
Mã số: 24772 2013 1.3 MB 203 5,838 0  0  
 

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp Chương 2: Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp Chương 3: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Chương 4: Đầu tư phát triển Chương 5: Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp Chương 6: Những vấn đề tài chính trong trường hợp cơ cấu lại, giải thể, phá sản doanh.. | Xem..


CFA Level 1 2013 Study Note - Book 4
Nguồn: Kaplan Schweser, 2013
Mã số: 24248 2013 7.5 MB 337 12,491 0  0  
 

Tài chính doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, và các đầu tư chứng khoán. Book 4- Corporate finance, portfolio management, and equity investments. Reading Assignments and Learning Outcome Statements Study Session 11 - Corporate Finance Self-Test- Corporate Finance Study Session 12- Portfolio Management Self-Test- Portfolio Management Study Session 13 - Equity: Market Organization, Market Indices, and Market.. | Xem..


Bài giảng kế toán doanh nghiệp - Nâng cao - ThS. Cồ Thị Thanh Hương
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 24216 2013 2.3 MB 315 13,095 2  1  
 

Chương 1. Kế toán các khoản đầu tư dài hạn Chương 2. Kế toán thuê tài sản Chương 3. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh Chương 4. Kế toán các nội dung liên quan đến thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót (VAS 23, VAS 29) Chương 5. Báo cáo tài chính hợp nhất Tham khảo: -.. | Xem..


Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Tuyết Khanh
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2016
Mã số: 24098 2013 773.5 kB 100 2,329 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 2: Yếu tố lãi suất trong các quyết định tài chính Chương 3: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp Chương 4: Lượng giá chứng khoán Chương 5: Chi phí sử dụng vốn – cơ cấu tài chính và hệ thống các đòn bẩy Chương 6: Phân tích tài chính doanh nghiệp Tài liệu.. | Xem..


Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp - Khoa Kế toán
Nguồn: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 2011
Mã số: 23633 2012 793.5 kB 111 23,304 1  2  
 

Chương 1: Những vấn đề chung của phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - TS. Lê Thị Lanh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2013
Mã số: 23608 2012 1.8 MB 171 2,010 0  0  
 

C1. Tổng quan về quản trị TCDN C2. Thời giá tiền tệ C3. Định giá chứng khoán C4. Lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp C5. Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp **File PPT bị thiếu font VNI, hơi khó dùng | Xem..


Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Tôn Thất Minh Mẫn
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 23525 2012 195.8 kB 831 16,439 1  0  
 

Chương I: Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán Chương II: Kế toán các khoản ứng trước Chương III: Kế tóan các nghiệp vụ thanh toán Chương IV: Kế toán tài sản cố định Chương V: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương VI: Kế toán tiền lương Chương VII: Kế toán chi phí sản xuất Chương VIII: Kế toán thành phẩm Chương IX: Báo cáo.. | Xem..


Tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Giáo án , 2010
Mã số: 21991 2012 142.4 kB 90 22,949 2  0  
 

Chương I: Tổ chức tài chính doanh nghiệp Chương II: Tài sản cố định và vốn cố định Chương III: Vốn lưu động Chương IV: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm Chương V: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Chương VI: Thị trường tài chính Chương VII: Đầu tư dài hạn trong các doanh nghiệp Chương VIII: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn Chương IX: Định giá doanh.. | Xem..

123456789
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình