Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 35 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Kinh tế phát triển
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2015
Mã số: 27271 2015 924.8 kB 188 7,416 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 2. Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội Chương 3. Các nguồn lực với tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 4. Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 5. Nông nghiệp với tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 6. Công nghiệp với tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 7... | Xem..


Thị trường xanh: Kinh tế về phát triển bền vững - Theodore Panayotou, Phan Thị Giác Tâm dịch
Nguồn: Tổ chức SIDA – Thụy Điển và EEPSEA, Canada, 1992
Mã số: 27165 2015 576.6 kB 124 13,232 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1: Suy thoái môi trường - tầm mức của vấn đề Chương 2: Thất bại của thị trường và suy thoái môi trường Chương 3: Thất bại chính sách và suy thoái môi trường Chương 4: Đạt được phát triển bền vững nhờ cải cách chính sách Chương 5: Vai trò của viện trợ phát triển Chương 6: Phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế PHỤ LỤC A: Các.. | Xem..


Giáo trình Kinh tế vĩ mô - ThS: Nguyễn Hoài Nam, Minh Phượng, Huyền Thương
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25769 2014 655.8 kB 113 2,688 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I. Tổng quan về kinh tế học vĩ mô Chương II. Tăng trưởng kinh tế Chương III. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Chương IV. Tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế Chương V. Tiền tệ và thị trường tiền tệ Chương VI. Lạm phát và thất nghiệp Chương VII. Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở | Xem..


Bài giảng Kinh tế vĩ mô II - ThS. Nguyễn Thị Hồng
Nguồn: Trường Đại học Ngoại Thương, 2010
Mã số: 25592 2014 204.7 kB 470 2,318 0  0  
 

Chương 1: Ôn tập kinh tế vĩ mô I Chương 2: Mô hình IS – LM và tổng cầu trong nền KT đóng Chương 3: Mô hình Mundell – Fleming và tổng cầu trong nền KT mở Chương 4: Tổng cung và mô hình đường Phillips Chương 5: Các lý thuyết về tiêu dùng Chương 6: Tăng trưởng kinh tế Chương 7: Tranh luận về các chính sách KTVM Chương 8: Đầu tư | Xem..


Giáo trình Kinh tế học vĩ mô
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 20282 2011 160.9 kB 113 1,635 0  0  
 

Chương 1. Đại cương về kinh tế học vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế Chương 2. Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân Chương 3. Tổng cung - tổng cầu Chương 4. Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh tế Chương 5. Thất nghiệp và lạm phát Chương 6. Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở Chương 7. Các chính sách nhằm ổn định vĩ mô nền kinh tế -.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế vĩ mô
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 24231 2013 1.6 MB 246 12,790 1  1  
 

Chương 1. Tổng quan về kinh tế học vĩ mô Chương 2. Đo lường thu nhập, giá cả và thất nghiệp Chương 3. Tổng cầu và mô hình số nhân Chương 4. Chính sách tài khoá và ngoại thương Chương 5. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ Chương 6. Chính sách ổn định hóa kinh tế mô hình IS - LM Chương 7. Lạm phát và thất nghiệp Chương 8. Chính sách tỷ giá hối đoái và kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở Chương 9. Tăng trưởng kinh tế [ Download ngoài ] | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mã số: 23550 2012 1.0 MB 161 16,085 1  0  
 

Mở đầu Chuyên đề I. Tổng quan về phát triển kinh tế Chuyên đề II. Các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế Chuyên đề III. Ngoại thương với phát triển kinh tế | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vĩ mô - Nguyễn Phúc Hải
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
Mã số: 23485 2012 2.0 MB 189 4,130 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan kinh tế học vĩ mô Chương 2. Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô Chương 3. Tăng trưởng kinh tế Chương 4. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Chương 5. Thất nghiệp Chương 6. Tổng cầu và tổng cung Chương 7. Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương 8. Tiền tệ và chính sách tiền tệ | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - Nguyễn Thị Oanh
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2008
Mã số: 19672 2011 184.4 kB 259 16,047 1  0  
 

Chương mở đầu: Giới thiệu về Kinh tế học phát triển và Các nước đang phát triển Chương 2. Các mô hình tăng trưởng kinh tế Chương 3. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Chương 4. Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - Lê Ngọc Uyển
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2011
Mã số: 19603 2011 5.8 MB 333 14,240 0  1  
 

Chương 1: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương 2: Các lý thuyết tăng trưởng & phát triển kinh tế Chương 3: Các nguồn lực phát triển. Chương 4: Nông nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 5: Công nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 6: Ngoại thương và phát triển. Chương 7. Nghèo đói, bất bình đẳng & tăng trưởng kinh.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Võ Tất Thắng
Nguồn: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007
Mã số: 19595 2011 3.7 MB 202 13,660 0  0  
 

§. Dân số và phát triển §. Lao động và phát triển §. Phúc lợi con người và phát triển kinh tế §. Nông nghiệp và phát triển §. Vốn với phát triển kinh tế §. Mô hình tăng trưởng kinh tế §. Mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế | Xem..


Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - TS. Giang Thanh Long
Nguồn: Trung tâm Phân tích Kinh tế, 2010
Mã số: 19490 2011 4.7 MB 16,476 3  1  
 

“Nguyên lý kinh tế học vĩ mô”. Chương 1. Giới thiệu môn học Chương 2. Đo lường thu nhập và mức giá PHẦN 1: NỀN KINH TẾ TRONG DÀI HẠN Chương 3. Tăng trưởng kinh tế và chính sách thúc đẩy tăng trưởng Chương 4. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Chương 5. Thất nghiệp PHẦN 2: NỀN KINH TẾ TRONG NGẮN HẠN Chương 6. Tổng cầu, Tổng cung và biến động kinh tế vĩ.. | Xem..


Bài giảng Phân tích kinh tế các vấn đề xã hội - TS. Giang Thanh Long
Nguồn: Trung tâm Phân tích Kinh tế, 2010
Mã số: 19491 2011 2.5 MB 14,216 0  0  
 

Bài 1. Dân số và tăng trưởng kinh tế: Các khái niệm, mối quan hệ và vấn đề chính sách Bài 2. Tăng trưởng, nghèo và phân phối thu nhập Bài 3. Đánh giá tác động của một chương trình / chính sách Bài 4. Di cư: Thay đổi cuộc sống? Bài 5. Tự do hóa thương mại | Xem..


Quản lý rủi ro để tăng trưởng công bằng
Nguồn: UNDP Việt Nam, 2010
Mã số: 19203 2011 1.6 MB 125 11,061 0  0  
 

Lời tựa 1. Giới thiệu 2. Phương pháp luận 3. Sự tham gia của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu 4. Mục tiêu phát triển của Việt Nam 5. Khẳng định các xu thế kinh tế toàn cầu và khu vực và năm nhóm chủ đề chính 6. Đánh giá tác động của các xu thế tới Việt Nam trong thời kỳ 2011-2020 7. Các lựa chọn chiến lược và đề xuất chính sách | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - PGS .TS Đinh Phi Hổ
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2008
Mã số: 18901 2011 3.1 MB 361 19,773 0  2  
 

Chương 1. Tăng trưởng kinh tế: Mô hình lý thuyết & thực tiễn Chương 2. Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương 3. Phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết & thực tiễn Chương 4. Công nghiệp với phát triển kinh tế Chương 5. Lý thuyết tăng trưởng và phát triển nông nghiệp Chương 6. Ngoại thương với phát triển kinh tế | Xem..


Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Vũ Thành Tự Anh
Nguồn: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2009
Mã số: 34905 2011 12.4 MB 16,252 1  3  
 

Bài giảng 1. Cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước: Tồn tại thế lực thị trường Bài giảng 2. Cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước: Thông tin bất cân xứng Bài giảng 3. Cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước: Hàng hóa công Bài giảng 4. Cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước: Ngoại tác Bài giảng 5. Cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước: Bất bình đẳng Bài giảng 6. Cơ sở cho sự can thiệp của.. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình