Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 16 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Kết cấu nhà cao tầng: Những khái niệm cơ bản - Nguyen Huu Anh Tuan
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 27256 2015 3.1 MB 121 8,722 0  0  
 

Bài 1. Tổng quan Bài 2. Hệ kết cấu chịu lực Bài 3. Những nguyên tắc cơ bản thiết kế kết cấu nhà cao tầng BTCT toàn khối Bài 4. Khái niệm về động lực học kết cấu Bài 6. Xác định các đặc trưng động lực học Bài 7. Tải trọng và tác động Bài 8. Thiết kế tiết diện và cấu tạo bê tông cốt thép | Xem..


Kết cấu nhà cao tầng: Những khái niệm cơ bản
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 25886 2014 3.6 MB 121 1,690 0  0  
 

Bài 1. Tổng quan Bài 2. Hệ kết cấu chịu lực Bài 3. Những nguyên tắc cơ bản thiết kế kết cấu nhà cao tầng BTCT toàn khối Bài 4. Khái niệm về động lực học kết cấu Bài 6. Xác định các đặc trưng động lực học Bài 7. Tải trọng và tác động Bài 8. Thiết kế tiết diện và cấu tạo bêtông cốt thép | Xem..


Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng - ThS. Phạm Phú Anh Huy
Nguồn: Trường Đại học Duy Tân, 2010
Mã số: 20715 2011 2.1 MB 126 23,518 8  4  
 

Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng Chương 3: Tải trọng và tác động Chương 4: Nguyên lý thiết kế các kết cấu nhà cao tầng Chương 5: Nguyên lý cấu tạo hệ kết cầu nhà cao tầng Chương 6: Ứng dụng Etabs để thiết kế nhà cao tầng Tài liệu tham khảo | Xem..


Các bảng tra trợ giúp thiết kế đường giao thông
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2010
Mã số: 10807 2010 1.9 MB 21 10,883 3  0  
 

Môt số bảng tra trợ giúp thiết kế Phần I. Xác định tải trọng và tác động 1. Số liệu thiết kế 2. Xác định tải trọng tại mặt cắt đáy móng 3. Tính ứng suất đáy móng 4. Xác định tải trọng tại mặt cắt A-A 5. Xác định tải trọng tại mặt cắt B-B 6. Tải trọng tác dụng lên mặt cắt C-C Phần II: Kiểm toán tiết diện | Xem..


Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 (TCXD 229:1999)
Nguồn: Bộ Xây dựng, 1999
Mã số: 11723 2010 1.2 MB 56 40,243 10  2  
 

Chỉ dẫn này dùng để tính toán thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên các kết cấu, nền móng nhà và các công trình theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737:1995.. | Xem..


Thuỷ công - Tập I - Ngô Trí Viềng (chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ lợi , 2004
Mã số: 15383 2009 5.5 MB 348 18,785 12  1  
 

Lời nói đầu Phần I - Công trình Thủy lợi - Kiến thức chung, cơ sở tính toán Chương 2 - Thấm dưới đáy và hai bên công trình thuỷ lợi Chương 3 - Tải trọng và tác động lên công trình thuỷ lợi Chương 4 - Tính toán ổn định và độ bền của công trình. Chương 5 - Một số vấn đề thuỷ lực của công trình tháo nước. Phần II - Các.. | Xem..


Các quy định chủ yếu về thiết kế Công trình thuỷ lợi (TCXDVN 285:2002) - Bộ Xây dựng
Nguồn: Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam, 2009
Mã số: 8372 2009 2.1 MB 6,031 8  1  
 

TCXDVN 375:2006: Thiết kế công trình chịu động đất được biên soạn trên cơ sở chấp nhận Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance có bổ sung hoặc thay thế các phần mang tính đặc thù Việt Nam. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất. Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu.. | Xem..


Vibrations: Analytical and Experimental Modal Analysis - Dr. Randall J. Allemang, Professor
Nguồn: Structural Dynamics Research Laboratory, 2009
Mã số: 9344 2009 2.1 MB 219 3,214 0  0  
 

Dao động - Phân tích và thực nghiệm với phương pháp chồng mode. 1. Introduction 2. Single degree of freedom system 3. Multiple degree of freedom systems 4. Frequency response function development 5. General damped systems 6. Frequency response function synthesis 7. Modal scaling 8. Advanced modal analysis concepts Appendix | Xem..


Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà (TCXDVN 373:2006)
Nguồn: Bộ Xây dựng, 2009
Mã số: 8660 2009 377.6 kB 37 3,742 4  0  
 

Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn sử dụng. | Xem..


Tiêu chuẩn thiết kế Tải trọng và Tác động (TCVN 2737-1995)
Nguồn: Bộ Xây dựng, 2008
Mã số: 6119 2008 1.7 MB 64 9,278 6  2  
 

Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. | Xem..


Loads and Actions - Design Code (TCVN 2737:1995)
Nguồn: Bộ Xây dựng, 2008
Mã số: 5754 2008 2.3 MB 57 6,870 1  0  
 

Tiêu chuẩn thiết kế Tải trọng và tác động, phiên bản tiếng Anh. Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động khi thiết kế nền móng và các công trình xây dựng. | Xem..


Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối (TCVN 198:1997)
Nguồn: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2008
Mã số: 3511 2008 221.0 kB 6,759 13  0  
 

- Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến những yêu cầu về kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) của các nhà cao tầng có chiều cao không quá 75 m (25 tầng) được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. - Tiêu chuẩn này tôn trọng các tiêu chuẩn hiện hành : “Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và tác động (TCVN 2737 :.. | Xem..


Một số vấn đề về tiêu chuẩn thiết kế liên quan đến nhà cao tầng kết cấu bê tông cốt thép - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Lương Bình
Nguồn: Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, 2008
Mã số: 4348 2008 87.3 kB 4 7,758 16  4  
 

Các công trình có kết cấu phức tạp, khối lượng tính toán ngày càng tăng. Sự phát triển của phần mềm tính toán, phân tích kết cấu cho phép người dùng tính toán được các bài toán phức tạp nhất có thể. Tuy nhiên các tính toán được sử dụng thế nào trong yêu cầu thiết kế bởi một lý do là tiêu chuẩn về thiết kế.. | Xem..


Sổ tay Kỹ thuật thuỷ lợi (Phần 2 - tập 1) - Nhóm tác giả
Nguồn: Viện KH Thủy Lợi, 2008
Mã số: 3050 2008 8.4 MB 16,127 6  1  
 

A - Những vấn đề chung trong thiết kế công trình thủy lợi Chương 1. Phân loại, phân cấp và các giai đoạn hình thành công trình thủy lợi Chương 2. chọn tuyến và bố trí công trình Chương 3. tải trọng và tác động Chương 4. Tính toán thấm qua nền và vòng quanh công trình thủy lợi Chương 5. Một số phương pháp tính toán.. | Xem..


Các tiêu chuẩn ngành 22TCN tải trọng và tác động trong thiết kế công trình bến cảng - Bộ xây dựng - Giao thông vận tải Việt Nam
Nguồn: Vụ Khoa học Công nghệ, 1992
Mã số: 2686 2008 1.6 MB 59 9,744 8  8  
 

Tiểu chuẩn này áp dụng cho công tác thi công và nghiệm thu khi xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các công trình bến cảng sông và biển (gọi chung là công trình bến) trong vùng nước kín cũng như không kín: Đồng thời còn được sử dụng khi chế tạo các bộ phận kết cấu của các công trình nêu trên trong công xưởng. Ban hành.. | Xem..


Phương pháp thiết kế nhà cao tầng
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1447 2008 150.0 kB 43,290 119  69  
 

1. Phạm vi áp dụng Phương pháp này áp dụng để thiết kế nhà ở căn hộ có chiều cao từ 9 tầng đến 40 tầng 2. Tài liệu viện dẫn Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 2737-1995- Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 6160-1996- Phòng cháy, chữa cháy- Nhà cao tầng- Yêu cầu thiết kế TCVN 5760-1993- Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và.. | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình