Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 16 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Tin học kế toán
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 27793 2016 1.6 MB 130 4,934 0  0  
 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Chương 2. TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG EXCEL Chương 3. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN, BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT Chương 4. LẬP SỔ NHẬT KÝ Chương 5. LẬP SỔ CHI TIẾT VÀ SỔ CÁI Chương 6. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Phạm Thị Hoàng
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 25377 2014 828.1 kB 53 13,154 0  1  
 

Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán Chương 2. Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán Chương 3. Các chu trình kế toán Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán Chương 5. Phát triển hệ thống thông tin kế toán | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán) - ThS. Nguyễn Thành Cường, Ngô Xuân Ban, Mạnh Cường, ..
Nguồn: Trường ĐH Nha Trang, 2009
Mã số: 24805 2014 542.7 kB 66 6,026 0  0  
 

Chương 1: Một số kiến thức cơ bản thường dùng trong Excel 1.1. Cài đặt các thông số thể hiện số trong Excel 1.2. Một số thao tác về bảng tính 1.3. Một số hàm thông dụng cơ bản trong Excel 1.4. Một số chương trình thường trú trong Excel Chương 2: Thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính 2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu của Kế toán theo hình thức Nhật.. | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - ThS. Nguyễn Thành Công
Nguồn: Trường ĐH Nha Trang, 2013
Mã số: 24743 2013 918.1 kB 144 4,927 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán Chương 2. Cơ sở dữ liệu Chương 3. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán Chương 4. Các chu trình kế toán Chương 5. Phát triển hệ thống thông tin kế toán | Xem..


Hệ thống thông tin kế toán - Phần 1 - Nguyễn Thanh Tùng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2006
Mã số: 24270 2013 2.4 MB 179 15,062 0  1  
 

Chương 1-4: Ôn tập MS Excel 2010 Chương 5: Các hình thức kế toán Chương 6: Tổ chức dữ liệu kế toán Chương 7: Kế toán tiền lương Chương 8-9-10-11: Lập sổ sách kế toán Chương 12: Lập báo cáo tài chính lập báo cáo thuế Đề tài thảo luận Chương trình kế toán tham khảo [ Download riêng ] | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin Kế toán - Phần 3 - Nguyễn Ngọc Minh
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 24250 2013 1.7 MB 322 16,029 3  1  
 

Handout bài giảng. Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán Chương 2: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán Chương 3: Các quy trình kế toán Chương 4: Cơ sở dữ liệu và mô hình hoá dữ liệu Chương 5: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán Chương 6: Phần mềm kế toán | Xem..


Giáo trình Hệ thống thông tin Kế toán - TS. Trần Phước
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2009
Mã số: 24242 2013 3.7 MB 190 18,317 1  0  
 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán Chương 2: Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 3: Các quy trình kế toán Chương 4: Cơ sở dữ liệu và mô hình hoá dữ liệu Chương 5: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán Chương 6: Phần mềm kế toán | Xem..


Giáo trình Kế toán quản trị
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 24212 2013 917.8 kB 188 3,237 0  0  
 

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương 2. Chi phí và phân loại chi phí Chương 3. Tính giá thành trong doanh nghiệp Chương 4. Dự toán tổng thể doanh nghiệp Chương 5. Kiểm soát doanh thu và chi phí Chương 6. Phân tích mối quan hệ chi phí- sản lượng - lợi nhuận Chương 7. Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định | Xem..


Hệ thống thông tin kế toán - Phần 2 - Nguyễn Thanh Tùng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2006
Mã số: 23459 2012 1.8 MB 79 14,984 0  0  
 

Chương 1: Hệ QT CSDL quan hệ MS SQL Server 2005 Chương 2: Thiết kế CSDL kế toán (thực hành) Chương 3: Truy vấn dữ liệu Chương 4: Tổng quan về phần mềm kế toán Chương 5,6,7: Thực hành trên phần mềm kế toán SSP | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán) - Bộ môn Kiểm toán
Nguồn: Trường Đại học Nha Trang, 2009
Mã số: 23278 2012 1.2 MB 53 21,662 0  0  
 

Phần 1: KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT ACCESS Phần 2: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu Access 2. Liên kết các bảng dữ liệu Phần 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TRÊN MS ACCESS 1. Đặt vấn đề, giới thiệu mục tiêu chương trình xây dựng 2. Hệ thống dữ liệu 3. Xây dựng mối quan hệ giữa các bảng 4. Tạo Form khởi động và xây dựng các query cơ sở 5. Xây.. | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - ThS. Nguyễn Thành Cường, Ngô Xuân Ban,..
Nguồn: Trường Đại học Nha Trang, 2010
Mã số: 36079 2012 2.3 MB 188 24,085 1  2  
 

Sử dụng phần mềm kế toán Misa. Giới thiệu Chương 01: Bắt đầu với Misa SME.NET 2010 Chương 02: Các thao tác thường dùng Chương 03: Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu Chương 04: Quy trình hạch toán kế toán trên Misa SME.NET 2010 Chương 05: Hướng dẫn tổ chức và mã hoá thông tin Chương 06: Quản trị dữ liệu kế toán Phụ lục 01: Một số chức năng khác Phụ lục 02: Các.. | Xem..


Hệ thống thông tin kế toán
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12869 2010 403.2 kB 67 12,579 13  2  
 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán Chương 2: Kiểm soát nội bộ trong môi trường kế toán bằng máy vi tính Chương 3: Cơ sở dữ liệu Chương 4: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán Chương 5: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán Chương 6: Các chu trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu | Xem..


Thiết kế Hệ thống thông tin kế toán quản lý vật liệu
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 10669 2010 498.1 kB 24 13,620 2  0  
 

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾT LUẬN | Xem..


Kế toán quản trị
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12605 2010 1.2 MB 175 23,854 17  0  
 

Chương 2. Chi phí và phân loại chi phí Chương 3. Tính giá thành trong doanh nghiệp Chương 4. Dự toán tổng thể doanh nghiệp Chương 5. Kiểm soát doanh thu và chi phí Chương 6. Phân tích mối quan hệ chi phí- sản lượng - lợi nhuận Chương 7. Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định | Xem..


Tin học hoá kế toán - Nguyễn Văn Quang
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, 2008
Mã số: 11430 2010 2.1 MB 28,632 11  6  
 

Chương 1. Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hoá Chương 2. Mã hoá dữ liệu mã hoá dữ liệu kế toán Chương 3. Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hoá Chương 4. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hoá Chương 5. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin.. | Xem..


Tổ chức thông tin kế toán quản trị tư vấn cho các tình huống quyết định ngắn hạn trong các doanh nghiệp - Tập thể giảng viên
Nguồn: Học viện Tài chính, 2008
Mã số: 2722 2008 472.8 kB 112 15,291 27  6  
 

Chương 1. Quyết định ngắn hạn và thông tin kế toán quản trị phục vụ cho các quyết định ngắn hạn 1.1- Quyết định ngắn hạn và đặc điểm quyết định ngắn hạn trong quản trị doanh nghiệp. 1.2- Thông tin kế toán quản trị phục vụ cho các quyết định ngắn hạn Chương 2. Tổ chức thu nhận thông tin và quy trình xử lý thông tin trong một số loại tình huống quyết định ngắn hạn trong doanh.. | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình