Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 25 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Hệ thống viễn thông 1
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2005
Mã số: 27498 2016 1.4 MB 169 2,122 0  0  
 

Phần 1: Tín hiệu và phân tích hệ thống 5 Chương 1. Tổng quát về hệ thống thông tin Chương 2. Tín hiệu và phổ Chương 3. Truyền tín hiệu và lọc Chương 4. Tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu Phần 2: Thông tin tương tự Chương 5. Điều chế tuyến tính Chương 6. Điều chế hàm mũ Chương 7. Hệ thống điều chế tương tự Chương 8. Lấy mẫu tín hiệu và điều chế xung Phần 3:.. | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin số
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 24549 2013 563.9 kB 32 1,380 0  0  
 

Chương I: Nguyên lý chung của hệ thống thông tin số Chương II: Hệ thống vi ba Chương III: ISDN Chương IV: Hệ thống thông tin quang | Xem..


Giáo trình Truyền dẫn số - TS. Nguyễn Quốc Bình
Nguồn: HV Kỹ thuật Quân sự, 2000
Mã số: 24215 2013 1.7 MB 210 12,782 0  1  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin số Chương 2. Số hóa tín hiệu liên tục trong các hệ thống truyền dẫn số Chương 3. Ghép kênh trong truyền dẫn tín hiệu số Chương 4. Xử lý tín hiệu băng gốc Chương 5. Truyền dẫn tín hiệu số trên kênh liên tục Chương 6. Truyền dẫn tín hiệu số trên các kênh thực Chương 7. Đồng bộ trong truyền dẫn.. | Xem..


Giáo trình Thực hành truyền thông số - CN. Vũ Thanh Tùng
Nguồn: ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tp.HCM, 2013
Mã số: 24193 2013 1.3 MB 39 1,625 0  0  
 

Bài 1: Các kĩ thuật mô phỏng bằng MATLAB cơ bản Bài 2: Phân tích trong miền tần số Bài 3: Các kĩ thuật điều chế dải gốc Bài 4: Thiết kế đầu thu tối ưu Bài 5A: Các kĩ thuật điều chế dải qua Bài 5B: Các kĩ thuật điều chế dải qua (tiếp) Bài 6: ADC-DAC và PCM Bài 7: Mã hoá kênh | Xem..


Thực hiện bộ giải mã Viterbi trên FPGA - Huỳnh Minh Khả
Nguồn: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2011
Mã số: 24172 2013 1.7 MB 124 19,222 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin số Chương 2: Thuật toán Viterbi Chương 3: Xây dựng thuật giải Viterbi dùng Matlab Chương 4: Xây dựng thuật giải Viterbi trên kit DE2 Chương 5: Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật truyền dẫn 1 - ThS. Phan Thanh Hiền
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, 2012
Mã số: 23889 2012 2.0 MB 155 13,137 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về hệ thống truyền dẫn 1. Các đặc điểm của hệ thống thông tin số 2. Trình bầy một số khái niệm và thuật ngữ 3. Sơ đồ khối hệ thống thông tin số cơ bản .. 6. Dịch vụ mạng viễn thông và môi trường truyền Xử lý Tín hiệu băng gốc và ghép kênh trong hệthống truyền dẫn - Ghép kênh trong hệ thống truyền dẫn - Mã đường truyền.. | Xem..


Bài giảng Thông Tin Số
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 23162 2012 1.8 MB 178 2,102 0  1  
 

Bài 1: Tổng quan hệ thống thông tin số Bài 2: Số hóa và định dạng Bài 3: Thông tin số trên băng cơ sở Bài 4: Không gian tín hiệu – bộ thu tối ưu Bài 5: Điều chế & giải điều chế Bài 6: Mã hóa nguồn Bài 7: Mã hóa kênh | Xem..


Real Property Valuation: Standards of Practice - 6
Nguồn: Tiêu chuẩn Hoa Kỳ, 2002
Mã số: 18137 2011 1.0 MB 210 8,758 0  0  
 

Tiêu chuẩn thẩm định giá bất động sản ở Mỹ, tham khảo khung thủ tục, thông tin, số liệu liên quan.. | Xem..


Bộ cân bằng ứng dụng mạng Neuron và triệt nhiễu dùng sóng con trên phần cứng DSP TMS320C6711 - Hoàng Đình Chiến
Nguồn: Bài báo, 2011
Mã số: 16923 2011 271.9 kB 19 9,431 0  0  
 

Trong hệ thống thông tin số, chất lượng tín hiệu thu chịu ảnh hưởng nhiều loại nhiễu như: nhiễu nhiệt, fading, interference... Để giảm bit lỗi tín hiệu thu, có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng, trong đó có bộ cân bằng. Bài báo đề cập ứng dụng mạng neuron (Neural Networks) vào bộ cân bằng triệt nhiễu liên ký tự ISI, phát triển từ [4,5]. Các chương trình mô.. | Xem..


Bài giảng Truyền dẫn vô tuyến số - Phạm thị Thúy Hiền
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010
Mã số: 15831 2010 2.0 MB 242 26,956 5  0  
 

Nội dung học phần: Chương 1: Giới thiệu chung Vai trò, đặc điểm, sơ đồ khối chung Chương 2: Các dạng tín hiệu Hàm tín hiệu, tín hiệu băng gốc, đặc tính đường truyền Chương 3: Không gian tín hiệu và điều chế Biểu diễn không gian tín hiệu, kỹ thuật điều chế: BPSK, QPSK, ASK, MQAM Chương 4: Mã hóa kênh Nguyên tắc, các phương pháp: Mã khối tuyến tính, mã.. | Xem..


Bài giảng Truyền dẫn vô tuyến số - Nguyễn Viết Đảm
Nguồn: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2010
Mã số: 13289 2010 2.0 MB 20,089 6  0  
 

Giới thiệu chung. • Vai trò truyền dẫn vô tuyến số • Đặc điểm truyền dẫn vô tuyến số • Biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng • Sơ đồ khối chung kênh truyền dẫn VTS Phổ tín hiệu và phân tích phổ tín hiệu | Xem..


Hệ thống thông tin số - NTB
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12823 2010 685.0 kB 16,155 2  1  
 

Gồm 7 chương: Chương I: Khái quát hệ thống thông tin số Chương II: Một số kiến thức toán học bổ trợ Chương III: Kỹ thuật mã hoá tín hiệu Chương IV: Ghép kênh số Chương V: Xử lý tín hiệu băng gốc Chương VI: Kỹ thuật điều chế số Chương VII: Đồng bộ hệ thống thông tin số | Xem..


Bài giảng Thông tin số - Th.S. Bồ Quốc Bảo
Nguồn: Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, 2010
Mã số: 11012 2010 4.0 MB 431 24,768 5  0  
 

Chương 1: Tổng quan Chương 2: Tín hiệu và phân tích tín hiệu Chương 3: Kỹ thuật số hóa và định dạng tín hiệu Chương 4: Mã hóa nguồn Chương 5: Mã hóa kênh Chương 6: Ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số | Xem..


Ngân hàng câu hỏi thi ngành Điện tử Viễn thông
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
Mã số: 34503 2009 560.6 kB 8,891 5  0  
 

Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần học phần: - Thông tin quang 1 - Kỹ thuật thông tin quang - Giới thiệu về thiết kế logic - Cơ sở thông tin số - Hệ thống viễn thông - Anten và truyền sóng - Công nghệ voip - Công nghệ ATM - Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số - Xử lý tín hiệu số - Công nghệ XDSL - Thông tin vệ tinh - Tổ chức mạng viễn.. | Xem..


Mô phỏng các hệ thống thông tin số - TS. Nguyễn Quốc Bình
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2002
Mã số: 21519 2009 7.8 MB 163 22,602 15  2  
 

Lời nói đầu Chương 1. Mở đầu về mô phỏng các hệ thống thông tin Chương 2. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống Chương 3. Mô hình hoá hệ thống Chương 4. Các kỹ thuật đánh giá xác suất lỗi trong mô phỏng hệ thống thông tin Tài liệu tham khảo | Xem..


Thí nghiệm thông tin dữ liệu và mạng máy tính
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ, 2009
Mã số: 4071 2009 1.9 MB 17,410 34  5  
 

Bài 1: Truyền số liệu Bài 1 (tt): Lập trình cổng nối tiếp Bài 2: Mạng thông tin số Bài 3: VPN Báo cáo bài 1 Báo cáo bài 2 | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình