Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 20 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Thị trường ngoại hối - ThS. Trần Thanh Bình
Nguồn: Bài giảng, 2016
Mã số: 26352 2015 1.2 MB 81 2,290 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối Chương 2: Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối Chương 3: Giao dịch ngoại hối giao ngay | Xem..


Giáo trình FX - phần 4
Nguồn: Adig, 2010
Mã số: 26222 2015 1.5 MB 38 2,465 0  0  
 

Bài 1: Trading News (Kinh doanh theo tin tức trên thị trường ngoại hối) Bài 2: Mind Games – Tác động tâm lí trong thị trường kinh doanh ngoại hối Bài 3: Đòn bẩy chết người (Leverage the Killer) Bài 4: Chỉ số USD Index Bài 5: Commodity Currencies Bài 6: Currency Crosses (Cặp tiền tệ) Bài 7: Trading Personality Disorder Bài 8: Giao dịch theo phân kỳ (Divergence Trading) | Xem..


Bài giảng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Khoa Ngân hàng
Nguồn: Học viện Ngân hàng, 2011
Mã số: 24440 2013 361.8 kB 106 9,381 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối (NH) Chương 2: Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh NH Chương 3: Nghiệp vụ NH giao ngay Chương 4: Nghiệp vụ NH kì hạn Chương 5: Nghiệp vụ hoán đổi NH Chương 6: Nghiệp vụ tiền tệ tương lai Chương 7: Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ Chương 8: Chính sách quản lý ngoại hối quốc gia Chương 9: Thị trường ngoại hối Việt Nam | Xem..


Bài giảng Kinh tế Quốc tế
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 24747 2013 299.3 kB 314 3,907 0  0  
 

Phần I: Lý thuyết về mậu dịch quốc tế Chương 1: Lý thuyết cổ điển Chương 2: Lý thuyết hiện đại Phần II: Chính sách thương mại: Chương 3: Lý thuyết về thuế quan Chương 4: Các công cụ phi thuế quan Phần III: Liên kết kinh tế quốc tế Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và Lý thuyết về liên hiệp thuế quan Chương 6: Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất Phần IV: Tài.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế quốc tế
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 23567 2012 291.1 kB 314 18,834 3  0  
 

Giới thiệu môn học Chương 1: Lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển Chương 2: Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế. Chương 3: Lý thuyết về thuế quan. Chương 4: Các công cụ phi thuế quan Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế Chương 6: Di chuyển quốc tế các nguồn lực Chương 7: Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái Chương 8: Các yếu tố xác định tỷ giá Chương 9: Cán cân.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế Quốc tế
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 23283 2012 291.1 kB 314 14,298 0  0  
 

Phần I: Lý thuyết về mậu dịch quốc tế Chương 1: Lý thuyết cổ điển Chương 2: Lý thuyết hiện đại Phần II: Chính sách thương mại: Chương 3: Lý thuyết về thuế quan Chương 4: Các công cụ phi thuế quan Phần III: Liên kết kinh tế quốc tế Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và Lý thuyết về liên hiệp thuế quan Chương 6: Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất Phần IV: Tài.. | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế - ThS. Trịnh Minh Hiền
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 23146 2012 453.4 kB 106 5,550 0  1  
 

Chương I - MNCs Chương II - Các lý thuyết cơ bản về tài chính quốc tế Chương III - Thị trường ngoại hối Chương IV - Hợp đồng giao sau (futures) / kỳ hạn (Forward) Chương V - Thị trường options Chương VI - Các phương tiện tài chính đặc biệt khác Chương VII - Quản trị rủi ro hối đoái Chương VII - Quản trị vốn lưu động Chương VIII - Quản trị vốn lưu động | Xem..


Giáo trình Tài chính quốc tế - GS.,TS. Vũ Văn Hoá (cb), PGS.,TS. Lê Văn Hưng
Nguồn: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN, 2009
Mã số: 22827 2012 689.5 kB 159 3,676 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về Tài chính quốc tế Chương 2. Các nghiệp vụ chủ yếu trên thị trường ngoại hối Chương 3. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài Chương 4. Hỗ trợ phát triển chính thức – ODA Chương 5. Liên minh thuế quan Chương 6. Nghiệp vụ tài chính quốc tế của các công ty bảo hiểm | Xem..


Bài giảng Tài chính quốc tế - ThS. Phan Thị Hằng Nga
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 21872 2012 2.8 MB 220 16,330 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế Chương 2: Thị trường ngoại hối Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế Chương 4: Chu chuyển vốn quốc tế Chương 4: Tài trợ quốc tế ngắn hạn Chương 5: Khủng hoảng nợ quốc tế và phân tích rủi ro quốc tế Chương 6: Các tổ chức tài chính quốc tế có quan hệ với Việt Nam | Xem..


Bài giảng Tiền tệ và thanh toán quốc tế - Lê Ngọc Thắng
Nguồn: Trường Đại học Lạc Hồng, 2010
Mã số: 21824 2012 2.2 MB 300 19,533 1  1  
 

Chương 1. Những vấn đề cơ bản trong TTQT Chương 2: Hối đoái & Thị trường ngoại hối Chương 3. Nghiệp vụ hối đoái Chương 4. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái Chương 5. Những phương tiện thanh toán quốc tế Chương 6. Những phương thức thanh toán quốc tế Chương 7. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế | Xem..


Bài giảng Tài chính quốc tế - ThS. Trương Tiến Sĩ
Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng, 2011
Mã số: 21344 2012 1.6 MB 105 9,527 0  0  
 

Giới thiệu môn học Chương 1. Tổng quan về tài chính quốc tế Chương 2. Cán cân thanh toán quốc tế Chương 3. Thị trường ngoại hối (Forex) Chương 4. Hệ thống tiền tệ quốc tế và chế độ tỉ giá Chương 5. Mô hình cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỉ giá Chương 6. Các học thuyết về tỉ giá | Xem..


Bài giảng Tài chính quốc tế - TS. Đặng Ngọc Đức
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 19545 2011 176.7 kB 20,738 1  0  
 

Chương 1: Giới thiệu chung về môn học Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá Chương 5: Thị trường ngoại hối Chương 6: Thị trường vốn quốc tế Chương 7: Thanh toán quốc tế Chương 8: Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương | Xem..


Giáo trình Thanh toán quốc tế - Teacher Hoa
Nguồn: Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon tum, 2010
Mã số: 16088 2010 1.8 MB 211 22,974 1  1  
 

Những kiến thức cơ bản trong hoạt động thanh toán quốc tế. Chương 1. Tỷ giá hối đoái Chương 2. Thị trường ngoại hối Chương 3. Quản trị rủi ro hối đoái Chương 4. Phương tiện thanh toán quốc tế Chương 5. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế | Xem..


Pháp luật thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 15750 2010 0 15,992 2  1  
 

I. Những vấn đề cơ bản về thị trường tiền tệ II. Chế độ pháp lý vệ thị trường tiền tệ Việt Nam. III. Chế độ pháp lý thị trường ngoại hối. | Xem..


Kinh tế học vi mô - PGS.TS. Lê Bảo Lâm, ThS. Lâm Mạnh Hà, ThS. Nguyễn Thái Thảo Vy
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2010
Mã số: 15722 2010 781.7 kB 174 19,024 4  1  
 

Phần mờ đầu Chương 1 : Khái quát về kinh tế học vĩ mô Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở Chương 4: Thị trường tiền tệ Chương 5: Thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán Chương 6: Tổng cung - Tổng cầu Chương 7: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô thông qua mô hình AS-AD Chương 8: Lạm phát và Thất.. | Xem..


Bài giảng Thanh toán quốc tế - Phan Thị Thu Trang
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 11296 2010 1.4 MB 254 28,050 1  1  
 

Chương 1. Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối Chương 2. Phương tiện thanh toán quốc tế Chương 3. Phương thức thanh toán quốc tế | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình