Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 34 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Phân tích đất và cây trồng - Khoa CN Hóa
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 26830 2015 196.6 kB 100 3,302 1  0  
 

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH ĐẤT CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÂY TRỒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Phân tích đất và cây trồng
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 25884 2014 196.6 kB 100 1,606 0  0  
 

Hệ cao đẳng Chương 1: Phân tích đất Chương 2: Phân tích cây trồng Tài liệu tham khảo | Xem..


Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ sinh học AMI-AMI đến cây lúa và môi trường đất, nước trồng lúa tại tiền giang và Long An - Trần Thành
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, 2013
Mã số: 24465 2013 2.3 MB 140 25,672 0  1  
 

Xác định được ảnh hưởng của phân bón hữu cơ sinh học AMI-AMI đối với sinh trưởng và năng suất cây lúa và môi trường đất, nước trồng lúa, và hiệu quả kinh tế. Trong khuôn khổ khoá luận tốt nghiệp, đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu trên hai vùng đất phù sa và đất phèn tại hai tỉnh Tiền Giang và Long An, với hệ cơ cấu canh tác chuyên canh lúa... | Xem..


Hoá học hệ phân tán keo - TS. Trần Mạnh Lục
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2012
Mã số: 23557 2012 3.1 MB 174 4,884 0  1  
 

Phần thứ nhất - Cơ sở lý thuyết hóa học chất keo Chương 1. Khái quát và phân loại hệ keo Chương 2. Các phương pháp điều chế và tinh chế dung dịch keo Chương 3. Cơ sở lý thuyết các quá trình hấp phụ Chương 4. Tính chất động học phân tử của các hệ phân tán Chương 5. Tính chất quang học của các hệ keo Chương 6. Tính chất điện của hệ thống keo Chương.. | Xem..


Bài giảng Sinh học đất - PGS.TS Nguyễn Xuân Thành
Nguồn: Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội, 2007
Mã số: 23343 2012 442.4 kB 183 18,908 0  0  
 

Chương 1. Sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất Chương 2. Men trong đất Chương 3. Tác dụng của vi sinh vật trong việc chuyển hoá các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ Chương 4. Tác dụng của vi sinh vật trong quá trình hình thành mùn và kết cấu mùn Chương 5. Hợp chất hữu cơ có nitơ và sự chuyển hoá nitơ Chương 6. Quá trình chuyển.. | Xem..


Quản lý và sử dụng đất dốc bên vững ở Việt Nam - Nguyễn Công Vinh – Mai thị Lan Anh
Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mã số: 20451 2012 1.9 MB 234 14,470 0  0  
 

Chương 1. Vai trò đất dốc trong sự phát triển kinh tế - xã hội Chương 2. Điều kiện hình thành và nhŠững tính chất cơ bản của đất dốc Việt Nam Chương 3. Đo phì nhiêu đất và sự suy giảm đo phì nhiêu đất dốc Chương 4. Quản lý và bảo vệ đất dốc bền vững Chương 5. Sử dụng đất dốc bền vững Chương 6. Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất dốc Tài liệu tham khảo | Xem..


Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất - Hoàng Tiến Hà
Nguồn: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, 2009
Mã số: 20519 2011 1.5 MB 82 24,985 0  1  
 

Luận văn thạc sỹ khoa học lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm học. Luận văn ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá và dự báo xói mòn đất qua việc phân tích không gian và mối quan hệ của các nhân tố địa hình, thủy văn, thổ nhƣỡng, thực vật và con ngƣời tại huyện Sơn Động. | Xem..


Đất giồng cát (Arenosols) - Võ Tòng Anh
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 1988
Mã số: 19801 2011 316.6 kB 19 7,588 0  0  
 

1. Đất hình thành bởi cát còn sót lại (cát mới tích tụ) 2. Tầng chẩn đoán 3. Đặc tính chẩn đoán 4. Chìa khóa phân loại cho nhóm đất chình và đơn vị đất 5. Định nghĩa tóm tắt của arenosols 6. Phân bố của arenosols 7. Nguồn gốc hình thành arenosols 8. Đặc tính của arenosols 9. Quản lý và sử dụng arenosols | Xem..


Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp bằng chỉ thị sinh học giun đất
Nguồn: Đồ án, 2011
Mã số: 20956 2011 617.6 kB 40 27,503 0  1  
 

Đề tài xuất phát từ ý tưởng cần có những nghiên cứu sâu hơn về giun đất để thấy được mối quan hệ giữa chỉ số đa dạng của giun đất và chất lượng đất.. | Xem..


Đánh giá tài nguyên khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển một số cây dược liệu
Nguồn: Luận văn, 2011
Mã số: 20521 2011 1.1 MB 108 20,316 0  0  
 

Luận văn Thạc sĩ. Trên cơ sở phân tích các điều kiện khí hậu, đối chiếu với đặc điểm sinh thái cây trồng nhằm đánh giá mức độ thích nghi của một số cây dược liệu đối với điều kiện khí hậu. Từ kết quả đánh giá thích nghi với điều kiện khí hậu, kết hợp với đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích để đưa ra những định hướng.. | Xem..


Ảnh hưởng của các loại hỗn hợp đất vùng rễ cỏ lên sinh trưởng của hai giống cỏ tifdwarf và tifeagle - Nguyễn Văn Phu
Nguồn: Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM, 2011
Mã số: 19623 2011 571.8 kB 98 19,064 0  1  
 

Do yêu cầu quản lý thảm cỏ rất cao nên việc chọn lựa giống cỏ, chăm sóc cỏ và cải thiện phẩu diện đất của green vẫn luôn phải được theo dõi kỹ càng và có những hỗ trợ kịp thời. Các yếu tố khảo sát liên quan đến cỏ và chăm sóc cỏ phải được đánh giá có hệ thống theo từng giai đoạn ở phòng thí nghiệm, vườn ươm và thực tế áp dụng ngoài sân.. | Xem..


Bài giảng Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng - PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 17868 2011 1.3 MB 128 15,261 2  1  
 

Mở đầu Chương I. Đại cương về công tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp Chương II. Thiết kế và triển khai thí nghiệm Chương III. Tổng kết số liệu quan sát Chương IV. Ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê Chương V. Phương pháp bố trí và phân tích kết quả thí nghiệm Chương VI. Phân tích tương quan và hồi quy Chương VII. Tổng kết thí nghiệm Phần phụ lục. | Xem..


Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý hoá học trong một số loại đất Việt Nam - PGS.TS Đào Châu Thu
Nguồn: Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, 2003
Mã số: 18785 2011 4.8 MB 97 15,821 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu khoáng sét Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Khoáng sét trong nhóm đất đỏ vàng vùng đồi núi Chương 4: Khoáng sét trong nhóm đất đen nhiệt đới vùng đồi núi Chương 5: Tình hình khoáng sét trong nhóm đất phù sa Chương 6: Tình hình khoáng sét ảnh hưởng đến một số.. | Xem..


Bài giảng Khoa học đất - TS. Lê Thanh Bồn
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 17964 2011 1.2 MB 151 13,919 2  2  
 

Bài mở đầu Chương 1 - Các khoáng vật và đá hình thành đất Chương 2 - Sự phong hóa đá và sự hình thành đất Chương 3 - Chất hữu cơ của đất. Chương 4 - Thành phần hóa học đất và chất dinh dưỡng đối với cây Chương 5 - Keo đất và khả năng hấp phụ của đất Chương 6 - Dung dịch đất Chương 7 - Thành phần cơ giới của đất Chương 8 - Kết cấu đất Chương 9 - Một số tính chất.. | Xem..


Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Đất và dinh dưỡng đất - Đỗ Đình Sâm, Ngô Đình Quế, Ng. Tử Siêm,..
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006
Mã số: 18729 2011 993.2 kB 146 14,293 0  0  
 

1. Đặc điểm các yếu tố hình thành đất rừng Việt Nam 2. Các quá trình hình thành và biến đổi đất rừng 3. Đặc trưng đất rừng Việt Nam 4. Dinh dưỡng đất và cây trồng 5. Kỹ thuật quản lý đất 6. Điều tra đất lâm nghiệp Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Đất lâm nghiệp - TS. Đặng Văn Minh (chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2006
Mã số: 16841 2011 1.5 MB 220 36,647 2  1  
 

Dành cho sinh viên ngành Lâm sinh, Nông lâm kết hợp và Quản lý bảo vệ rừng Trường Đại học Nông - Lâm nghiệp. Mở đầu Chương 1. Khoáng vật và đá hình thành đất Chương 2. Quá trình phong hóa và hình thành đất Chương 3. Chất hữu cơ và mùn trong đất Chương 4. Hóa học đất Chương 5. Vật lý đất Chương 6. Độ phì của đất và dinh.. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình