Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 60 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Lý thuyết thông tin - Dương Văn Hiếu
Nguồn: Internet, 2016
Mã số: 27685 2016 819.8 kB 137 10,605 0  0  
 

1. Giới thiệu tổng quan giáo trình lý thuyết thông tin 2. Yêu cầu 3. Nội dung cốt lõi 4. Kiến thức tiên quyết 5. Phương pháp học tập 6. Giới thiệu 7. Mô hình lý thuyết thông tin theo quan điểm Shannon 8. Định lý cơ sở của kĩ thuật truyền tin 9. Khái niệm về dung lượng kênh truyền 10. Độ đo lượng tin 11. Các tính chất của entropy 12. Entropy của nhiều.. | Xem..


Bài giảng Hệ thống viễn thông 1
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2005
Mã số: 27498 2016 1.4 MB 169 2,196 0  0  
 

Phần 1: Tín hiệu và phân tích hệ thống 5 Chương 1. Tổng quát về hệ thống thông tin Chương 2. Tín hiệu và phổ Chương 3. Truyền tín hiệu và lọc Chương 4. Tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu Phần 2: Thông tin tương tự Chương 5. Điều chế tuyến tính Chương 6. Điều chế hàm mũ Chương 7. Hệ thống điều chế tương tự Chương 8. Lấy mẫu tín hiệu và điều chế xung Phần 3:.. | Xem..


Bài giảng Nguyên lý truyền thông
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 27315 2015 1.4 MB 115 11,623 0  0  
 

Chương 1: Khái niệm chung về mạng viễn thông Chương 2: Số hóa tín hiệu Chương 3: Định dạng tín hiệu số Chương 4: Mã hóa nguồn Chương 5: Mã hóa kênh Chương 6: Ghép kênh và truyền dẫn số tín hiệu Chương 7: Điều chế tín hiệu số | Xem..


Bài giảng Lý thuyết tín hiệu
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 27295 2015 565.7 kB 46 7,180 0  0  
 

Handout x4slides - Một số khái niệm căn bản - Tín hiệu xác định - Tín hiệu điều chế | Xem..


Bài giảng Cấu trúc máy tính
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 26574 2015 780.9 kB 134 1,921 0  0  
 

Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH Bài 2: TỐ CHỨC CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Bài 3: BỘ VI XỬ LÝ CỦA INTEL Bài 4: TỔ CHỨC HỆ THỐNG BUS Bài 5: TỔ CHỨC BỘ NHỚ MÁY TÍNH VÀ CƠ CHẾ DMA Bài 6: CỔNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN SONG SONG VỚI NGOẠI VI Bài 7: HOẠT ĐỘNG NGẮT VÀ TÀI NGUYÊN NGẮT CỦA MÁY TÍNH Bài 8: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN TIN NỐI TIẾP CỦA.. | Xem..


Giao diện truyền thông điều khiển với Ethernet - Trác Quang Hòa, Nguyễn Tiến Tùng
Nguồn: Luận văn, 2009
Mã số: 25992 2015 732.4 kB 76 8,046 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I – Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài Chương II– Tổng quan về mạng Ethernet Chương III– Các phương thức truyền tin dựa theo chuẩn Ethernet Chương IV– Mô hình ứng dụng sử dụng Ethernet Chương V– Kết luận và hướng phát triển của đề tài Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


Bài giảng Cơ sở mã hóa thông tin - PGS.TS. Nguyễn Văn Định
Nguồn: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2015
Mã số: 24744 2013 1.1 MB 63 1,842 0  0  
 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MÃ HÓA THÔNG TIN Chương 2. CÁC MÃ TUYẾN TÍNH Chương 3. MÃ HÓA CHỐNG NHIỄU TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Tín hiệu & hệ thống
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 24572 2013 2.4 MB 127 1,373 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về tín hiệu và hệ thống Chương 2. Phân tích tín hiệu trong miền thời gian Chương 3. Phân tích tín hiệu trong miền tần số Chương 4. Hệ thống tuyến tính Chương 5. Tín hiệu điều chế Chương 6. Tín hiệu ngẫu nhiên Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - Vo Thanh Tu
Nguồn: Bài giảng, 2006
Mã số: 23642 2012 1.5 MB 127 16,574 0  0  
 

Chương 1: Những khái niệm chung Chương 2: Mã hiệu Chương 3: Kênh tin và giao tiếp truyền tin Chương 4: Mạng truyền số liệu | Xem..


Bài giảng Thông Tin Số
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 23162 2012 1.8 MB 178 2,174 0  1  
 

Bài 1: Tổng quan hệ thống thông tin số Bài 2: Số hóa và định dạng Bài 3: Thông tin số trên băng cơ sở Bài 4: Không gian tín hiệu – bộ thu tối ưu Bài 5: Điều chế & giải điều chế Bài 6: Mã hóa nguồn Bài 7: Mã hóa kênh | Xem..


Tóm tắt Bài giảng Lý thuyết thông tin
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 22659 2012 341.8 kB 56 1,392 0  0  
 

Chương 1: Tin tức Chương 2: Mã hóa nguồn tin Chương 3: Mã hóa kênh truyền | Xem..


Bài giảng Lý thuyết thông tin
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 36522 2012 510.4 kB 56 20,458 0  0  
 

Tóm tắt bài giảng. Chương 1: Tin tức Chương 2: Mã hóa nguồn tin Chương 3: Mã hóa kênh truyền | Xem..


Bài giảng Mạng viễn thông-Truyền số liệu - Huỳnh Tấn Dũng
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 22241 2012 1.3 MB 60 24,254 0  1  
 

Bài 1 : Thông tin và sự trao đổi thông tin Bài 2 : Mã hóa và điều chế Bài 3 : Truyển số liệu Bài 4 : Phát hiện sai và sửa sai trong truyền số liệu Bài 5 : Kiểm soát đường nối dữ liệu | Xem..


Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin - ThS. Đoàn Hữu Chức
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 22235 2012 901.6 kB 73 23,822 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Các khái niệm cơ bản của lý thuyết tín hiệu và truyền tin Chương 2. Cơ sở lý thuyết phân tích tín hiệu Chương 3. Ứng dụng phương pháp phổ phân tích đặc tính của tín hiệu và hệ thống Chương 4. Rời rạc hóa và lượng tử hóa tín hiệu | Xem..


Bài giảng Truyền dữ liệu - Trần Nhựt Khải Hoàn
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 21572 2012 3.0 MB 139 12,603 0  0  
 

1 - Phương tiện truyền dẫn và các chuẩn truyền - Sơ lược Giao thức (Protocol) & Chuẩn (Standards) - Các phương tiện truyền dẫn - Dung lượng kênh - hiệu suất băng thông - Một số chuẩn giao tiếp vật lý 2 - Các kỹ thuật điều chế - Một số khái niệm cơ bản về tín hiệu - Khái niệm truyền dẫn - Truyền tín hiệu số bằng sóng mang tương tự - Các kỹ thuật điều chế Digital → Analog - Điều chế mã.. | Xem..


Giáo trình Lý thuyết thông tin - Vũ Vinh Quang (chủ biên)
Nguồn: Khoa CNTT, Đại học Thái Nguyên, 2010
Mã số: 20874 2011 994.2 kB 136 14,572 1  0  
 

Lời mở đầu Chương 1. Những khái niệm cơ bản Chương 2. Tín hiệu Chương 3. Lượng tin, entropi nguồn rời rạc Chương 4. Lý thuyết mã Chương 5. Giới thiệu về hệ mật mã Tài lieu tham khảo. | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình